Aksiyel Fanlı Kapalı Su Soğutma Kuleleri Axial Fan Closed - Es-kon

advertisement
Aksiyel Fanlı Kapalı Su Soğutma Kuleleri
Axial Fan Closed Circuit W.C.T.
Водоохладители С Замкнутым Водяным Контуром И Осевыми Вентиляторами
Serin -S-AKSK
Aksiyal fanlı açık sistem yaş su soğutma kuleleri, soğutma sistemlerinde, Isı ve güç üreten
tesislerde atık ısıyı atmak için kulanılan sistemlerdir. Yaş kulelerde sisteme giren hava ve su
giren suyun bir kısmının buharlaşmasıyla çevre
sıcaklığının altına düşürülebildiğinden bu
sistemlerde düşebileceğimiz en düşük sıcaklık
doymuş havanın sıcaklığı olan yaş hava sıcaklığıdır. Yaş kulelerde su kalitesi problem olabileceğinden ısı kuleye yerleştirilmiş ısı değiştiricileriyle çekilerek tamamen kapalı devre bir
sistemle soğutulacak ortama aktarılabilir. SERİN
STO-AKSK tipi su soğutma kulesinde ısı değiştirici olarak dış ortamından yaş hava ve yukardan aşağıya doğru akan yaş havanın soğuttuğu
suyun bulunduğu boru tipi ısı değiştiriciler
kullanılmaktadır.Bu yüzden bu tür kulelerimizi
Aksiyel fanlı kapalı devreli, boru ısı değiştiricili
su soğutma kulesi olarak adlandırıyoruz Katolog değeri olarak yaş termometre sıcaklığı 24
C, Kuru termometre sıcaklığı 34 C alınmıştır. ( %
43.8 bağıl nem). Su giriş-çıkış sıcaklıkları 34-29
C alınmıştır.
Isı değiştirici: Isı değiştirici standart olarak
daha iyi ısı performansının sağlanması için
bakırdan imal edilir. İsteğe göre başka malzemelerde kullanılabilir.
26
Gövde: Standart olarak Galvaniz saç üstü fırın
boyalıdır. İsteğe göre Cr -Ni 304-316 paslanmaz
çelik saçtan imal edilebilir, vida bağlantılıdır.
Taşıyıcı kaide: NPU profilden yapılmış olan
kaide kulenin nakliye ve montajı anında gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde dizayn
edilmiştir.
Aksiyal fanlar: Temel olarak kulenin üst kısmına yerleştirilmiş bir veya birden fazla motoraksiyal fan gurubundan oluşur. Radyal fanlara
göre ses seviyeleri daha yüksektir, fiyatları ise
daha ucuzdur Dolgu malzemesi: soğutma
kulelerinin çalışma performansını arttırmak için
hava ve su temas yüzeyinin maksimizasyonu
gereklidir, Dolgu malzemesi havanın türbülansını arttırarak ve su taneciklerini parçalayarak
bu işleve yardımcı olur. Film tipi veya bugidi
tipi dolgu malzemesi kullanılabilmektedir.
Damla tutucu: sıvı formdaki suyun çıkış havası
ile sürüklenerek kaybını önlemek için kullanılan
PVC veya galvaniz saçtan yapılmış elemanlardır. Standart olarak V profil kullanılmaktadır,
müşteri isteğine göre M profil de kullanılabilir.
Su giriş /çıkış: Standart olarak pasoludur isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir. Suyun
kuleye girişi standart olarak boru üzerinde
delikli tiptir, isteğe göre kelepçeli fıskiyeli de
olabilir. Boşaltma, taşma, besleme sistemleri:
Standart olarak pasolu olarak yapılmaktadır,
isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir. Kule
devirdaim pompası ve bağlantı tesisatları:
Standart şartlar için seçilmiş devir-daim pompası ve boru bağlantıları sistemin standart
parçasıdır. Müşteri talebine göre değişik şartlar
için pompa ve bağlantılar oluşturulabilir.
Download