bolumtanitim2005

advertisement
ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği
Tanıtım Günleri
Temmuz 2005
Tarihçe
• Türkiye'nin ilk Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
• 1967: Kuruluş; Elektronik Hesap Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı
• 1976: Lisans eğitimi
• Bugüne kadar 1600'ün üzerinde lisans,
300'ün üzerinde yüksek lisans ve 25 doktora
mezunu vermiştir.
İstatistiksel Veriler
• Halen 82'si hazırlık okulunda 612 lisans, 190
yüksek lisans, 76 doktora öğrencisi vardır.
• 25 Doktoralı öğretim üyesi
40 Araştırma görevlisi
• Türkiye'nin eğitim kadrosu ve öğrenci sayısı
açısından en büyük bilgisayar mühendisliği
bölümü.
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümleri ve 2004 ÖSS
Üniversite
Bilkent Ü. (Burslu)
ODTÜ
Hacettepe Ü.
Marmara Ü.
Ege Ü.
......
Bilkent Ü. (Burssuz)
Kontenjan % Dilim
50
0.16
50
0.16
100
0.39
100
0.65
70
1.54
40
1.79
16
2.76
100
2.99
...
...
100
8.80
Taban Puan
373.249
373.192
369.692
367.137
360.926
359.597
355.030
354.151
...
337.751
Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar bilimleri
• Bilgisayar donanımı
• Yazılım mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
• Veri barındıran ve bu veri üzerinde işlem
yapılmasını sağlıyacak sistemlerde etkili veri
işleme yöntem ve sınırlarını araştırır.
• Özellikle bilgisayar yazılımlarında etkin ve
yüksek başarımlı çözümler üretebilmek için
bilgisayar bilimleri altyapısı gereklidir.
• Matematik ve mantık ağırlıklı.
Bilgisayar Donanımı
• Sayısal bilgisayarların mantıksal devre
düzeyinde tasarım, mimari ve
organizasyonunu içerir.
Yazılım Mühendisliği
• Program: Küçük ölçekli; tek bir problemi
çözmeye yönelik.
• Yazılım: Büyük ölçekli; belgelendirme,
kurulum, destek gibi kavramlar içeren.
• Yazılım mühendisliği: yazılım üretim
sürecinin analiz, gereksinim tespiti, tasarım,
gerçekleştirme, sınama gibi adımlarla ve
yapısal bir yaklaşım ve yöntembilim ile
geliştirilmesi.
Türkiye'de Bilgisayar
Mühendisliği
• Bilgisayar bilimleri temeli üzerine kurulmuştur.
• Mühendislik bileşeni özellikle yazılım mimarisi
ve üretim süreci, bilgisayar donanım ve yazılım
bileşenleri içeren sistem çözümleri ağırlıklıdır.
• Elektronik cihaz geliştirme ağırlıklı değildir.
• Kapsamlı yazılım mühendisliği ve bilgisayar
bilimleri eğitimleri sadece bilgisayar
mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği
Alanları
•
Algoritmalar ve Veri Yapıları ( Algorithms and Data Structures )
•
Programlama Dilleri ( Programming Languages )
•
Bilgisayar Mimarisi ( Computer Architecture )
•
Nümerik ve Sembolik Hesaplama ( Numerical Computation )
•
İşletim Sistemleri ( Operating Systems )
•
Bilgi Yönetimi ( Information Management )
•
Grafik, Görüntüleme ve Çokluortam ( Graphics, Vision and Multimedia )
•
Akıllı Sistemler (Yapay Zeka) ( Artificial Intelligence )
•
Ağ-eksenel Bilişim ( Network and Data Communication )
•
Yazılım Mühendisliği ( Software Engineering )
•
Gömülü Sistemler ( Embedded Systems )
Bölüm Laboratuvar Olanakları
• 7 gün/24 Saat açık
• Toplam 5 laboratuvar odasında
110 iş istasyonu/kişisel bilgisayar
• Donanım laboratuvarı
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Ders Programı
• 1. sınıf:
temel bilimler (matematik, fizik, kimya)
giriş ve programlama dili dersleri
• 2. sınıf:
bilgisayar bilimleri ağırlıklı
• 3. sınıf:
bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği
dersleri
• 4. sınıf:
uzmanlaşma dersleri, teknik seçmeliler ve
bitirme projesi
Teknik Seçmeli Dersler
•
Geniş bir teknik seçmeli listesinden 4 adet ders ile istenen
dalda uzmanlaşma mümkün.
–
Sistem programlama ve destek ortamları
–
Hızlı uygulama geliştirme ortamları
–
Bilgi sistemleri analiz ve tasarımı
–
Doğal dil işlemeye giriş
–
Görüntü işleme tekniklerine giriş
–
Sistem benzetimi
–
Paralel hesaplamaya giriş
–
Sayısal hesaplama
–
Veri tabanı yönetim sistemleri
–
Yapay zeka
–
Bilgisayar bilimlerinde mantık
–
Öbek hesaplama
–
Robot programlama
Çift Anadal ve Yandal Olanakları
• Hemen hemen bütün bölümlerle yandal
programı mümkündür.
• Matematik ve Elektrik Mühendisliği başta
olmak üzere çift anadal programları
yürütülmektedir.
Lisansüstü Programlar
• Master Programları (Msc)
– Bilgisayar Mühendisliği
– Bilgisayar Mühendisliği (tezsiz, ikinci program)
– Yazılım Mühendisliği (tezsiz, ikinci program)
• Doktora Programı (Phd)
İleri Araştırma Alanları
•
Yapay Zeka
– Yapay Sinir Ağları
– Robot Programlama
– Evrimsel Programlama
– Bilgisayarlı Görme
•
Bilgisayarlı Grafik
•
Paralel ve Dağıtık Sistemler
•
Doğal Dil İşleme
•
Modelleme ve Benzetim
•
Yazılım Mimarisi
•
Web hesaplama
•
...
Mesleğin Gelişimi
Meslek
%
2000 2010
Derece
380
760
380 100 Lisans
317
601
284
90 Lisans
Eğitimi
sadece
Bilg.Müh.
bölümünde
229
416
187
82 Lisans
119
211
92
77 Lisans
106
176
70
66 Lisans
Bilg.Müh.
ve/veya
başka
branşlar
431
689
258
60 Lisans
58
89
31
53 Lisans
313
463
150
48 L+Y.L.
28
39
11
40 Dok.
88
122
34
39 Y.L.
147
201
54
37 Ön Lis.
86 37 Lisans
320
234
Amerikan iş kurumunun 2010 projeksiyonu, en yüksek maaş grubu, en fazla gelişme beklenen meslekler
sıralaması (*1000 kişi) (www.bls.gov)
Sizleri aramızda
görebilmek dileğiyle

Download