Yazılım

advertisement
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Uygulaması Deney Föyü
Uygulamanın Alanı
Bilgisayar 1
Uygulama Alt Alanı
Yazılım
Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) :
7 Saat
Uygulamayı Yapacak Görevli:
Arş. Gör. Selahattin ALAN
Yapılacağı Yer
Teknoloji Fakültesi Ek Binası
UYGULAMANIN TANIMI
Yazılım: Bir programlama dili kullanılarak, bilgisayarın çeşitli işlevler kazanabilmesi için üretilen
programlardır. Yazılımı oluşturan bilgiler ve komutlar fikirlere ve düşüncelere benzer. Yazılım iki
unsurdan oluşur: Program ve Veri (data).
Kodu özellikle oyun geliştirmek için yapılmış bir görsel programlama dilidir. Programlama ortamı hızlı
tasarım geliştirmeye izin verecek şekilde de çalışır. Yüksek seviye bir programlama dilidir. Dilin
semantik yapısını ön plana çıkarmaktadır. İsimler, fiiller ve sıfatlar üzerine kurulu bir yapı sunan dil,
kuleyi görünce yanına git gibi basit cümleler kurarak olaylar yaratabilmenizi sağlıyor. Yazılım bu tarz
olay sayfaları yaratılmasına ve BASIC benzeri GOTO komutuyla aralarında dolaşılmasına izin veriyor.
Ayrıca olaylar basit WHILE (bu sırada) DO (yap) gibi koşullu yapılar kullanabiliyor. Bütün bunları
görsel bir ara yüzle ve nesneye dayalı programlama ilkelerine uygun şekilde sunan yazılım, komutlara
hiyerarşik bir menünün altında işlevlerini anlatan ikonlarla ulaşılırken, bütün objeler kendi kodlarını
içeriyorlar. Yani bir objeye yeni olay tanımlamak için doğrudan o objenin seçilmesi yeterlidir. KODU,
yarattığınız sanal dünyanın içereceği obje sayısına ya da bir objenin sahip olabileceği kod miktarına
hiç bir sınırlama getirmiyor.
UYGULAMANIN AMACI

Öğrencilere yazılımı tanıtma, sevdirme,

Gelecekte yapacakları programlama ve yazılım geliştirme hakkında kendilerini
geliştirmelerine olanak sağlama,
UYGULAMA SÜRECİ
1. Saat
Yazılıma Giriş
2. Saat
Kodu Dünyasını Tanıma
3. Saat
Çalıştırma ve Düzenleme Modu
4. Saat
Yeni Senaryo Hazırlama
5. Saat
Alanlar ve Karakterler
6. Saat
Kodlama
7. Saat
Yazılımı Test Etme
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
UYGULAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ
Bilgisayar (Min 2GB Ram, 10GB Harddisk, Windows kurulu)
Microsoft Game Lab – Kodu Yazılımı
UYGULAMA ÇIKTILARI
Yazılım kavramanı açıklar.
Yazılım geliştirme ortamlarını tanır.
Yazılım tasarlama ilkelerini tanır.
Mevcut yazılımları, yazılım değerlendirme kriterlerine göre değerlendirebilir.
Download