Mal Bildirimi İş Akış Süreci - Necmettin Erbakan Üniversitesi

advertisement
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mal Bildirimi İş Akışı Şeması
Göreve yeni başlama
durumunda bir ay içinde
Görevden alınma veya
görevden ayrılma
durumunda bir ay
içerisinde
Sonu 0 ve 5 ile biten
yıllarda Mal bildirimi
yenileme gereği
nedeniyle
Mal varlığında aylık net
maaşının 5 katını aşan
bir değişiklik olması
durumunda bir ay içinde
Personelin Mal Bildirimi Formu almak için Dekanlığa başvurması.
Mal Bildirim Formu Personel Tarafından doldurularak dilekçe ekinde
Dekanlığa verilir.
Personel Dairesi Başkanlığına bilgi ve gereği için üst yazı ile dilekçe ve eki
Mal Bildirim Formunun gönderilmesi.
Dekan onayı iş akışı
Giden evrak akşı şeması
İŞLEM SONU
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards