FELSEFE TARİHİ Sokrates felsefe için neleri bilmediğini bilmektir

advertisement
FELSEFE TARİHİ
Sokrates felsefe için neleri bilmediğini bilmektir
der. Sokrates'in öğrencisi Platon'a göre ise felsefe doğruyu bulma yönünde
düşünsel bir çalışmadır.Felsefe bilgiyi sevmektir. Felsefe düşünme ve
sorgulama üzerine kurulmuştur.
Felsefe batı felsefesi ve doğu felsefesi olarak ayrılır.Batılı devletler
felsefenin başlangıcı olarak Antik Yunan dönemini kabul ederler.Fakat
Antik Yunan felsefesinden önce doğu felsefesinin varalduğunu
görürüz.Doğu felsefesi denilince genellikle Hint ve Çin'de başlayan felsefe
belirtilir.Batı felsefesinin başlangıcı ise Antik Yunan'da görülen
felsefedir.Felsefe doğuda şekillenmiş olup Antik Yunan felsefesiyle
başlamıştır.Antik Yunan felsefesine ilk çağ felsefesi de denilir.Antik
Yunan felsefesinde Sokrates, Platon, Aristoteles önemli
filozoflardır.Sokrates'ten önce maddenin ilkögesi olarak suyukabul eden
Tales, öğrencisi Anaxsimandros ve onun da öğrencisi olan ve ilk maddeyi
hava olarak ileri süren Anaksimenes,ilk madde ateştir diyen Herekleitos
yaşamış ilk filozoflar olarak kabul edilirler.
Felsefe tarihini ele aldığımızda kadın filozoflarında varlığından
bahsetmek gerekir.Felsefeninbaşladığı yer olarak kabul edilen Yunanistan'da
kadın pek bir değer verilmez.Kadın belli işleri görür,tek başına dışarı
çıkamaz,evine kapalı bir durumda yaşamaktadır. Platon'un ''kadın erkeğin
uyanıklıkla uyku arasındaki hayalinden türemiştir.'' sözüyle de o dönemde
kadına bakışı anlayabiliriz.Bilimle, felsefeyle ilglenen kadın filozoflara
dinsiz,büyücü denilmekte yakılarak öldürülmekteydiler.O dönemde yaşayan
bilim kadını olan Hypatia astronomi ve matematikle ilgilenmiştir ve Hypatia
ilk kadın filozof olarak kabul edilir. Haypatia dadinsiz ve büyücü olduğu iddia
edilerek
öldürülmüştür.
Felsefe tarihinde birçok filozofa rastlarız ve filozofların dünyayı farklı
şekillerde sorguladıklarını, herbirinin kendilerine ait farklıfarklı düşünce
sistemlerine sahip olduğu görülür.Her filozof kendinden önce gelenfilozofun
düşüncesini sorgulamış, eleştirmiş ve kendi doğru bilgisine
ulaşmıştır.Sorgulama ,eleştirme, düşünme özellikleri bütün insanlarda
mevcut öelliklerdir. Bu yüzden her insan özünde bir filozoftur.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards