Alan Özellikleri

advertisement
MsAccess
Alan Özellikleri
Alan Özellikleri
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
2
Metin (Text) Alanı Özellikleri-1
Özellik
Alan Boyutu
(Field Size)
Biçim
(Format)
Etki
Alana en fazla kaç karakter girilebileceği
tanımlanır. Varsayılan değer 50, Maksimum
255 tir.
Verinin nasıl görüntüleneceğini belirler.
Varsayılan değer yoktur.
Giriş Maskesi Kolay giriş yapılabilmesi için Şablon
hazırlamakta kullanılır. Varsayılan değer yoktur.
(Input Mask) Veri girişini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.
Resim yazısı
(Caption)
EBT2
Alan adının;veri sayfaları, form ve raporlarda
farklı bir isimle gösterilmesini sağlar.
A. Karamete & M.E. Korkusuz
3
Text Alanı Özellikleri-2
Özellik
Etki
Varsayılan Değer
(Default Value)
Burada tanımlanan değer otomatik olarak
alana girilir. Varsayılan değer
tanımlanmamıştır.
Geçerlilik Kuralı
(Validation Rule)
Girilen verinin geçerliğini kontrol eden bir
deyim yazılabilir. Varsayılan değer
tanımlanmamıştır.
Geçerlilik Metni
(Validation Text)
Alana girilen metnin geçerlilik kuralına
uymaması durumunda istenilen hata mesajını
görüntüler.
Gerekli
(Required)
EBT2
Veri girişi esnasında alanı boş bırakıp
bırakmayacağınızı belirler. Varsayılan değer
“hayır” olarak tanımlanmıştır.
A. Karamete & M.E. Korkusuz
4
Text Alanı Özellikleri-3
Özellik
Etki
Sıfır Uzunluk İzni Boş bir alan ile, boş bir metin katarı (ASCII 32)
arasında fark olmasını sağlar. Varsayılan değer
(Allow zero
“evet” olarak tanımlanmıştır.
length)
Sıralı
(Indexed)
Unicode
Sıkıştırma
(Unicode
Compression)
EBT2
Alanın indekslemede kullanılıp
kullanılamayacağının belirler. Varsayılan değer
“hayır” olarak tanımlanmıştır.
Unicode formunda yazılmış veri katarlarının
sıkıştırılmasında kullanılır. Varsayılan değer
“evet” olarak tanımlanmıştır.
A. Karamete & M.E. Korkusuz
5
Text Alanı Özellikleri-4
Özellik
İME Modu
(IME Code)
Etki
Bir alanın IME(Input Methot Editor) kipini
ayarlamak için kullanılır. IME, Doğu Asya
dillerindeki karakterlerin klavyeden
girilebilmesini sağlar. Varsayılan değer
“Denetim Yok” olarak tanımlanmıştır.
İME Tümce Modu
(IME Sentence
Mode)
IME cümlesinin tipini tanımlamak için
kullanılır. Varsayılan değer “hiçbiri” olarak
tanımlanmıştır.
Akıllı İmler
(Smart Tags)
Alanla ilgili diğer bilgilere bağlantı yapmak
için alana akıllı im eklenebilir.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
6
Biçim (Format)
• Verilerin giriş tarzı ne olursa olsun, uygun
bir şekilde görünmesini sağlar. Geçerliliği
kontrol etmez.
• Tasarım modunda iken bir alanın Biçim
özelliği access tarafından tüm veri
sayfalarına, raporlara, formlara uygulanır.
• Kişisel biçim ayarları yapmadan önce form
ve rapor tasarımına eklenmiş olan alanlar
bu değişiklikten etkilenmez.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
7
Kişisel Biçim Sembolleri
Sembol
!
(Boşluk)
“xyz”
Etki
Soldan hizalama yapar.
Klavyeden Space tuşuna basılarak bir boşluk
bırakılmasını sağlar.
Karakterlerin tırnak içinde görüntülenmesini sağlar.
*
Kullanılabilir boşlukları takip eden karakterle
doldurur.
\
Takip eden karakterin özel karakter olarak
algılanmasını sağlar.
[renk]
Verinin istenen renkte görünmesini sağlar.
Kullanılabilir renkler: Siyah, Mavi, Yeşil,
Camgöbeği, Kırmızı, Pembe, Sarı, Beyaz.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
8
Metin ve Kısa not Biçim Sembolleri
Sembol
@
Bir boşluk veya karakter gerektiğini
gösterir.
&
Karakter veya boşluk isteğe bağlıdır.
<
Tüm karakterleri küçük harfe çevirir.
>
EBT2
Etki
Tüm karakterleri büyük harfe çevirir.
A. Karamete & M.E. Korkusuz
9
• Metin ve Kısa Not alanlarının en çok
iki bölümü olabilir. İki bölüm “;” ile
ayrılır. Her bölüm bir alandaki farklı
verilerin biçim belirtimini içerir.
Bölüm
Birinci
İkinci
EBT2
Açıklama
Metin içeren alanların
biçimi.
Sıfır uzunlukta dizeler ve
Boş değerler içeren
alanların biçimi.
A. Karamete & M.E. Korkusuz
10
Örnekler
Biçim Ayarları
Giriş Tarzı
Görünüm
@@@[email protected]@[email protected]@@@
123456789
123-45-6789
@@@@-&&&&
12345
1234-5
>
Balıkesir
BALIKESİR
<
Balıkesir
balıkesir
12\!
