derilbahari (hatshepsut)

advertisement
Deril El-Bahari Tapınağı, dizayn ve dekorasyonu yüzünden Mısır’daki çok
karakteristik tapınaklardan birisidir. Yeni Krallık zamanındaki tapınaklar gibi kireçtaşından
yapılmış ve kumtaşı kullanılmamıştır.
Senimut’un düşüncesine göre, tapınağı dâhi bi mimar inşa etmiştir. Tapınak, 18.
Hanedanlık’tan Kraliçe Hatshepsut anısına yaptırılmıştır. Ölüm tapınağı azırlanmışl ve
kahramanlıkları burada yad edilmiştir.
MS 7.yy’da, bu alanda bir Kıpti manastırından sonra burası “Kuzey manastırı” olarak
bilinirdi. Şimdi ise Deril El-Bahri olarak biliyoruz. Arapça anlamı “Kuzey manastır Tapınağı”
dır ? Teoriye göre tapınak ilk hristiyan periyodu zamanında, Kıpti manastırı olarak
kullanıldığıdır.
Bu tek tapınak, Hatshepsut’un orijinal fikirlerini, kuzeni Thutmose III ile arasındaki
çekişmeleri, heykellerinin yok edilmesini vs anlatır. Ayrıca Thutmose III taraftarlarının çok
zarar gördüklerini de bu tapınaktaki kabartmalardan görebiliyoruz.
Tapınak üç heybetli terastan oluşmaktadır. Güneyde birinci sütun dizisinin sonunda,
bazı sahneler vardır. Burada Hatshepsut’un iki obeliskinin taşınmasını anlatan ünlü sahnedir.
Sütun dizisinin kuzeyindeki bir sahne de Kraliçe Hatshepsut, dört danayı Tanrı AmonRa’ya sunduğunu anlatan bir sahne vardır.
2. terasa bir rampa ile ulaşılır. Aslında merdiven olması gerekirdi. 2. sütun dizisinin
güneyinde ünlü Punt rölyefi yapılmıştı. Punt gezisi (şimdiki Somali), şimdiye kadar Eski
Mısır’daki kaydedilip keşfedilmiş bir ticari seferin ilk resimli belgesi olmuştur. Detaylar en
iyi şekilde resmedilmiş olan bu deniz ticaretinde Kraliçe Hatshepsut, Kızıldeniz üzerinden
Punt’a malları göndermiştir. Saltanatının 9. yılından önce bu olay olmuştur. (MÖ 1482) Bu
ünlü ticareti, yöneticisi Pa-nahsy yapmıştır ve son üç yıl Hatshepsut’un baş memuru olmuştur.
Pa-nahsy’nin amacı Mısır’daki mallarla, Punt’taki malları takas etmekti. Oradan özellikle
altın, tütsü ve tropikal ağaçlar almaktı.
Güneyde Tanrıça Hathor’un türbesi vardır. Avlu, bu şapele gider ve burada bir kadın
yüzü ve inek kulakları gözükür. Sistrum adında bir müzik aleti taşımaktadır. Duvarlarda da
Hathor, inek olarak resmedilmiştir. Tapınağın bu bölümünde, Kral Thutmose III, Kraliçe’nin
isimlerini sildirmiştir.
2. sütun dizisinin kuzeyinde, Hatshepsut’un ilahi doğumunu resmeden bir sahne
bulunmaktadır. Kraliçe Hatshepsut, Amon-Ra’nın kızı olduğunu belirtmiş ve bunu da herkese
kabul ettirmiştir.
Sütun dizisinin daha kuzeyinde Anubis şapeli vardır. Anubis bilindiği üzere,
mumyalama tanrısı ve mezarlıkların koruyucusudur.
3. terasa da bir rampayla çıkılır. İki sıra sütun içerir. Öndekilerden biri Osirid (bir
mumya formu) formundandır. Ancak Thutmose III buna zarar vermiştir. Dikilen bu sütunlar
Thutmose III tarafından yok edilmiştir.
Sütun dizisi, tapınağın kutsal bölgesine götürür. Burası da şiddetli bir hasar görmüştür.
Bu kutsal bölge, iki şapelden oluşur.
Ptolemic periyot esnasında, üçüncü bir şapel eklenmiş, çeşitli sahnelerle dekore
edilmiş, dikkate değenlerden birisi de Amenhotep’in resmedilmesidir.
Download