bilgi rehberi - Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

advertisement
KONYA
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ
Bölgenin Sağlık Güvencesi...
HASTANE
BİLGİ REHBERİ
2013
1.GİRİŞ
Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından
hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın tüm işlemlerini daha kolay
yapabilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.
2.HASTANE TANITIMI
içindekiler
1. İÇİNDEKİLER
2. GİRİŞ- HASTANE TANITIMI
3-4. KALİTE POLİTİKAMIZ, MÜŞTERİ
MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ, VİZYONUMUZ,
MİSYONUMUZ VE AKILCI İLAÇ POLİTİKAMIZ
5. HASTANEMİZDE SUNULAN HİZMETLER
6. CERRAHİ VE DAHİLİ BİRİMLERİMİZ
7. LABORATUVAR VE TEKNİK ÜNİTELERİMİZ,
DANIŞMA HİZMETLERİ, NASIL MUAYENE
OLABİLİRİM?
8. TAHLİL İŞLEMLERİ,ORGAN BAĞIŞI
9. ZİYARETÇİ KURALLARI
10. REFAKATÇİ KURALLARI, GÜVENLİK
KURALLARI, ŞİKAYET BAŞVURU İŞLEMLERİ
11. HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ, HASTA ÇIKIŞ
İŞLEMLERİ, HASTA VE HASTA YAKINLARININ
SORUMLULUKLARI
12. HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI
13. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR, VEFAT EDEN HASTANIN ÇIKIŞ
İŞLEMLERİ
14-15-16. HASTANE YAPILANMASI
17. HASTANE KROKİSİ
19-20. UYDU GÖRÜNTÜLERİMİZ
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 145 profesör, 50 doçent,
59 yardımcı doçent ve 377 asistan ile üst düzeyde, bilimsel üretkenlik ve araştırmayı
amaç edinen
kadrosuyla hizmet vermektedir. Ayrıca Meram Tıp Fakültesinde tıp öğrencileri yanında
uzmanlık ve üst ihtisas eğitimleri de veren ulusal ve uluslararası alanda kendini
kanıtlamış öğretim üyesi kadrosu ile Türkiye'nin tıp alanındaki köklü kuruluşları
arasındadır.
Bugün hastanemiz; gelişmiş teknoloji ile donanımlı, 1235 yatak kapasiteli, gelişime açık,
eğitimli ve ekip anlayışında 2160 sağlık çalışanı ve 112534 m2'lik kapalı alanı ile (A Blok, B
Blok, C Blok, D Blok, E Blok, F Blok, G Blok, İ Blok, K Blok, R Blok, S Blok, FTR, Onkoloji Binası,
Morfoloji binası) toplam 14 blok ve Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi M Blok
yerleşmesi ile birlikte 15 Bloktan oluşmaktadır.
Hastanemiz; hasta yakınlarına standart kalitede hizmet verebilmek ve hasta
memnuniyetini arttırmak için Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş sağlığı
Güvenliği, Bilgi Güvenliği Sistemi,Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite belgelerini
almıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, bu yönetim
sistemlerindeki hususlara bağlı kalarak, hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır.
2
3.KALİTE POLİTİKAMIZ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI, VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ VE AKILCI İLAÇ POLİTİKAMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve
çalışan memnuniyeti odaklı, çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem
şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme
felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalite
politikamızdır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastane'sinin hasta
memnuniyeti politikasının temelini "Hasta Odaklılık" oluşturur. Bu amaçla;
kalite politikası ve yasal şartlar çerçevesinde hastalarımızdan gelen talep ve
memnuniyetsizlikleri tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ve cevap verebilirlik
ilkelerinden ödün vermeden inceleyip, çözüm sunan, memnuniyetsizliklerin
tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama,
uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde
gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
VİZYONUMUZ
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar
yanında koruyucu sağlık çalışmalarım da kapsayan, uluslar arası teknolojik
gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.
MİSYONUMUZ
Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek
gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini
karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu
olmaktır.
