YEM_ÇIKARMA

advertisement
ÖZETLE “YEM ÇIKARMA”

SICAK SİTRESİ:Aşırı

DİYETTE TUZ FAZLALIĞI

PARAZİTİZM:Koksidiyozis,Askariyazis,Sestodlar

MAS :

VİRAL ENFEKSİYON:Reovirus,Calicivirus,Adenovirus,Parvovirus,Enterovirus,Coronavirus,Togavirus.

NEKROTİK ENTERİTİS :Etkenle
fazla bulaşıklık,Bağırsak paraziteri,Diyette; pH değişikliği,Viskozite
değişimi,yüksek enerji,bazı hayvansal proteinler,fiziksel yapısının değişimi,Altlığın fazla
nemi,sıkışıklık,immünosüpressif etkiler.
Mukozal hasar oluşur,protein epitellerden içeriye salgılanır,plasma proteini azalır,intestinal pasaj
yavaşlar ve etken artar.

MİKOTOKSİNLER :Okratoksin-A(Bağırsak

BİYOJENİK AMİNLER :Histamin
(Histidin),Putrescin (Arginin),Cadaverin (Lizin-Methionin),Spermadin
(Methionin),Tyramin (Trozine),Phenethylamin (Phenilalanin).
Proventrikülüste genişleme sonu sekresyon artar,Asit artımı sonu katı erozyonu oluşur,Bağırsak
epitelleri salgısı artarak sulu pisliğe neden olur,İshal ,yemin değerlendirilmesi düşer.

GİZZEROZİN :Balık
su tüketilir.Bağırsak villileri daha hızlı rejenere olur.
(14 günlükten önce) Proventrikülüs genişler ve yangısı oluşabilir,Katıda erozyon,B.fabricius ve
Dalakta küçülme,Kalpte büyüme,Bacak anomalileri,Barsak fonksiyonunda yavaşlama,incelme ve
mukoz salgıda artma,tüylenmede bozulma,Pigmentasyonda azalma,Ensefalomalasiya oluşumu,Dijestif
sistem ve endokrinbezlerdeetkilenme,Enfeksiyon ajanlara affinite oluşması.
zayıflar),Aflatoksin (Karaciğer etkilenir,safra akımı bloke
olur,yağ sindirimi azalır),T2 toksin (Ağız,Proventrikülüs,Taşlık,Duodenum’da lezyonlar ve irritasyon
oluşur)
ununun aşırı pişmesi sonu oluşur,aşırı HCL salgılanır,Proventrikülüs genişler,Katıda
erozyonlar oluşur.



ACILAŞMIŞ YAĞ KATKISI :Proventrikülitis,Katı eroyonu,enteritis.
Diyetteki yağ + O2  Serbest radikaller (O2,H2O2,HO) Proteinlerin deformasyonu İmmünite
etkilenir,Pigmentasyon azalır,Katı erozyonu,büyüme yavaşlar.
TANEN (Tannik
asit) :Sorgum v.b hammaddelerde bulunur,yem tadı bozulur,Özöfagus ve gastrik ödem
,hemorajik ülserasyon,nekrozlar oluşur,Niasin hipersekrasyonu kursakta kalınlaşma ve yem pasajında
hızlanma meydana gelir.
Download