gaıa ıstanbul yeşil projesi - gaia

advertisement
GAIA YEŞİL İSTANBUL
PROJESİ 2012
İSTANBUL´UN SORUNLARI
•
•
•
•
Hava kirliliği
Su
Elektrik üretimi
Betonlaşma ve yeşil alanların
neredeyse hiç kalmaması
YEŞİL İSTANBUL NEDİR?
YEŞİL İSTANBUL PROJESİ
• İstanbul’un çatılarını yeşillendirip
• sağlıklı ve akıllı, enerjisel
anlamda kendi kendine yetebilen
bir kent oluşturmayı
amaçlamaktadır.
NASIL?
FOTOVOLTAiK SiSTEM
• Fotovoltaik sistem ışık kaynağından elektrik
üretme yöntemine verilen addır.
• Konulan güneş kollektörleri ile toplanan güneş
ışığından elektrik üretimi sağlanabilmektedir.
• Güneşli geçen günler göz önüne alındığında
Türkiye kendi enerjisini fazlasıyla üretebilecek
iklim ve doğa dostu enerji üretim potansiyeline
sahiptir.
Foto: Jana Milosovicova / EcoCityLab
FOTOVOLTAİK ve YEŞİL ÇATI
• Yapılan araştırmalara göre, çıplak çatıların
ısınma derecesi 80°C dir.
• Yeşil çatılarda ise ısınma 35°C olmaktadır.
• Böylelikle iki çatı arasındaki ısı farkı 45°C dir.
• Bu ciddi bir ısı farkı olup binaların aşırı
ısınmasına sebep olmaktadır.
• Ayrıca yine araştırmalar göstermiştir ki
fotovoltaik sistem, yeşil çatılarda daha verimlidir.
Sağlanacak faydalar:
•
•
•
•
•
•
•
Atık su miktarı azalır
Daha az tozlu çevreler yaratılır
Çevre gürültüsünü azaltır
Çevrenin iklim özelliklerini değiştirir
Çatının ısı yalıtımı artar
Su yalıtımının daha uzun ömürlü olması sağlanır
Doğal bir çevre ve yeni kullanım alanları elde
edilir
Foto: Jana Milosovicova / EcoCityLab
Yağmur sularının
muhafaza edilmesi:
• Yeşil çatı projemizde ayrıca
yağmur suyu toplama sistemi de
bulunmaktadır. Bu sular, binanın
kullanım suyu olarak
değerlendirilmenin yanında
adyabatik soğutma sisteminin
çalışmasında da kullanılabilir.
Adyabatik soğutma sistemi:
• Klima gibi elektrik gücü harcamaz ve içeriyi
soğuturken dış havayı ısıtmaz
• Enerji tüketimi yok denecek kadar azdır
• Soğutma için doğal bir madde olan suyu kullanır,
karbon emisyonunu azaltır
• Bu nedenle de ekolojik ve ekonomik bir
sistemdir.
• Kullanilan suyun muhafaza edilen yağmur
sularıyla yapılması sistemi daha da ekonomik
duruma gelmektedir.
Foto: Jana Milosovicova / EcoCityLab
Olası kullanım şekilleri
• Insanlar için yaşam alanları ve hayat
kalitesinin artması
• Üretim alanları – gıda bitkileri
• Enerji üretimi
• Biolojik çeşitlilik imkanı
• Klima dengelenmesi
SADECE İSTANBUL MU?
• İstanbul pilot projedir
• Türkiye genelinde “akıllı ve yaşanabilir“ kentler
yaratmayı amaçlıyoruz
• Ağaçlar yer ile gökyüzünü bağlar birbirine, biz de
kalbimizdeki sevgiyle dünya ile cenneti…
• İstanbul’umuzu ve tüm ülke topraklarını cennete
çevirmek bizim elimizde, harekete geçelim
Foto: Jana Milosovicova / EcoCityLab
YEŞİL İSTANBUL PROJESİ
• Çatılarımızı yeşillendiriyoruz. Doğal yalıtım sağlayacak
bu sistemde akıllı ve yaşanabilir, göze hoş gelen bir
şehirde yaşamak istemez misiniz?
• Bu akıllı projede amaç günü değil, geleceği kurtarmaktır.
İstanbul’un çatılarını yeşillendirip sağlıklı ve akıllı,
enerjisel anlamda kendi kendine yetebilen bir kent
oluşturmayı amaçlamaktadır.
• Yaşadığımız şehir için, güzel bir çevre için ve en önemlisi
kendimiz için kampanyaya destek vermenizi istiyoruz.
SEN DE KATIL!
YAŞADIĞIN ŞEHRİ GÜZELLEŞTİR!
www.gaia-styles.de
• FILM
GAIA 2004 yılında Alman Federal Çevre Vakfı DBU tarafından Çevre – Teşvik Ödülü
ile onurlandırılmıştır
Download