AKILCI İLAÇ POLİTİKAMIZ
Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre akılcı ilaç kullanımı "kişilerin
klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve
dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri" dir.
Bu tanım doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı Hastane Politikamız ise;
* Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konduğu,
* Tedavi amaçlarının belirlendiği
* Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçildiği,
3
* Tedavi uygunluğunun ve tedavi maliyetinin dikkate alındığı,
*Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatıldığı,
* Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların
anlatıldığı,
-Kişiselleştirilebilir hasta broşürleri,
-Hangi ilaçların günün hangi saatinde alınacağını gösteren gün
takvimi,
-İlaç kitapçığı ve dozaj kutularının kullanıldığı,
* Hastayı anlamaya yönelik yaklaşılarak hastagörüşlerinin dikkate alındığı,
* İyi bir hasta-hekim ilişkisi kurmak için yeterli sürenin ayrıldığı,
* Tedavi başarısının değerlendirildiği,
* Kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildirimlerinin
yapıldığı,
* Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,
* Sağlık problemlerinin hepsinin ilaçla tedavi gerektirmediği bilinciyle ilaçsız
tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği,
* Belirli aralıklarla akılcı ilaç kullanım programın etkinliğini ölçmek amacıyla
değerlendirme anketlerinin uygulandığı,
* Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile
çalışanlarımızda ve hastalarımızda farkındalık sağlamaktır.
HASTALARA AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİÖNERİLERİMİZ
- Gerçek sağlık sorununuzu doktorunuza çekinmeden dolaysızca anlatınız.
- Şu anki şikâyetiniz için daha önce başka bir tedavi alıp almadığınızı
doktorunuza bildiriniz.
- Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı
bilgilendiriniz.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirme
dönemindeyseniz, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi uzun süreden beri
devam eden bir hastalığınız varsa, besin ya da ilaç alerjisi (örn; penisilin
alerjisi) gibi özel durumlarınız varsa mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı
bilgilendiriniz.
- İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve
hangi koşullarda saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.
- İlaçlar, hekiminiz tarafından belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç
kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine
gidilmemelidir.
- Doz atlamamaya ve ilacı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.
- İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan; çiğneyerek, kırarak,
bölerek veya suda çözerek kullanmayınız.
- Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve başkalarına ilaç tavsiyesinde
bulunmayınız.
- İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğü taktirde
eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.
- Herhangi bir ilaç, vitamin, ilaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi ürünleri
4
kullanmadan önce hekiminize ve eczacınıza danışınız.
- Özellikle belirtilmediği sürece ilaçlar buzdolabında saklanmaz.
Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar buzdolabının rafında
saklanmalıdır. Kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır.
İlaçların kutuları üzerinde nasıl ve ne şartlarda kullanılması gerektiği yazılıdır.
- İlaçlarınızı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ışıktan ve
nemden koruyarak ve kendi ambalajında saklayınız.
- Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.
- Çalışıyorsanız, dikkat gerektiren işlerle uğraşıyorsanız hekiminize hatırlatınız.
Bir çok ilaç yan etki olarak sersemlik, uyku hali yapabilir. Araç ve makine
kullananlar, dikkat gerektiren bir işle uğraşan kişilerin dikkatli olması
gerekmektedir.
- Bazı hastalıkların tedavi gerektirmeksizin iyileşebileceğini unutmayınız.
Doktorunuzun verdiği bilgi ve tavsiyeler etkili bir tedavi seçeneğidir.
rapor, film, laboratuar tüpleri, hasta örnekleri, kan torbaları, ilaç ve benzeri
malzemeler bilgisayar sistemi ile tüm birimler arasında birkaç saniye içinde el
değmeden taşınabiliyor. Sistem hem personel hem de zamandan büyük
oranda tasarruf sağlıyor.
14 Mart 2007 tarihinde hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Multi Slice
Tomografi alınmış ve hizmet vermeye başlanmıştır.
Emar görüntülerinin saklandığı PACS görüntü saklama sistemi gibi hizmetleri
sunan radyoloji bölümü en son teknolojiye sahip cihazları ve uzman kadrosuyla
tıbbın tüm imkanlarını kullanmaktadır.
Temmuz 2011 den itibaren Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi açılmış ve kök
hücre nakilleri ne başlamıştır.2 Temmuz 2013 te Göz Hastalıkları Kliniğinde
Kornea nakli için Göz Bankası açılmıştır.
4.HASTANEMİZDE SUNULAN HİZMETLER
REANİMASYON ÜNİTESİ ;Bölgenin en büyük ve teknik donanım açısından en
gelişmiş, ileri teknolojiye sahip yoğun bakım ünitesidir.
KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ ;Özellikle hamilelik sırasında tespit edilen mitral kapak
darlığı tedavisi ve ameliyatsız kalp deliği kapatma yöntemi başarı ile
uygulanmaktadır.
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ; 2001 yılından itibaren böbrek transplantasyonu
ameliyatlarını gerçekleştirmiş ve karaciğer transplantasyonu için altyapı
hazırlıklarını tamamlayıp faaliyetlerine başlamıştır.
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ; Yılda 800 yatan hasta kapasitesi ile
multidisipliner yaklaşım gösteren 3. düzey yoğun bakım ünitesidir.
KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ; Konya’da ilk biyonik kulak ameliyatını kliniğinde
uygulayan ve cerrahi sonrası başarılı işitsel sonuçlar alınmıştır.
İNFEKSİYON HASTALIKLARI; ÜNİTESİ; İkisi özel olmak üzere toplam 27 yataklı
bölgenin en büyük infeksiyon hastalıkları ünitesidir.
HİDROTERAPİ ÜNİTESİ; Ülke çapında birkaç klinikte, Konya’da ise tek olan Fizik
Tedavi Klinik bünyesinde bulunmaktadır.
AFEREZ ÜNİTESİ; Bünyesinde altı adet aferez cihazı bulundurmaktadır. Ve Konya
bölgesinde; tek faaliyet gösteren sağlık ve sağlık eğitimi hizmetlerinde
bölgenin lideri konumuna gelmiştir.
CERRAHİ BİRİMLERİMİZ
DAHİLİ BİRİMLERİMİZ
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON,
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ,
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM,
GENEL CERRAHİ,
BEYİN VE SİNİR CERRAHİ,
ÇOCUK CERRAHİ,
ORTOPEDİ,
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI,
GÖĞÜS CERRAHİ,
ÜROLOJİ,
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ,
TIBBİ PATOLOJİ
ACİL TIP
İÇ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
KARDİYOLOJİ,
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÖĞÜS HASTALIKLARI
NÜKLEER TIP
RADYASYON ONKOLOJİSİ
RADYOLOJİ
AİLE HEKİMLİĞİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TIBBİ GENETİK
ADLİ TIP
HALK SAĞLIĞI
TIBBİ FARMAKOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
SPOR HEKİMLİĞİ
2006 yılında Hastanemizde hava basınçlı taşıma sistemi ile (pnömatik sistem)
5
6
LABORATUVAR VE TEKNİK
ÜNİTELERİ
7. TAHLİL İŞLEMLERİ
Poliklinik doktorlarımıza muayene olduktan sonra doktor tarafından istenen
tetkik ve tahlilleri aşağıdaki birimlerden yaptırabilirsiniz.
ANATOMİ
BİYOKİMYA
BİYOFİZİK
HEMATOLOJİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
SEROLOJİ
GENETİK
PATOLOJİ
KAN MERKEZİ
KAN ALMA
* KAN ALMA
* BİYOKİMYA LABORATUARI
* HEMATOLOJİ LABORATUARI
* MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI
* PATOLOJİ LABORATUARI
* TIBBİ GENETİK
* RÖNTGEN
* MR
* TOMOGRAFİ
*ULTRASON
* MAMMOGRAFİ
* NÜKLEER TIP
5. DANIŞMA HİZMETLERİ
Tahlil ve tetkiklerinizin sonuçlarını muayene olduğunuz poliklinik sekreterinden
alabilirsiniz. Muayene olduğunuz poliklinik doktoru sonuçlarınıza öğleden sonra
bakacaktır.Ultrason, Röntgen, Mr ve Tomografi neticeleriniz sonuçlandığında
poliklinik doktorunuz tarafından görülmektedir.
