Mal Bildirimi - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması
BİRİM
:
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
ŞEMA NO
:
ÖİDB/7.5
ŞEMA ADI
:
Mal Bildirimi İş Akış Şeması
Göreve yeni başlama
durumunda bir ay içinde
Görevden alınma veya
görevden ayrılma
durumunda bir ay
içerisinde
Sonu 0 ve 5 ile biten
yıllarda Mal Bildirimi
yenileme gereği
nedeniyle
Personelin Mal Bildirimi Formu almak için Daire
Başkanlığına başvurması
Mal Bildirim Formu Personel tarafından doldurularak
dilekçe ekinde Daire Başkanlığına verilir.
Rektörlük Makamına bilgi ve gereği için üst yazı ile
dilekçe ve eki Mal Bildirim Formunun gönderilmesi
Daire Başkanı Onayı
İş Akışı
Giden Evrak
Akış Şeması
Mal varlığında aylık net
maaşının 5 katını aşan bir
değişiklik olması
durumunda bir ay içinde
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards