009-Personel İşleri-Yurtdışı İzin İş Akış Şeması

advertisement
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İş Akış Şemaları
BİRİM
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Personel İşleri
SporBF - 009
Yurtdışı İzin İş Akış Şeması
Dilekçe
Fakülte personelinin yıllık iznini yurt dışında
geçirmek için dilekçe ile başvurması
Gelen evrak iş
akışı
Dekanlık Makamı tarafından izin isteğinin
kabul edilmesi
Yurt dışı izin onayının hazırlanması
Rektörlük Makamından olur alınması
Rektör onayı iş
akışı
Olurdan geçen evraka kayıt numarasının
verilmesi
Bir nüshanın ilgiliye verilmesi
Bir nüshanın dosyaya takılması
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards