"Avrupa Ormanları` nın Sıcak Noktaları" olarak tanımladı. Bu

advertisement
Türkiye’nin Küresel
Çevre Fonu(GEF)’na
Yaklaşımları ve
Beklentileri
YAKLAŞIMLAR

Türkiye, GEF-I ve GEF-II kapsamında yapılan çalışmalar
yanında örnek olarak gösterilebilecek Doğu Anadolu Havza
Islahı Projesi gibi büyük boyutlu projeli çalışmalarda
uluslar arası kredi ve hibelerle çalışmayı tercih etmiştir. Ve
bu konularda halen alıcı bir ülke konumundadır.

Ülkemiz, kurumsal, yasal ve personel kapasitesi bakımından
da GEF projeleri ile çalışmakta önemli gelişmeler
kaydetmiştir.

Ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye, diğer ülkelerin aksine,
başka ülke ve fon kaynaklarından mali kaynak oluşturacak
girişimlere ağırlık vermelidir.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

WWF- Sıcak Noktalar

WWF, 1999 yılında, Avrupa'nın biyolojik
çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak
korunması gereken 100 ormanını belirleyerek
bunları "Avrupa Ormanları’ nın Sıcak
Noktaları" olarak tanımladı. Bu “Sıcak
Noktalar" arasında Türkiye‘ den de 9 alan yer
almaktadır.
Sıcak Noktalar









Küre Dağları,
İstanbul Ormanları,
İbradı-Akseki Ormanları,
Karçal Dağları,
Amanos Dağları,
Baba Dağı,
Yenice Ormanları,
Datça ve Bozburun Yarımadaları,
Fırtına Vadisi





Conservation International Kurumu’na göre
ise, Dünyada 25 adet önemli alan
bulunmaktadır.
Bu önemli noktalardan ÜÇ adeti de
ülkemizin belirli bölgelerini kapsamaktadır.
1-Akdeniz Havzası
2-İran-Anadolu
3-Kafkaslar
Akdeniz Havzası

Ülkemizin
Marmara, Ege,
Akdeniz ve
Güneydoğu
Anadolu
bölgelerini de
kapsayan bu
alandaki zengin
bitki örtüsü, 11.700
Endemik bitki
türünü de
barındırmaktadır.
İran-Anadolu

En önemli bitki gen
merkezlerinden
birini de içinde
barındıran bu alanda
2500 Endemik bitki
türü bulunmaktadır.
Kafkaslar

Ülkemizin
Doğu
Karadeniz
bölümünü de
içine alan bu
alanda ise
endemik bitki
türü sayısı
1600 dür.

İnsanın doğanın bir parçası olduğu
bilincinin geliştirilmesi ve doğal ortamlarda
yapacağı her faaliyetin bu bilinçle
yapılması, öngörülen faaliyetler öncesinde
ise biyolojik çeşitlilik, çevresel bilgi sistemi
gibi birçok faktörü değerlendirmeye uygun
sağlıklı veri tabanının sağlanması ve bu
tabanın her türlü faaliyet de altlık
olmasının sağlanması yönünde çalışmalar
yapılması.

Daha etkin ve uluslararası açılımı olan bir
koruma alanı yönetim sistemi

Biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirme
çalışmaları

Biyolojik Çeşitlilik ve doğa korumada
sürdürülebilir finans yönetimi sisteminin
oluşturulması.

Ülkemizin bir diğer zengin biyolojik çeşitliliğe
sahip ürünlerinden odun dışı ürünlerle ilgili
yapılacak koruma ve sürdürülebilir
yararlanma çalışmaları.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Enerji Verimliliği

Yeni ve Yenilenebilir Enerji

CO2 Depolama, Ormanlaştırma

İklim değişikliğinin Türkiye’ye olası olumsuz etkilerinin sosyo-ekonomik boyutuyla
birlikte değerlendirilmesi,

Bu tür etkilere karşı stratejilerin/uyum seçeneklerinin belirlenmesi çalışmaları,

GEF-İklim Değişikliği odak alanıyla ilgili her türlü bilgi çalışma ve başvuru
koşullarını içeren Türkçe bir kitapçık hazırlanması ve ilgili kişi ve kurumlara
dağıtılması.
TOPRAK BOZULMASI



Türkiye topraklarının % 73’ünde
ŞİDDETLİ-ÇOK ŞİDDETLİ erozyon
vardır.
Türkiye’de yılda yaklaşık 500 milyon ton
toprak denizlere ve göllere taşınmaktadır.
Orman alanlarının %54’ü, tarım alanlarının
%59’u ve meraların %64’ünde orta ve
şiddetli erozyon mevcuttur.
Türkiye’de Erozyonun Şiddeti
1.
2.
3.
4.
Türkiye de katılımcı entegre sürdürülebilir arazi
yönetiminin geliştirilmesi ve uygulamaları için
hazırlanacak olan projeye destek,
Arazi bozulumu ile mücadele etmek amacıyla gerek resmi
gerekse sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesine destek verilmesi,
Karbon tutumu amaçlı yapılacak olan ulusal ve uluslar
arası düzeydeki projelendirme , uygulama ve eğitim gibi
konulara gerek uzman gerekse yatırım düzeyinde destek
verilmesi,
Çığ konusunda bir proje hazırlanarak, demonstrasyon
çalışması yapılması ve personel eğitimi
Download