sindirim sistemi hastalıkları

advertisement
İnce ve kalın bağırsak
hastalıkları
Bağırsak tıkanması
İskemik bağırsak
hastalıkları
Anjiyodisplazi
Malabsorbsiyon ve diyare
İnfeksiyöz enterokolitler
İrritabl bağırsak
sendromu
İnflamatuar bağırsak
hastalığı
Diğer kolitler
Sigmoid divertikülit
Polipler
Familyal sendromlar
Adenokarsinoma
Anal kanal tümörleri
Hemoroidler
Akut appendisit
Appendiksin tümörleri
Hoca genel olarak okudu
ekstra söyledikleri mor
renkte ve anlatmadığı
yerlere geçti yazdım.
Kolay gelsin
İB ve KB Hst - Anal kanal tm-Hemoroidler-A.Appendisit-App. Tümörleri
Periton hst
1
Anal kanal tümörleri
Adenokarinoma
Bazaloid kanser (Kloakojenik karsinoma)
– Transizyonel zondan köken alır.
– Skuamöz yada müsinöz diferensiasyon ile
birlikte olabilir.
Yassı epitel (skuamöz) hücreli karsinoma
– HPV ile ilişkilidir.
– Kondiloma akküminatum öncül lezyonudur.
2
Yassı epitel hücreli karsinoma
Kondiloma akküminatum
Skuamoz hücrenin
hiperplastik lezyonu
Sternberg 2004
Yassı epitel hücreli karsinoma
3
İnce ve kalın bağırsak
hastalıkları
Bağırsak tıkanması
İskemik bağırsak
hastalıkları
Anjiyodisplazi
Malabsorbsiyon ve diyare
İnfeksiyöz enterokolitler
İrritabl bağırsak
sendromu
İnflamatuar bağırsak
hastalığı
Diğer kolitler
Sigmoid divertikülit
Polipler
Familyal sendromlar
Adenokarsinoma
Anal kanal tümörleri
Hemoroidler
Akut appendisit
Appendiksin tümörleri
4
Hemoroidler
Anal bölgenin en sık
görülen lezyonu
Rektal ve anal submukozal venöz
pleksusların dilatasyonlarıdır.
50 yaşından sonra sıktır.
30 yaşın altında nadirdir.
Kronik kabızlık ve hamilelikte sıktır.
Portal hipertansiyonda da görülebilir.
5
İnternal hemoroidler
Anorektal çizginin üzerindedirler
Süperior ve orta hemoroidal venler
genişlemiştir.
Rektal mukoza ile örtülüdürler
Altında damar yapısı ve inflamasyon
görülen lezyonlar
Hemoroidler ve hipertrofik plika çok karışır.
Plikaların kronik iltihabı hemoroid değildir.
6
Eksternal hemoroidler
Anorektal çizginin altındadırlar.
İnferior hemoroidal venler genişlemiştir.
Anal mukoza ile örtülüdürler.
7
Hemoroidler
Klinik özellikleri ve komplikasyonlar
Kanama
Tromboz
Strangülasyon
8
İnce ve kalın bağırsak
hastalıkları
Bağırsak tıkanması
İskemik bağırsak
hastalıkları
Anjiyodisplazi
Malabsorbsiyon ve diyare
İnfeksiyöz enterokolitler
İrritabl bağırsak
sendromu
İnflamatuar bağırsak
hastalığı
Diğer kolitler
Sigmoid divertikülit
Polipler
Familyal sendromlar
Adenokarsinoma
Anal kanal tümörleri
Hemoroidler
Akut appendisit
Appendiksin tümörleri
9
Akut appendisit
Her yaşta görülebilir.
En sık 2-3. dekatlarda ve yaşlılarda
E/K = 1.5/1
10
Akut appendisit
Etiyoloji
%50-80 neden tıkanmadır. Karpuz ve
zeytin çekirdeği
En sık neden fekalittir. taşlaşmış ince
barsak içeriği
Safra taşı
Tümör
Parazitler (Oxyuriasis vermicularis).
11
Akut appendisit
Patogenez
Müsinöz sıvı sekresyonu
Lümen içi basınç artışı
Venöz dolaşım kollapsı
Tıkanma ve iskemik zedelenme
Bakteriyel proliferasyon
12
Akut appendisit
13
Plastrom appendiksin etraf dokularla yapışıklığı
14
15
16
Akut appendisit
Klinik özellikler – Belirtiler
Hafif periumblikal huzursuzluk
İştahsızlık çok karakteristiktir
Bulantı – kusma
Sağ alt kadranda hassasiyet
Ateş ve lökositoz (erken dönem)
17
Akut appendisit
Klinik özellikler – Ayırıcı tanı
Mezenterik lenfadenit (Yersinia ve viral)
Gastroenteritler
Tubaovaryan inflamatuar hastalıklar
Ovaryan follikül rüptürü (mittelschmerz)
Ektopik gebelik
Meckel divertiküliti
Kurşun zehirlenmesi
Diğer nedenler.
