ege uygarlığı - files.eba.gov.tr

advertisement
EGE UYGARLIĞI
DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK
TANER ÖZDEMİR
“DETAY TARİHÇİ”
TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TARİH ÖĞRETMENİ
EGE UYGARLIĞI
Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu, Ege Adalarında ve
Girit Adasında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir.
GİRİT MEDENİYETİ
 Yunan ve Ege uygarlıklarının ilk ortaya çıktığı yerdir,
 En önemli eser Knossos Sarayı,
 Ege havzasının en eski ve en önemli medeniyeti,
 a ve b adı verilen iki çeşit yazı kullanmışlarıdır.
UYARI: Girit adasının etrafının surlarla çevrili olmayışı onların güçlü bir donanmaya sahip
olduklarını gösterir.
DİKKAT: Girit medeniyetinde ölümden sonraki hayata inanma vardır.
MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR)
 Anadolu’dan M.Ö II yıllarda Yunanistan’a göç eden Akalar tarafından kurulan bir
medeniyettir,
 Şehir devletleri halinde yaşamışlardır ve en önemli şehirleri ise Miken’dir.
 Mikenliler ve Truvalılar arasında yapılan Truva Savaşı tarihte boğazlarla ilgili yapılan
ilk savaştır,
 En önemli eserleri Miken şatosu’dur,
 ilk defa şato ve kubbeli kuyu mezarları Mikenliler tarafından yapılmıştır,
 Mikenlilere, Dorlar son vermişlerdir.
YUNAN MEDENİYETİ
 Polis adını verdikleri şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır,
 Şehir devletlerinin en önemlileri Atina ve Sparta adı verilen şehirlerdir,
UYARI: Şehir devletleri şeklinde örgütlenme siyasi birliğin olmadığını gösterir.
 İlk olimpiyatları düzenleyen medeniyettir ve felsefe gelişmiştir,
 Çok tanrılı bir dini inanca sahip olup tanrılarını insan gibi görmüşlerdir,
 Roma ve Helen uygarlıkları etkilemişlerdir,
 Alfabe ve miladı takvimin gelişmesine katkıda bulunan medeniyetlerden biridir,
 İlkçağda ilk demokrasi örneklerinin görüldüğü medeniyettir,
 Atina ve Sparta arasında Peleponnes savaşları çıkmıştır,
DİKKAT: Drakon kanunları asillerin koruyan kanunlar olmuş ve halk bundan memnun
olmamıştır,
DİKKAT: Solon kanunları ise köleliğin kaldırılmasına neden olmuş,
DİKKAT: Klistenes kanunları ise ülkede eşitliği getirmiştir,
 Coğrafi şartlar Yunanlıların deniz koloniciliğine başlamalarına neden olmuştur,
 Felsefe de Sokrates, Eflatun ve Tales gibi düşünürler yetişmiş
 Sanata Dor nizamı ile Korint Nizamını kazandırmışlar,
 Maraton Savaş’ında Persleri yenerek Yunanistan’ın işgalini önlemişlerdir.
“GİRİT ADASI medeniyetlerin buluşma noktası, Ege uygarlığının temelinin atıldığı
yerdir.”
Girit medeniyeti Ege uygarlığının temeli,
İlk olimpiyatlar ve tanrıların eğlendirildiği uygarlık,
Rahat bir yaşam özgür düşünce ortamı
İlk demokrasi örneği Yunan medeniyeti,
Truva savaşı ile boğazlar hakimiyeti
Atina ve Sparta arasında mücadele,
Drakon kanunları ve halkın isyanı,
Alfabe ve takvime katkı
Solon kanunları ve köleliğin kaldırılması,
Ilıman iklim ve deniz ticaretinde ilerleme
DOĞRU-YANLIŞ
1
Yunan şehir devletlerine polis adı verilirdi
2
Girit medeniyeti Ege uygarlığının temelini oluşturur
3
Yunanlılar tanrılarını insan gibi düşünmüşlerdir
4
Giritliler şehirlerinin etrafını surlarla çevirmişlerdir
5
Yunanlılar siyasi birliği sağlamışlardır
6
Yunan uygarlığı demokrasinin beşiğidir
7
Knosos Sarayı,Yunanlılara aittir
8
Paleponnes Savaşları Miken ile Truva arasında yapılmıştır
9
Giritliler ölümden sonraki hayata inanmamışlardır
D Y
10 Mikenliler şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir
11 Yunanlılar çok tanrılı bir din inancına sahiptirler
12 Mikenliler şato yapımında ilerlemişlerdir
13 Giritliler resim yazısını kullanmışlardır
14 Boğazlarla ilgili yapılan ilk savaş Truva Savaşıdır
15 İlk olimpiyatları Giritliler düzenlemiştir
1.D 2.D 3.D 4.D 5.Y 6.D 7.Y 8.Y 9.Y 10.D 11.D 12.D 13.Y 14.D 15.Y
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards