1-5- Mal Bildirimi İş Akış Şeması

advertisement
1-5- Mal Bildirimi İş Akış Şeması
Göreve yeni
başlama
durumunda bir ay
içinde
Görevden alınma
veya görevden
ayrılma durumunda
bir ay içerisinde
Sonu 0 ve 5 ile biten
yıllarda mal bildirimi
yenileme gereği
nedeniyle
Mal varlığında aylık net
maaşının 5 katını aşan bir
değişiklik olması
durumunda bir ay içerisinde
Personelin Mal Bildirimi Formu almak için Daire Başkanlığına başvurması
Mal bildirim formu personel tarafından doldurulup kapalı
zarfa konularak dilekçe ekinde Daire Başkanlığına verilir.
Personel Daire Başkanlığına bilgi ve gereği için üst yazı
ile dilekçe ve eki mal bildirim formunun gönderilmesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards