Suisit-İntihar

advertisement
Suisit-İntihar-Özkıyım
Dr. Alper BEDER
Suisit

Kişinin yaşamını kendi isteğiyle
sona erdirmesidir
Parasuisit
Ölümle sonuçlanmayan
intihar davranışlarını kapsar

Potansiyel risk grupları





Alkol, ilaç ve madde bağımlıları
Depresyonu olanlar
Yaşlılar ve yalnız yaşayanlar
İntihar etmekten söz edenler
İntihar girişiminde bulunanlar
Suisit riskini artıran bozukluklar





Ruhsal çökkünlük
Kronik alkolizm (% 70)
Yaşlık çağı ruhsal ve organik hastalıkları,
öldürücü hastalıklar (% 3)
Şizofreni (5)
Diğer (sanrılı bozukluklar, kişilik
bozuklukları [Borderline],cinsel uyum
sorunları
Suisit





Yalnız tıbbi-psikiyatrik bir konu değildir,
çok karmaşık
kültürel,
etnik,
dinsel ve
sosyoekonomik yönleri vardır.



Her yaşta, ama daha çok 45 yaş üstü
Ölümle sonuçlananlarda;
erkeklerin sayısı kadınlardan
Ölümle sonuçlanmayanlarda;
Kadınların sayısı erkeklerden
daha fazladır
Suisit riskinin yüksek olabileceğini
gösteren durumlar
1.
2.
3.
4.
5.
Daha önce başarısız suisit girişiminin olması
Hastanın ölme isteğini, yaşamına son
vermeyi düşündüğünü söylemesi
Alkoliklerde iş kaybı,aileden ayrılma ve
yalnızlık
Çökkün-depresyondaki bir hastada; ağır
bunaltı, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk,
duygularının olması
Şizofrenilerde etkenler açık-net değil,
postpsikotik depresyon riski yükseltebilir
1.
2.
3.
4.
Psikopatoloji
Biyolojik risk faktörleri
Ailesel risk faktörleri
Durumsal risk faktörleri
Psikopatoloji


Ruhsal bozukluklar
Alkol bağımlılığı
önde gelen
Önceki intihar girişimlerinin varlığı
riski artırır
Biyolojik risk faktörleri

Serotonerjik fonksiyon bozukluğu;
(postmortem çalışmalarda
serotonin ve serotonin metabolitlerinin
azaldığı görülmüştür.)
Ailesel risk faktörleri







Genetik predispoziyon açık değil
Parçalanmış ailelerde
Dul-boşanmış olanlarda
intihar riski artmıştır.
Aile içi şiddet
Fiziksel ve cinsel istismar
genç nüfusta riski artmıştır
Ailede bir psikiyatrik hasta olması
Ailede madde bağımlısı birinin olması
Durumsal risk faktörleri
İntihar davranışı için
“tek başına yeterli değil”
Örneğin:evde ateşli silah bulundurulması


Hiçbir zaman intihara karşı
kesin bir önlem alınamaz
Her türlü intihar düşüncesi-girişimi
ciddiye alınmalıdır.
Ciddi bir uyarı-yardım çağrısıdır
İlk 3 Yöntem
1)
2)
3)
Kendini asma % 46
Ateşli silah % 22
kimyasal madde %14
“YAŞAMA SON”
İntihar Nedenleri
1)
2)
3)
Hastalık
Aile geçimsizliği
Geçim zorluğu



Kişinin özbenliğine yönelmiş
 bir saldırganlık halidir,
 bir düşünce-eğilim-girişimdir.
Büyük kentlerde
Batıda doğudan
daha fazladır.
İntihar üç kategoride
1)
2)
3)
Tamamlanmış
Denenmiş (teşebbüs)
Düşünülmüş
İntihar etme kararına karışan faktörler
1.
2.
3.
Psikodinamik
Sosyolojik
Biyokimyasal
Hemşire



Kişinin sözel ve sözel olmayan ipuçlarını
İntihar planının ölümcüllük derecesini
Yüksek risk faktörlerini
değerlendirmelidir
İntihara müdahale
1.
2.
3.
Primer
Sekonder
Tersiyer
düzeyde olabilir
Sekonder düzeyde müdahale




Acilde
Hastanede
Toplumsal kurumlarda
İntihar hatlarında
olabilir
Bizdeki verilerle risk faktörleri






İntihar
Erkek olmak
Çeşitli bedensel ve ruhsal hastalıklar
Ekonomik sorunları olmak
15-24 yaş
Aile içi ilişki güçlükleri yaşamak
Bizdeki verilerle risk faktörleri






İntihar girişimi
Kadın olmak
15-24 yaş
Yakın zamanda gerçek ya da sembolik anlam
taşıyan kayıplar
Yakın çevreyle iletişim sorunları yaşamak
Başta “depresyon” olmak üzere bir ruhsal
sorunun olması



İntiharı önleme programları
Hastaneye yatırma
Psikoterapi- kognitif yaklaşımlar
“HAYAT YAŞAMAYA DEĞER”’i
yerleştirmek-kurmak
Download