İdeal Hayat

advertisement
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hayat Sigortası Ürünlerimiz
İdeal Hayat
İdeal Hayat Sigortası, olumsuz durumlara (vefat/maluliyet) karşı poliçe sahibini ve
ailesini güvence altına alır. Sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda, poliçede
belirtilen teminat tutarı dahilinde, sigortalının yakınlarına güvence sağlanır. 18-65 yaş
arasında sağlıklı herkesin yararlanabileceği İdeal Hayat Sigortası’nda ek prim
ödenerek, kaza sonucu vefat, kaza ve/veya Hastalık Sonucu Maluliyet, Tehlikeli
Hastalıklara Karşı İdeal Güvence teminatları da sigorta kapsamına aldırılabilir.
Poliçenin süresi sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemek kaydıyla
istenen şekilde belirlenebilir.
İdeal Birikimli Hayat
İdeal Birikimli Hayat, poliçe sahibine, beklenmedik bir yaşam kaybı durumunda
yakınlarının geleceğini garanti altına almanın yanı sıra, geleceği için yatırım yapma
imkanını da sunar. Birikim ve vefat teminatlarını kapsayan poliçenin süresi sonunda
birikimler poliçe sahibine ödenirken, beklenmedik bir yaşam kaybı durumunda da
yakınlarına güvence sağlanır. Ödenen primlerden yapılacak kesintilerle, Kaza
Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Hastalık Sonucu Maluliyet teminatları da
sigorta kapsamına alınabilir. 18-65 yaş arasında sağlıklı herkesin yararlanabileceği
İdeal Birikimli Hayat Sigortası en az 10 yıl süreli olarak ve sigortalının yaşı ile sigorta
süresinin toplamı 70’i geçmemek kaydıyla yapılır.
İdeal Eğitim Sigortası
İdeal Eğitim Sigortası, çocukların eğitiminin kesintisiz devam etmesini sağlayan bir
güvencedir. Bu ürün ile, poliçe sahibi hayatta olmasa bile, çocuğunun eğitimin
masrafları poliçe teminatı ile karşılanır. Tek prim ile çocuğu, eğitime devam ettiği yıl
süresince sigortalar, eğitiminin garantilenmesini sağlar. İdeal Eğitim Sigortası’nın
süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren, kalan eğitim süresine göre belirlenir. 1860 yaş arasındaki herkes, bu güvenceden faydalanabilir.
Tehlikeli Hastalıklara Karşı İdeal Güvence
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası, tehlikeli hastalıklarla karşılaşması durumunda,
sigortalıyı ve ailesini güvence altına alır. Bu gibi durumlarda işgücü kaybı ve yüksek
tedavi masrafları gibi sorunlardan ötürü birikimlerin erimesinin ve gelir kaybının
önüne geçilir. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nın poliçe dahilinde belirlenen teminat
sigortalının risk ile karşılaşması durumunda direkt sigortalıya ödenir. Sigortalı bu
teminatı istediği gibi kullanabilir. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nda 18 hastalık riski
teminat altına alınır. Bunlar; Koroner Arter Cerrahisi, Myokard Enfarktüs (Kalp Krizi),
Felç, Kanser, Böbrek Yetmezliği, Organ Nakli (Pankreas, kalp, akciğer, karaciğer,
böbrek ve ilik nakli), Paraliz, Körlük, Kalp Kapakçığı Replasmanı, Aort Hastalığı İçin
Cerrahi, Multipl Skleroz, İyi Huylu Beyin Tümörü, Koma, Sağırlık, Major Kafa
Travması, Konuşma Kaybı, Major Yanıklar. 18-65 yaş arasında, sağlıklı herkesin
faydalanabildiği Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nın süresi 1 yıldır.
Download