Sosyal Bilgiler - Edebali Ortaokulu

advertisement
SOSYAL BİLGİLER-5 PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ
Performans Görevi Konuları
Proje Görevi Konuları
“Haklarım” Broşürü hazırlama
“Haklarım” Panosu Hazırlama
“Rollerim” kartları hazırlama
Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama…
“Haklarımızı Nasıl Koruruz?” konulu bir kamu görevlisiyle
röportaj yapma.
Alçıdan Kabartma “Bölgeler” Haritası hazırlama…
Atatürk’ten Önce-Atatürk’ten Sonara Toplumsal hayat resimli
karşılaştırma tablosu hazırlama.
Bölgeler Haritası çizimi.
Atatürk İnkılapları Resimli Tarih şeridi hazırlama.
Bölgelerimiz Foto Albümü hazırlama…
Ülkemizde Mevsimler Konulu bir foto albümü hazırlama.
Yöremizin Doğal ve Tarihi Yerleri ile ilgili kısa bir film
çekme…
Ülkemizde İklimler Haritası Çizme.
“Yöremizi Tanıtıyorum” Konulu Bir Facebook beğeni sayfası
tasarlama ve aktif olarak kullanma.
Doğal Afetler ile ilgili kurumlarla bir röportaj yapma.
Doğal Afetlerden
Hazırlama.
Korunma
Yolları
konulu
Atatürk ilkeleri- Soru-cevap kartları hazırlama.
kitapçık
Alçıdan kabartma Türkiye Haritası…
Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Konulu foto albümü
hazırlama.
Doğal Afetler Konulu Kısa Film Çekme
Buluşlar Tarih şeridi Hazırlama.
Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Haritası Hazırlama.
Toplum İçin Çalışan bir Vakıf ve faaliyetler alanlarıyla ilgili
yetkili biriyle röportaj yapma.
Seçilen bir Meslek erbabıyla röportaj.
“Ülkemiz Nasıl Yönetilir?” konulu bir tablo hazırlama.
Meslekler konulu foto albümü hazırla.
Bir Merkez veya Yerel Yönetici ile röportaj.
Bilim Adamları kitapçığı hazırlama.
“Toplumsal Kurallar” konulu 5 tane afiş hazırlama.
“Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem” kitapçığı hazırlama
Toplum İçin Çalışanlar konulu kısa film çekme
Ülkemizdeki Doğal ve Tarih Mirası Eserleri Foto Albümü
hazırlama…
Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ders Kitabında Belirtilen Proje Ve Performans Ödevleri Listesi
ÖDEV KONUSU
ÖDEVİN TÜRÜ
1
Bilimsel Araştırma
Yapıyorum
Performans
2
Ülkelerin İklimi
Performans
SIRA
3
4
5
6
Tarih Şeridi
Hazırlama
İlgi Duyduğu
Meslek
Yatırım Projesi
Geliştirme
Çevre Kirliliği
Performans
Performans
Proje
Proje
İLGİLİ ÜNİTE
Sosyal Bilgiler
Öğreniyorum
Yeryüzünde
Yaşam
Yeryüzünde
Yaşam
Ülkemizin
Kaynakları
Ülkemizin
Kaynakları
SÜRESİ
2 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
1 Hafta
3 Ay
Ülkemiz Ve Dünya 3 Ay
Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Ders Kitabında Belirtilen Proje Ve Performans Ödevleri Listesi
SIRA
1
2
ÖDEV KONUSU
Kimse Beni
Anlamıyor
Hemşerim
Memleket Neresi?
ÖDEVİN TÜRÜ
İLGİLİ ÜNİTE
SÜRESİ
Performans
İletişim Ve İnsan
İlişkileri
3 hafta
Proje
Ülkemizde Nüfus
3,5 ay
Türk Tarihine
2 hafta
Yolculuk
Şehrimizdeki Ayak
Türk Tarihine
4
Proje
1 ay
İzleri
Yolculuk
Evvel Zaman
Ekonomi Ve
5
Performans
2 hafta
İçinde
Sosyal Hayat
Zaman İçinde
6
Silvio Ve Ben
Performans
2 hafta
Bilim
Ülkemizi
Yaşayan
7
Proje
7 hafta
Yönetiyoruz
Demokrasi
Ülkeler Arası
8
Dünya Mirasları
Performans
1 ay
Köprüler
8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabında belirtilen Proje Ve Performans Ödevleri
Listesi
3
SIRA
1
2
3
Zaman İçinde Biz
Performans
ÖDEV KONUSU
ÖDEVİN TÜRÜ
Milli Mücadele’de
Kalem Sizde
Kurtuluş
Savaşımız
Şimdi Bak
Neredeyiz?
Performans
Performans
Proje
4
Ata’m İzindeyiz
5
Lider Ülke Türkiye Performans
6
Dünya Barışı
Proje
Performans
İLGİLİ ÜNİTE
Millî Uyanış:
Yurdumuzun
Ya
İstiklal,
Ya
İşgaline
Tepkiler
Ölüm
Çağdaş Türkiye
Yolunda Adımlar
Atatürkçülük
Atatürk Dönemi
Türk Dış Politikası
Atatürkten
Sonra
Ve Atatürk’ün
Türiye:
Ölümü II.Dünya
Savaşı Ve Sonrası
SÜRESİ
3 hafta
2 hafta
2 ay
2,5 ay
2 hafta
2 hafta
Download