Etkinlik

advertisement
3.B SINIFI HAYATBİLGİSİ SORULARI(23NİSAN)
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi l. Dünya Savaşı'na katılmıştır?
A. ingiltere
B. Amerika
C. Japonya
D. Çin
2. Birinci Dünya Savaşı bittikten kaç yıl sonra cumhuriyet ilan edilmiştir?
A. on üç
B. on
C. altı
D. beş
3 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanmıştır?
A. Lozan Barış Antlaşması
B. Mondros Ateşkes Antlaşması
C. Mudanya Ateşkes Antlaşması
D. Ankara Antlaşması
4. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
A. Türk milleti bağımsızlığım yitirdi. B. Ordumuz dağıtıldı.
C. Topraklarımız işgal edildi.
D. Padişah ülkeyi terk etti.
5. Hangi seçenekte l. Dünya Savaşı sonunda işgal edilen yer ve devletler yanlış eşleştirilmiştir?
A. İngilizler-Maraş B. Fransızlar-Adana
C. İtalyanlar-Urfa
D. İtalyanlar-Antalya
6. Osmanlı Hükümeti Mustafa Kemali Samsun'a hangi görevle göndermiştir?
A. 9. Ordu Müfettişi
B. Vali
C. temsilci
D. kaymakam
7. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir?
A. 16 Mayıs 1919 B. 16 Mayıs 1920 C. 19 Mayıs 1920 D. 19 Mayıs 1919
8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in halkın temsilcileriyle toplantı yaptığı iller arasında değildir?
A. Amasya
B. Samsun
C. Erzurum
D. Sivas
9. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in milletin temsilcileriyle yaptığı toplantılarda
alınan kararlar arasında değildir?
A. Vatan bütündür, bölünemez,
B. işgallere karşı konulacaktır.
C. Padişahlık yönetimi devam edecektir. D. Ankara'da milli meclis açılacaktır.
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır?
A. 23 Nisan 1920 B. 19 Mayıs 1919 C. 29 Ekim 1923 D. 19 Mayıs 1918
11. Hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra alınan kararlardan değildir?
A. Devleti yönetme yetkisi milletindir. B. Düzenli bir ordu kurulacaktır.
C. Sivas'ta toplantı yapılacaktır.
D. Özgürlüğümüz için savaş başlatılacaktır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla yapılan savaşlardan biri değildir?
A. 1. İnönü Savaşı
B. Ankara Savaşı
C. Sakarya Meydan Savaşı
D. 2. İnönü Savaşı
13 Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ankara Antlaşması B. Mondros Ateşkes Antlaşması C. Gümrü Antlaşması D. Lozan Barış Antlaşması
14 Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra olmuştur?
A. Lozan Barış Antlaşması
B. Kurtuluş Savaşı C. TBMM'nin açılışı
D. Erzurum Kongresi
15. Hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra gerçekleşmiştir?
A. Kurtuluş Savaşı başladı B. Cumhuriyet ilan edildi. C. Atatürk orduya katıldı. D. Kongreler yapıldı.
16. Lozan Barış Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yunanlılar yenilgiyi kabul ettiler.
B. Kadınlara haklar verildi.
C. Dünya devletleri Türkiye'yi resmen tanıdı.
D. Milli meclis açıldı.
17. Mustafa Kemal için hangisi söylenemez?
A. Yenilikçidir.
B. Acelecidir.
C. İnsancıldır.
D. Barıştan yanadır.
18. Hangisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okulumuzda yaptığımız hazırlıklardan
değildir?
A. şiir ezberlemek
B. koro çalışmaları
C. rantlar hazırlamak
D. spor karşılaşmaları
19. "Ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız......................aittir." cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?
A.zenginlere B. millete
C. çocuklara
D. erkeklere
20. 23 Nisan'da çeşitli ülkelerden çocukların ülkemize davet edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. eğlenmelerini sağlamak B. çocukların eğitimine katkıda bulunmak D. dünya barışma katkıda bulunmak
Download