Tüm tahlil belgelerinizi ilerdeki kontrolleriniz için saklayınız.
Hastanemize gelen hastalara danışmanlık yapmak için görevlendirilmişlerdir.
Hastaları muayene veya tedavi olmak istedikleri poliklinik veya diğer birimlere
yönlendirmek, yapılacak işlemler hakkında hastaları bilgilendirir. Hastalarımızın
hastane içerisinde karşılaştıkları problemlerde çözümleyici rol alır yetkilerini
aşan durumlarda amirlerine bilgi vermelidir. Hastanemize gelen ziyaretçileri
ilgili birimlere yönlendirir.
6. NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?
* Öncelikli olarak hastanemiz http://www.meramtip.com.tr/ web
adresinden veya
0332 223 70 00 telefon numarasından randevu alınız.
* Hastanemize geldiğinizde önce poliklinik önlerindeki poliklinik
sekreterlerinden kimliğinizle kaydınızı yaptırınız.
*Kayıt sonrası size verilen barkotla muayene olacağınız polikliniğe gidiniz.
* Muayene sırası için sekreterimiz sizi yönlendirecektir.
*Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız
ve size verilen evrakla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.
: C Blok , K Blok, T Blok
: C Blok
: C Blok
: C Blok
: C Blok
: B Blok
: R Blok, G Blok
: R Blok
: S Blok
: R Blok
: R Blok
: D Blok
8. ORGAN BAĞIŞI
Görev yapmayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir organın,
bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilebilmesi işlemine "Organ Nakli" veya "Organ
Transplantasyonu" denir.
Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kemik iliği,kornea, kemik
ve ince barsak en çok nakledilen organ ve dokulardır.
Nakil ameliyatlarında kullanılan organların bir kısmı canlıdan (genellikle
4.dereceye kadar akrabalardan) veya vefat eden kişilerden (kadavra)
sağlanmaktadır. Örneğin kalp hastalığından ölmüş bir kişinin sağlam kornea ve
böbrekleri alınıp, görmeyen insanlara ya da böbrek hastalarına nakledilmektedir.
İleri kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı bir yaşam sadece
organ nakli ile mümkündür.
Kadavradan yapılacak nakiller için kişinin tıbben beyin ölümü gerçekleşmesi
gerekir. Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra yakınları organları bağışlarsa bu
kişiler kadavra donör olarak adlandırılır. Ölüm hali, nöroloji, nöroşirurji, kardiyoloji ve
anesteziyoloji-reanimasyon uzmanı olan toplam 4 hekimden oluşan heyet
tarafından gerekli bütün tetkikler yapıldıktan sonra saptanır.
Hastanemizde Organ Bağışında bulunmak istiyorsanız organ bağış birimini ziyaret
ederek gönüllü organ bağışı yapabilirsiniz.
7
8
9.ZİYARETÇİ KURALLARI
Hastalarımız bizim misafirimiz olup, hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek
için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen
kurallara uymanız bizim için değil, hastanız açısından önem taşımaktadır.
Hastanemizde haftanın her günü ziyaret vardır
Ziyaret Saatleri
: 13:00 - 14:00
Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
" Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
" Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika).
" Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
" Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
" Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
" Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine
dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
" Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile
yıkamalıdır.
" Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
" Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.
" Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
" Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
" Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir.
" Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez
(çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır).
" Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı
sorular sorulmamalıdır.
" Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
" Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
" Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
" Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk
edilmelidir.
"Yoğun bakımlarda ziyaret saati 12.00- 13.00 arasıdır. Yoğun bakım ünitelerinde
hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde 1. Derece yakınları
(anne-baba) olmak üzere, hasta yakınlarının sadece 1 kişinin 5 dakika ziyaret
etmesine izin verilmektedir. Doktoru tarafından ziyaret edilmesi sakıncalı
bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır.
Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?
" 12 yaş altı çocuklar,
" Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir
enfeksiyon hastalığı olan hastalar
" Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
" Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler
9
10.REFAKATÇİ KURALLARI
«Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir
ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
" Refakatçi vizit ve bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
" Refakatçi için servis tıbbı sekreterinden refakat kartı verilir.
" Refakatçi işlemleri, mesai saatlerinde yattığı servisin sekreterliğinden; bunun
dışındaki zamanlarda
(Hafta sonu, resmi tatil, vb.) nöbetçi memur tarafından yapılır.
" Refakatçinin yemek ücreti refakatçi ücretine dahildir.
" Giriş, çıkış ve yemek alırken refakat kartı gösterilir.
" Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
" Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
" Yoğun bakım ünitelerine ve ara birimlerde refakatçi uygulaması yoktur.
" Hasta taburcu olmadan istek ve ihtiyaca göre refakat sonlanabilir.
" Refakatçiliği sona eren hasta yakını, refakat kartını ilgili servis sekreterine teslim
eder.
"Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası
oluşturabileceği unutulmamalıdır
11. GÜVENLİK KURALLARI
" Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, gereğinden fazla para v.b)
getirmemeniz önerilir.
" Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde
dahi yanınıza alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.
" Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.
" Aracınızda değerli eşya bırakmayınız.
" Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi
halinde ilgili bölümün
sorumlu hemşiresine bilgi verdiğiniz takdirde Hastane Güvenlik Görevlileri
derhal bölgeye gelecektir.
" Sağlık karnenizi ve adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında hiç kimseye
vermeyiniz.
" Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul
etmeyiniz.
" Klinik görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız. Böyle
durumları Hastane Güvenlik görevlilerine bildiriniz.
12. ŞİKAYET BAŞVURU İŞLEMLERİ
Siz hastalarımızın çözümleyemediği problemlerde Hasta Haklarına (S Blok 1.
Katta) birebir, dilekçe ve e- mail www.meramtip.com.tr adresinden ve 0332
223 64 64 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca her katta bulunana dilek ve
şikayet kutularına yazılı olarak bırakabilirsiniz.
10
13. HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ
1. Poliklinik girişinizin ardından poliklinik doktorumuza muayenenizi olursunuz
.Muayene olduğunuz doktorumuz yatarak tedavi görmeniz kanaatine
vardıktan sonra sizi klinik sekreterimize yönlendirir. Klinik sekreterimizden yatış
işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.
2. Klinik sekreteri odanıza yerleştirilmenizi sağlayacaktır.
3. Yatış yapabilmeniz için gerekli olan evraklarınızı (Yeşil kartlıların sevk
durumları, adli- iş- trafik kazası olanların tutanak, poliçe vb.) evrakları
getirmeniz gerekmektedir.
4. Doktor hastanın tedavisini düzenler hastanın tedavisi hemşire ve sağlık
görevlileri tarafından yapılır.
14. HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLER
1. Hastanın evrakları doktorumuz tarafından hazırlanır. (Epikriz ve sevk kağıtları)
2. Servis klinik sekreterimiz hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
3. Ücretli hastalar vezneye ödemesini yapar.
4. Hastanın onaylanması gereken raporları var ise, sekreterimiz rapor işlemlerini
bitirdikten sonra hasta ve hasta yakınlarına teslim eder.
15. HASTA VE HASTA YAKINLARI SORUMLULUKLARI
Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte
yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir
1-Genel Sorumluluklar
" Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir
yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
" Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
" Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2- Sosyal Güvenlik Durumu
" Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında
bildirmek durumundadır.
" Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak
zorundadır.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
" Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir
tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla
ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
4. Hastane Kurallarına Uyma
" Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
" Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk
11
zincirine uymalıdır .
" Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği
içinde olması beklenir.
" Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun
tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
" Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı
göstermelidir.
" Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
" Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı
yerleri sormalıdır.
" Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise
bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
" Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru
anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
" Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından
dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
16. HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde size mümkün
olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;
1)Hizmetten genel olarak faydalanma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız
dikkate alınmadan hizmet alma hakkınız vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık
durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.
3) Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.
4) Reddetme, durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının
alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.
5) Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme:
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirmeye ve seçtiği sağlık
tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecekvermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın kimliklerini, görev ve
unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.
12
19. HASTANE YAPILANMASI
6) Güvenlik
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.
7) Dini vecibelerini yerine getirebilme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde
dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi
Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli
bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün
etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
-1. Kat
A BLOK
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul
etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun
görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.
Zemin Kat
1.Kat
2.Kat
3.Kat
4.Kat
5.Kat
10) Müracaat. Şikâyet ve dava hakkı
Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve
dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır.
Zemin Kat
17. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
1-Hastanemize her müracaatınızda T.C. Kimliğinizi mutlaka yanınızda
bulundurmalısınız. Sekreterler tarafından kimliksiz kayıt yapılması kesinlikle
yasaktır.
2- Hastanemiz de ziyaret her gün 13:00 - 14:00 saatleri arasındadır.
3- Hasta ziyaretine gelirken gıda maddeleri getirmeyiniz.
4- Hastane içerisinde sigara içmeyiniz.
5- Her türlü istek ve şikayetlerinizi hasta hakları birimine yapabilirsiniz, ayrıca her
katta bulunana dilek ve şikayet kutularına yazılı olarak bırakabilirsiniz.
6- Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kapsamında;
Mesai günlerinde (Pazartesinden Cumaya Kadar ) 08:00-17:00 saatleri
arasında poliklinik hizmetleri, yatan hasta ve acil servis hizmetleri ise 7 gün 24
saat aralıksız verilmektedir.
B BLOK
C BLOK
18. VEFAT EDEN HASTANIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Serviste vefat eden hastanın cenazesi personelle morga gönderilir ve morg
görevlisine teslim edilir. Servis sekreterinden masraf özeti alınır. Vefat eden
hastanın kimliği ile sekretere müracaat edilir.Hastanın taburcusu yapılır ve
doktor tarafından Ölüm Belgesi düzenlenir.Cenaze, yakının imzası alınarak
morg görevlisi tarafından teslim edilir.Karantina birimimiz tarafından Nüfus
Müdürlüğüne ölüm bildirimi yapılır. Adli vakalarda hastane polisi tarafından
Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilir. Savcının isteği doğrultusunda Adli Tabip
hastanemizde otopsi yapar veya Adli tıp morguna gönderilir.
13
D BLOK
1.Kat
2.Kat
3.Kat
4.Kat
Zemin Kat
1.Kat
2.Kat
3.Kat
Zemin Kat
1.Kat
2.Kat
3.Kat
Zemin Kat
E BLOK
1.Kat
2.Kat
3.Kat
AİLE HEKİMLİĞİ POL, PUVA, ECZACILAR BİRLİĞİ,
EMZİRME ODASI, KARANTİNA, AĞRI POL, CİLDİYE POL,
ÇOCUK CERRAHİ POL, ANESTEZİ POL, BEYİN CERRAHİ
POL, PLASTİK CERRAHİ POL, PSİKİYATRİ POL, GENEL
CERRAHİ POLİKLİNİKLERİ VE EMAR
ÇOCUK CERRAHİ SER., KULAK BURUN BOĞAZ SER.
ÜROLOJİ SERVİSİ
GENEL CERRAHİ SERVİSİ
ORTOPEDİ SERVİSİ
BEYİN CERRAHİ SERVİSİ
GASTROLOJİ SERVİSİ
DİYABET, ENDOKRİN POL., ROMOTOLOJİ POL.,
PERİTON DİYALİZ, ALERJİ SOLUNUM TEST ODASI,
TRANSPLANTASYON, NEFROLOJİ POL. , GENEL
DAHİLİYE POL., FİZİK TEDAVİ POL., İMMİNOLOJİ
VE ALERJİ HASTALIKLARI POL., İNTANİYE POL. EKG,
DİYET POL.
