2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………. TEKNİK VE

advertisement
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………. TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
WEB PROGRAMCILIĞI DALI 11-A SINIFI VERİ TABANI ORGANİZASYONU DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI
Adı Soyadı
Numarası
Aldığı Puan:
:
:
SORULAR
1. (……) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
2. (……) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
3. (……) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
4. (……) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
5. (……) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır
6. (……) Herhangi bir tabloya yeni sütunlar ekleyebilir veya istenilmeyen bir sütun silinebilir.
7. (……) Tablo tasarım görünümünde iken bir alanı silmek için Dış Veri sekmesindeki Araçlar grubunda yer alan Satır Sil düğmesine tıklanır.
8. (……) Tablolardaki alan adları en fazla 32 karakter olabilir.
9. (……) Tablolardaki alan adlarında boşluk bırakılabilir.
10. (……) otomatik sayı veri türü, ardışık veya rastgele olup benzersizdir.
11. (……) Metin veri türünde alan boyutu belirlenirken özellikler penceresinde yer alan varsayılan değer 60‘dır.
12. (……) Geçerlilik metni, yanlış veri girişlerinde karşınıza çıkmasını istediğiniz bir uyarı metni oluşturmak için kullanılır.
13. (……) Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL veya birbiri ile ayni olan değerleri içermezler.
14. (……) Normalleştirme, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.
15. (……) Veri tabanı tablolarında bir alana birden fazla veri girişi olabilir.
16. (……) Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.
17. (……) Herhangi bir tablonun tekrarlı bilgiler içerdiği duruma 2NF denir.
18. (……) Tablodaki benzersiz değerler içeren her bir sütun ya da sütunlar grubu aday anahtar olarak adlandırılır.
19. (……) Bir veritabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.
20. (……) İlişkisel veri tabanında tablolarda birbirleri ile tamamen aynı olan iki kayıt kullanılabilir
21. (……) Birincil anahtarlar birbiri ile aynı olan değerler içerebilir.
22. (……) Tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması mutlak veri fazlalığı sorunudur.
23. (……) Birinci normal formda hazırlanmış bir tabloda ekleme, silme ve güncelleme sırasında sorunlar olabilir.
24. (……) Birinci normal formdan ikinci normal forma geçişte kısmi bağımlılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
25. (……) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır.
26. (……) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir.
27. (……) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.
28. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?
A) İl_kodu
B) Ders_adı
C) Ders_kodu
D) Ahmet
29. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Anahtar
B) Yabancı Anahtar
C) Sütunlar
D) Unique kısıtlaması
C) Müşteri numarası
D) Bir otomatik sayı alanı
30. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?
A) Doğum tarihi
B) T.C. kimlik numarası
31. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Not Null kısıtlaması
B) Default Kısıtlaması
C) Check kısıtlaması
D) Unique kısıtlaması
32. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formlar
B) Tablolar
C) Sorgular
D) Raporlar
C) Ek
D) Biçim
33. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?
A) Metin
B) Sayı
34. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not
35. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçim
B) Giriş Maskesi
C) Resim Yazısı
D) Varsayılan Değer
36. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) ?
B) L
C) >
D) <
37. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?
B) Geçerlilik Metni
A) Gerekli
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer
C) >=60
D) <=60
C) Dış Veri
D) Veri Tabanı araçları
38. 60‘dan büyük ve 60‘ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?
A) =>60
B) =<60
39. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?
A) Giriş
B) Oluştur
40. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için
41. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Köprü
A) Ek
C) Metin
D) Evet/Hayır
B) 66
C) 205
D) 505
B) Evet-hayır
C) Tarih-saat
D) Resim
C) Verilmesi zorunludur
D) Diğer tablolarla ilişkiyi
C) Form
D) Dilekçe
42. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?
A) 255
43. Hangisi access’te veri türü değildir?
A) Metin
44. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
A) Kayıtlara hızla ulaşılır
B) Tek bir bilgidir
düzenler
45. Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?
A) Tablo
B) Sorgu
46.Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdakilerden hangi veri tipiyle olur?
A) Tarih-saat
B) Para birimi
C) Ole nesnesi
D) Otomatik sayı
B) 255
C) 36664
D) 4525
B) Tüm tabloyu seçimden çıkarır
C) Tüm tabloyu seçer
D) Bulunulan satırın
C) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
D) Bu alanda çizim yapılır
47.Not türü en fazla kaç karakterdir?
A) 65535
48.Ctrl+A hangi işlemi yapar?
A) Tablo ekler
tamamını seçer
49. not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
B) Bu alana uzun metinler girilebilir
50. Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aşağıdakilerden hangisidir?
B) Biçim
A) Alan boyutu
C) Resim yazısı
D) Giriş maskesi
Süre 40 dakika her soru 2 puandır.
Başarılar dilerim
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
CEVAPLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………. TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
WEB PROGRAMCILIĞI DALI 11-A SINIFI VERİ TABANI ORGANİZASYONU DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Y
D
Y
D
Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
D
D
D
Y
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Y
D
D
B
A
C
B
D
A
B
D
A
C
B
D
B
A
D
C
D
C
A
C
B
C
…………………. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Download