12
12!
@;”Bilinmiyor”
Boş değer
Sıfır uzunluklu dize (“”)
Bilinmiyor
@;”Bilinmiyor”
Herhangi bir metin
Metin girildiği gibi
görüntülenir.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
11
Sayı ve Para Birimi Özellikleri-1
Ayar
Etki
Genel Sayı
Rakamları girildiği şekliyle gösterir. Sayı
tipindeki alanlar için varsayılan ayar budur.
Para Birimi
Girilen sayıyı, para birimi ve bin ayıracıyla
birlikte gösterir. Negatif değerler parantez
içindedir. Varsayılan 2 ondalıktır.
Euro
Girilen sayıyı Euro (€) sembolü ve bin
ayıracıyla birlikte gösterir. Negatif değerler
parantez içindedir. Varsayılan 2 ondalıktır.
Sabit
En az bir rakam gösterir. Varsayılan değer 2
ondalık basamaklıdır.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
12
Sayı ve Para Birimi Özellikleri-2
Ayar
Standart
Etki
Sayıyı binler ayıracıyla birlikte gösterir.
Varsayılan değer 2 ondalık basamaklıdır.
Yüzde
Sayıyı 100 ile çarpar ve % sembolüyle birlikte
gösterir. Varsayılan değer 2 ondalık
basamaklıdır.
Bilimsel
Sayıyı standart bilimsel notasyon ile gösterir.
Mesela 243: 2.43E+02
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
13
Tarih Saat Hazır Biçim Ayarları
Ayar
Açıklama
Genel Tarih
Saat belirtilmezse sadece tarih görüntülenir.
Varsayılan ayar budur. 14.06.2001 08.20.15
Uzun Tarih
Pazartesi, 14 Haziran 2001
Pazartesi, Haziran 14, 2001
Orta Uz. Tarih 14-Haziran-01
Uzun saat
17:34:23
Orta uz. Saat 05:34 PM
Kısa saat
EBT2
17:34
A. Karamete & M.E. Korkusuz
14
Özel Tarih Biçimi
Örnekler
Ayar
Görünüm
ddd”,”mmm d”,”yy
Pzt,Oca 5,05
dd mmmm yyyy ”,”dddd
05 Ocak 2005,Pazartesi
dddd”,”mmmm d”,”yyy
Pazartesi, Ocak 5, 2005
“Yılın Kaçıncı Haftası :”ww
Yılın Kaçıncı Haftası :11
H:N:S am/pm
EBT2
9:15:35 pm
A. Karamete & M.E. Korkusuz
15
Giriş Maskesi(Input Mask)
• Verilerin belirli kurallara uymasını sağlayan
kısıtlamalardır.
• Örneğin bir alana sadece sayısal
değerlerin girilmesi zorlanabilir.
• Giriş maskeleri veri giriş işlemlerinde
oldukça yararlıdır, örneğin Telefon
Numarası alanı için, yeni bir numarayı tam
olarak nasıl gireceğinizi gösteren giriş
maskesi: (___) ___-____.
• Giriş Maskesi Sihirbazını özelliği sizin
yerinize ayarlaması için kullanabilirsiniz.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
16
Giriş Maskesi(Input Mask)
• Input Mask özelliği, noktalı virgül karakterleri (;) ile
ayrılmış en çok üç bölüm içerebilir.
Birinci
Giriş maskesinin kendisini belirler
İkinci
Veri girdiğinizde Microsoft Access'in hazır bilgi
görüntü karakterlerini tabloda depolayıp
depolamayacağını belirler.
Üçüncü
Giriş maskesinde bir karakter yazmanız gereken
aralık için Microsoft Access'in görüntüleyeceği
karakteri belirler. Bu bölümde herhangi bir karakter
kullanabilirsiniz; boş bir dize görüntülemek için,
tırnak işareti (" ") ile belirtilmiş bir aralık kullanın.
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
17
Giriş Maskesi(Input Mask)-1
Sembol
0
Basamak (0'dan 9'a kadar, giriş gerekli, artı [+] ve
eksi [-] işaretlerine izin verilmez).
9
Basamak veya aralık (giriş gerekli değil, artı ve eksi
işaretlerine izin verilmez).
#
Basamak veya aralık (giriş gerekli değil; aralıklar
Düzenleme modunda iken boşluk olarak
görüntülenir, ancak veri kaydedildiğinde boşluklar
kaldırılır; artı ve eksi işaretlerine izin verilir).
L
?
EBT2
Etki
Harf (A‘ dan z‘ ye kadar, giriş gerekli).
Harf (A‘ dan z‘ ye kadar, giriş isteğe bağlı).
A. Karamete & M.E. Korkusuz
18
Giriş Maskesi(Input Mask)-2
Sembol
A
a
Harf veya basamak (giriş gerekli).
&
Herhangi bir karakter veya aralık
(giriş gerekli).
C
Herhangi bir karakter veya aralık
(giriş isteğe bağlı).
,.:;-/
EBT2
Etki
Harf veya basamak (giriş isteğe bağlı).
Ondalık yer tutucu ve binler, tarih ve saat
ayırıcılar
A. Karamete & M.E. Korkusuz
19
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
20
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
21
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
22
EBT2
A. Karamete & M.E. Korkusuz
23
Download