Temel Bilgiler 2.1 Nesne Tabanlı Programlama

advertisement
2
Temel Bilgiler
Bu bölümde Nesne Tabanlı Programlamanın temeli olan Sınıf kavramı ve
ilgili bilgiler anlatılacaktır. Konuyu bilenler bu bölümü atlayabilirler.
2.1
Nesne Tabanlı Programlama
Günümüzde, Nesne Tabanlı Programlama (NTP), genel amaçlı programcılıkta ulaşılan bir norm haline gelmiştir. C++ ve java ile yaygınlık kazanan
Nesne tabanlı Programlama, Perl, Python ve Ruby gibi yeni dillerde yeni
gelişim alanları bulmaktadır. Python ve Ruby bir script dilinin hünerleri
yanında genel amaçlı NTP’nın programcıya sağladığı üstün niteliklere de
sahiptir. Veri tabanı, görsel arayüz, ağ ve web gibi temel uygulama alanlarında etkilidirler.
1995 yılından sonra yaygınlık kazanmaya başlayan Nesne Tabanlı
Programlama1 , bir adım daha ileri giderek, 1970 lerde yaratılan soyut veri
yapısına değişkenler yanında, o değişkenlerle işlem yapan fonksiyonları da
ekledi. Elde edilen yeni veri yapısına (veri tipi) sınıf (class) denilir. Sınıf
kavramı kalıtım ve çokbiçemlilik gibi çok önemli iki aracı programlamaya
katarken, veri yapılarında ve fonksksiyon adlarında da standartlaşmaya yol
açtı.
1
’Tabanlı’ nitelemesi gereksizdir. Yapılan işe bakılırsa, ’Nesne Programlama’ demek
daha doğrudur.
Download
Study collections