Cizre ve Silopi suç duyurusu açıklama metni

advertisement
Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın “Eğitim Hakkını Engelleyen Kamu Görevlileri
Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!” başlıklı basın açıklaması metni. 25 Aralık 2015.
Eğitim Hakkını Engelleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!
Türkiye tarihinde benzer bir örneğine daha önce hiç rastlanılmamış bir şekilde, aylardır ülkenin
bir bölümünde yaşanan çatışmalar nedeniyle öğrenci ve öğretmenler can güvenliği endişesi
taşımakta, aylardır sürdürülen olağanüstü hal (OHAL) koşullarında sivil halkın can ve mal güvenliği
açıkça tehdit edilmektedir.
26 Temmuz 2015 ile 30 Kasım 2015 tarihleri arasında toplam 9 ilde operasyon, çatışmalar ve
gösteriler sırasında vurularak, bomba patlaması, sivil alanlarda bulunan mühimmatın patlaması
sonucu, sokağa çıkma yasağı sırasında parkta veya evin önünde oynarken veya eve isabet eden
kurşun veya patlayıcı ile “dur” emrine uyulmaması sonucu açılan ateşte vurularak, polis tarafından
dövülerek veya hasta olup hastaneye götürülemediği için en küçüğü 3,5 aylık, en büyüğü 18 yaşında
olan en az 44 çocuk hayatını kaybetmiş, 52 çocuk yaralanmıştır.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçe ve illerde; okula devam oranları ve okula devam edemeyen
veya sınavlarına giremeyen çocuk sayıları, gözaltına alınan, tutuklanan çocukların sayıları, göçe maruz
kalan çocuk sayısı tespit dahi edilememiştir. Çatışma ortamının, göçün ve yakınlarını kaybetmenin
çocukların ruh sağlığına ve gelişimlerine etkileri, ailenin sosyo-ekonomik ve psikolojik durumundaki
değişimin çocuklarda yarattığı travma, çocuklara hizmet vermesi gereken sağlık, eğitim, sosyal hizmet
personeli üzerindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik etkileri tespit edilemeyecek kadar derindir.
Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin SMS ile “hizmet içi eğitim”
bahanesiyle ilçeyi terke zorlanmaları, eğitim öğretime “idari bir kararla” süresiz ara verilmesine
neden olmuştur. Mesaj üzerine her iki ilçede görev yapan öğretmenlerin önemli bir bölümü ilçeyi
toplu olarak terk etmek zorunda bırakılmıştır. Hizmet içi eğitim için öngörülen süre 16.12.2016
tarihinde dolduğu halde öğretmenlerin ilçelere geri dönmesi yönünde bir duyuru/bildirim
yapılmamış, okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilmemiş, aksine okul ve yurtlara askeri yığınak
yapılmıştır. Sınıflarda yüzleri maskeli kişiler tahtalara “Eğitim sırası bizde J.Ö.H”, “Cehenneme
gönderme vakti” vb yazıların önünde hatıra fotoğrafları çektirip, sosyal medyada paylaşarak açıkça
suç işlemişlerdir ve bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır.
Eğitim Sen’in eğitim hakkının engellenmesine yönelik her türlü şiddet eylemine karşı olduğu
bilinmektedir. Okullara, eğitim kurumlarına yönelik saldırıları asla onaylamıyor, eğitim-öğretim
kurumlarının karargâh ya da mevzi haline getirilmesini, çatışmaların içine çekilip hedef haline
getirilmesini büyük bir endişe ile izliyoruz.
Hizmet içi eğitim çalışmalarının kaç gün süreceği, hangi konuları kapsayacağı, kaç saat olacağı,
kimlerin eğitim vereceği haftalar önce öğretmenlere duyurulurken bu hususların hiç birisi yerine
getirilmemiştir. Cizre ve Silopi’de görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitim gerekçesi ile görev
yapan ilçeleri terke zorlanmaları inandırıcı olmadığı gibi, “hizmet içi eğitim” bahanesi eğitime süresiz
ara verme kararını gizlemeye yöneliktir. Öğretmenlerin “hizmet içi eğitim” görüntüsü ile ilçeyi terk
etmeleri sağlanarak ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim hakkının
elinden alınması, kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. Sözü edilen
ilçelerde sokağa çıkma yasakları ve bu yasaklarla birlikte eğitim hakkına yönelik ihlaller dahil yaşanan
ihlallerin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Anayasada temel hak ve özgürlükler ilişkin sınırlamaların Bakanlar Kurulu kararı ile savaş,
sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilanı durumlarında mümkün olabileceği belirtilmektedir. Valilerin 5442
sayılı Kanun kapsamında “kamu düzeninin tesisi” gerekçesiyle, bu türden tedbirlere başvurması, yine
sokağa çıkma yasakları nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı veya mülki amirlerin eğitim öğretim
faaliyetlerine süresi belli olmayacak şekilde ara vermesi, öğretmenlerin görev yaptıkları ilçelerden
uzaklaştırılması, okulların askeri karargâh ve mevziye dönüştürülmesi, Anayasa’nın yukarıda sayılan
hükümlerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili
hükümlerine, İlgili mevzuat hükümlerine, Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına aykırıdır.
Başta Cizre ve Silopi olmak üzere, eğitim-öğretime öngörülemez ve süresiz şekilde ara verilmesini
Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinden
kaynaklanan yükümlülüklere temelden aykırıdır ve ilgili mevzuat hükümleri açıkça ihlal edilmiştir.
Eğitim Sen olarak, aldıkları kararla eğitim-öğretimin durmasına neden olan Milli Eğitim Bakanı Nabi
AVCI, Şırnak Valisi Ali İhsan SU, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ, Cizre İlçe Milli Eğitim
Müdürü Şahan İKE ve Silopiİlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent DAYANAN hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulunuyoruz.
Anayasaya aykırı bir şekilde ayrımcılık yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan eden, öğretmenleri
süresiz bir şekilde görev yaptıkları ilçeler dışına çıkararak eğitim öğretim hakkını kasti davranışlarıyla
engelleyen, eğitim-öğretim kurumlarının askeri karargâh ve mevzi haline getirilmesine sebebiyet
veren şüphelilerin kasti fiilleri; Türk Ceza Kanunun 112. Maddesinde yer alan eğitim ve öğretim
hakkının engellenmesi, TCK 113. Maddede yer alan kamu hizmetinden yararlanma hakkının
engellenmesi, TCK’nın 122. Maddesinde düzenlenen Nefret ve Ayrımcılık suçunu, TCK 216. Maddede
düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu ve TCK 257. Maddede
düzenlenen “Görevi kötüye kullanma” suçlarına karşılık geldiğinden haklarında etkili soruşturma
başlatılmasını ve adil bir yargılama sonucu cezalandırılmalarını içeren dava dilekçemizi Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na veriyoruz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards