coğrafya turizm - files.eba.gov.tr

advertisement
COĞRAFYA TURİZM
• TURİZM NEDİR ;Turizm ,dinlenmek,eğlenmek,görmek ve
herhangi bir yeri tanımak amacıyla yapılan geziler, bir
ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan
ekonomik,kültürel,teknik önelemlerin,yapılan çalışmaların
tümüdür.
• Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi
değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim
içinde olmalarıdır.Turizm, bir ülkeyi sosyal ve kültürel
yönleriyle öne çıkaran bir sektördür.
TURİZM
Turizm, ülkelerin ekonomilerinin bütün alanlarını
etkilemektedir. Turizm gelir ve giderleri, görünmeyen gelir
ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin
bir ülkeye kazandırdığı gelire görünmeyen ihracat denir.
TURİZMİN ETKİLERİ
1)Ekonomik etkiler
2)Politik etkiler
3)Sosyal ve kültürel etkiler
4)Çevre ve ekolojik etkiler
1: Turizm,ekonomik etkisi ile dünyanın en dinamik ve en
büyük endüstrilerinden biridir.Turizm;ödemeler dengesine
etkisi , istihdam ve gelir yaratması , alt yapı ve üst yapıya
olumlu etkileri açısından önemlidir.
• 2)Günümüzde turizm, uluslararası barış ve dostluğun
temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.
• 3)Farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, diller birbirini tanır,
böylece hoşgörü ortamı oluşur.
• 4)Turizmin bir bölgede gelişmesinde olumlu çevre şartları
son derce etkilidir. Turistlerin seyahat alışkanlıkları ve
tercihleri konusunda doğanın güzelliği ve bozulmamış
doğal çevre gibi faktörler önemli rol oynar.
• Birleşmiş Milletlerin alt kuruluşu olan UNESCO, örgütü
orijinal doğa bölgelerini korumak için 1948 den sonra
tedbirler almaya başlamıştır . Günümüzde milli parklar en
çok Amerika ve Afrika’dadır.
• İlk ulusal park uygulaması Amerika’da başlamıştır . Bu
park YELLOWSTONE ULUSAL PARKI dır.
• Afrika ulusal parkları ; TANZAYA ULUSAL PARKLARI
•
SON
Download