1) 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri

advertisement
1) 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan antlaşma
hangisidir?
A) Uşi Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Londra Antlaşması D) Lozan Antlaşması
2) I. İngilizler II. Fransızlar
III. Yunanlılar IV. Almanlar
V. Amerikalılar
1. Dünya Savaşı’nın ardından hangileri yurdumuzu işgal ettiler?
A) I - II - III
B) I - II - IV C) II - III - V
D) III - IV - V
3) Aşağıdakilerden hangisi İzmir’i işgal etmiştir?
A) İngilizler
B) Fransızlar
C) Yunanlılar
D) Ruslar
4) Antep, Maraş ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya B) Yunanistan
C) Fransa
D) İngiltere
5) Antalya, Konya ve çevresini işgal eden devlet hangisidir?
A) İtalya B) Yunanistan C) Fransa
D) İngiltere
6) Yurdumuzun işgalinin ardından halkımız kahramanca mücadele etmiştir. Bu mücadelelerinden
dolayı bazı illere unvanlar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi unvan verilen illerden değildir?
A) Urfa
B) Maraş
C) Antep
D) Konya
7) Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki tarihlerin hangisinde Samsun’a çıkmıştır?
A) 19 Mayıs 1919
B) 23 Nisan 1920 C) 29 Ekim 1923 D) 30 Ağustos 1922
8) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının önemi nedir?
A) Yurdumuz işgal edilmeye başladı. B) 1. Dünya Savaşı başladı.
C) Kurtuluş Savaşı başladı.
D) Osmanlı Devleti yıkıldı.
9) Mustafa Kemal Samsun’un ardından bazı illerimize ziyaretlerde bulundu. Bu iller aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Erzurum, Amasya, Ankara, Sivas
B) Sivas, Amasya, Erzurum, Ankara
C) Amasya, Ankara, Erzurum, Sivas
D) Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara
10) 23 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşen tarihi olay hangisidir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Kurtuluş Savaş’nın başlangıcı
C) Millet meclisinin açılması
D) Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
11) 1. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış
antlaşması hangisidir?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Uşi Antlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sevr Barış Antlaşması
12) Türk ordusunun Yunan ordusuyla yaptığı ilk savaş hangisidir?
A) Çanakkale Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) Sakarya Savaşı
13) Sakarya Savaşı öncesinde Tekalif-i Milliye Emirleri niçin yayınlanmıştır?
A) Yeni kurulan Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için.
B) Yeni kurulan Türk ordusuna asker topla-mak için.
C) Yeni kurulan Türk ordusunun silah ihtiya-cını karşılamak için.
D) Kurtuluş Savaşı’na milleti inandırmak için.
14) Mustafa Kemal’e “başkomutan” unvanı hangi savaştan önce verilmiştir?
A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Trablusgarp
15) Milli Mücadele döneminde Yunanlılarla bir çok savaş yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu
savaşlardan değildir?
A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Başkomutan Meydan Savaşı
16) Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan ateşkes antlaşması hangisidir?
A) Mondros
B) Mudanya
C) Lozan
D) Sevr
17) Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan barış antlaşması hangisidir?
A) Mondros
B) Mudanya C) Lozan
D) Sevr
18) Yurdumuzu işgal eden devletlerden hangisi savaşmadan yurdumuzu terk etmiştir?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Fransa
D) Yunanistan
19) 29 Ekim 1923’te gerçekleşen tarihi olay hangisidir?
A) Lozan Barış Antlaşması B) Millet Meclisinin açılması C) Cumhuriyetin ilanı
D) Ankara’nın
başkent olması
20) Yurdumuzun ilk cumhurbaşkanı kimdir?
A) Kazım Karabekir Paşa
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Paşa
D) Rauf Orbay
Download