18
İnce ve kalın bağırsak
hastalıkları
Bağırsak tıkanması
İskemik bağırsak
hastalıkları
Anjiyodisplazi
Malabsorbsiyon ve diyare
İnfeksiyöz enterokolitler
İrritabl bağırsak
sendromu
İnflamatuar bağırsak
hastalığı
Diğer kolitler
Sigmoid divertikülit
Polipler
Familyal sendromlar
Adenokarsinoma
Anal kanal tümörleri
Hemoroidler
Akut appendisit
Appendiksin tümörleri
19
Appendiksin tümörleri
Mukosel
Müsinöz tümörler
Karsinoid tümör
20
Appendiksin tümörleri
Mukosel
Non-neoplastik tıkanıklık (fekalit)
Müsinöz sekresyon artışı ve lüminal
dilatasyon
Mukozal atrofi
Sekresyon durur.
Genellikle asemptomatiktir.
Nadiren rüptür ve peritoneal yayılım
21
Appendiksin tümörleri
Müsinöz tümörler
Müsinöz kistadenoma
Müsinöz kistadenokarsinoma
22
Tümörler
Müsinöz kistadenoma
Benign bir tümördür.
Overdeki müsinöz kistadenoma benzer.
23
Müsinöz kistadenoma, Appendiks
Sternberg 2004
24
Müsinöz kistadenoma, Appendiks
25
Müsinöz kistadenoma, Appendiks
26
Tümörler
(Müsinöz tümörler)
Müsinöz kistadenoma
Müsinöz kistadenokarsinoma
27
Müsinöz kistadenokarsinoma, Appendiks
28
SİNDİRİM SİSTEMİ
HASTALIKLARI
Kongenital (doğumsal) anomaliler
Özofagus hastalıkları
Mide hastalıkları
İnce ve kalın bağırsak hastalıkları
Periton hastalıkları
29
Periton hastalıkları
Peritonitler
Peritoneal infeksiyonlar
Sklerozan retroperitonit
Mezenterik kistler
Tümörler
30
Periton hastalıkları
Peritonitler
Safra veya pankreatik
enzimlerin sızması
Steril peritonit
Biliyer sistemde
İrritan peritonit ve genellikle bakteriyel
perforasyon veya rüptür süperinfeksiyon ile komplikedir.
Akut hemorajik
pankreatitte pankreatik
enzimlerin sızması
Yağ nekrozu alanlarında kalsiyum birikimleri
Peritoneal sıvıda yağ globülleri
24-48 saat sonra bakteriyel süperinfeksiyon
Cerrahi girişimler
Yabancı cisim (talk pudrası) granülomları ve fibrozis
İleri dönemlerde serozal yüzeylerde fibröz
yapışıklıklar
Jinekolojik nedenler
Endometriyozis odağındaki kanamalar
Overdeki dermoid kistlerin rüptürü (granülomatöz
reaksiyon)
31
Periton hastalıkları
Peritoneal infeksiyonlar - Etiyoloji
Appendisit
Peptik ülser perforasyonu
Kolesistit
Divertikülit
Bağırsak strangülasyonu
Akut salpenjit
Abdominal travma
Peritoneal dializ
32
Periton hastalıkları
Peritoneal infeksiyonlar – Etiyolojik ajanlar
E. Coli
α ve β-hemolitik streptokoklar
S. Aureus
Enterokoklar
Gram negatif basiller
Gonokoklar
Klamidyalar
33
Periton hastalıkları
Peritoneal infeksiyonlar – Morfolojik özellikler I
2-4 saat sonra donuk-mat görünüm
Az miktarda seröz veya bulanık sıvı
birikir.
Sıvı krem şeklini alır ve ilerleyen
dönemlerde süpüratifleşir.
Eksüdat olgudan olguya değişkenlik
gösterir.
34
Periton hastalıkları
Peritoneal infeksiyonlar – Morfolojik özellikler II
Omentum inflamasyonu sınırlamaya
çalışır.
İnflamasyon genellikle yüzeyeldir.
Karın duvarına ve organlara penetre
olmaz.
Generalize peritonitte subhepatik veya
subdiyafragmatik apseler oluşur.
Tüberkülozda granülomlar izlenir.
35
Periton hastalıkları
Peritoneal infeksiyonlar – İyileşme dönemi
Tamamen gerileyebilir.
Fibröz duvarla çevrili apse odakları
kalabilir.
İnce ve kalın fibröz yapışıklar oluşabilir.
36
Periton hastalıkları
Sklerozan Retroperitonit
[İdyopatik retroperitoneal fibrozis, Ormond hastalığı]
Retroperitoneal dokularda yoğun fibrozis
ve inflamatuar hücre infiltrasyonu
Bazen mezenter tutulabilir.
37
Sklerozan peritonit
38
Periton hastalıkları
Mezenterik kistler - Etiyopatogenez
Sekestre lenfatik kanallar
Enterik divertiküller
Ürogenital organlar
İnfeksiyonlar ve pankreatit (psödokistler)
39
Mezenterik kist
(Peritoneal inklüzyon kisti)
40
Peritoneal inklüzyon kisti
41
Periton hastalıkları
Tümörler
Primer
Sekonder
42
Periton hastalıkları
Primer tümörü - Mezotelyoma
Plevra ve perikarddan gelişenlerle aynıdır .
Asbest öyküsü (%80)
Genellikle etiyopatogenez belirsizdir.
43
44
45
Periton hastalıkları
Sekonder tümörleri
Primerlere göre daha sıktır.
İlerlemiş herhangi bir kanser, serozal
membranlara yayılabilir:
– En sık over ve pankreas kanserleridir.
46
Vaka olarak appendisit ameliyatı olmuş onu sundu
tanısı ise:appendiksin müsinöz kistadenomu
Son vaka
Son söz
Download