GENETİK LABORATUARI
DOKTOR ODALARI
DOKTOR ODALARI
DOKTOR ODALARI
KAN ALMA, BİYOKİMYA LABORATUARI
MİKROBİYOLOJİ VE PATALOJİ LABORATUARI
PATALOJİ, HEMATOLOJİ, BİYOKİMYA LABORATUARI
DOKTOR ODALARI
NÜKLEER TIP
BAŞMÜDÜRLÜK, HEMŞİRELİK MÜDÜRLÜĞÜ, İDARİ
İDARİ BİRİMLER
İDARİ BİRİMLER
ORTOPEDİ, JİNEKOLOJİ, ORTOPEDİ, GEBE, ÜROLOJİ,
PSİKİYATRİ, EMG, POLİKLİNİKLERİ
PSİKİYATRİ SERVİSİ
ÖZEL KATLAR
ÖZEL KATLAR
14
ÇOCUK ACİL, GÖĞÜS HAST. POL., GENEL PEDİATRİ, ÇOCUK İNTANİYE,
Bodrum Kat LABORATUAR, PERİTON DİYALİZ, ÇOCUK NEFROLOJİ POL., EKG,
EMZİRME ODASI
F BLOK
FİZİK
BİNASI
G BLOK
IMMÜNOLOJİ LABORATUARI, ÇOCUK ALLERJİ LABORATUARI, ÇOCUK
IMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ POL., İMMÜNOLOJİ YETMEZLİK POL., ÇOCUK
Zemin Kat NÖROLOJİ, ÇOCUK GASTRO POL., EEG ÇEKİM ODASI, ÇOCUK GASTRO
BESLENME POL., ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ POL., ENDOKRİN
MUAYENE, ÇOCUK İNTANİYE SERVİSİ, VEZNE
1. Kat
2. Kat
Bodrum Kat
Zemin Kat
1. Kat
2. Kat
Bodrum Kat
Zemin Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat
1. Kat
İ BLOK
2. Kat
3. Kat
4. Kat
Zemin Kat
1. Kat
K BLOK
2. Kat
3. Kat
4. Kat
5. Kat
6. Kat
15
R BLOK
ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ, PSİKOLOG, OKUL, ÇOCUK YOĞ.
BAKIM, ÇOCUK ENDOKRİN, ÇOCUK NÖROLOJİ
BÜYÜK ÇOCUK SERVİSİ
FİZİK TEDAVİ
ÇOCUK PSİKİYATRİ, FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ
TAŞ KIRMA, RÖNTGEN, LABORATUAR, KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
GÖĞÜS POLİKLİNİKLERİ, LABORATUAR, MUAYENE ODASI, VEZNE
BRONKOSKOPİ, UYKU LABORATUARI, GÖĞÜS YOĞUN BAKIM
GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ
Zemin Kat
1.Kat
2.Kat
3.Kat
-1. Kat
Zemin Kat
S BLOK
1. Kat
2. Kat
3. Kat
4. Kat
5. Kat
6. Kat
Bodrum Kat
Zemin Kat
ONKOLOJİ 1. Kat
BİNASI 2. Kat
3. Kat
4. Kat
RÖNTGEN, ULTRASON, GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ, MR
DİYALİZ ÜNİTESİ
NEFROLOJİ VE ROMOTOLOJİ SERVİSİ, DAHİLİYE YOĞUN BAKIM
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI SERVİSİ, ROMOTOLOJİ
AYAKTAN TEDAVİ, İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ
AMELİYATHANELER
SAĞLIK KURULU, NÖBETÇİ MÜDÜRLÜK, HASTA HAKLARI, ADLİ RAPOR,
AMELİYATHANELER
ACİL SERVİS, ACİL RÖNTGEN, TOMOGRAFİ, K.B.B. (ODİYO)
PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ, GENEL CERRAHİ SERVİSİ
CİLDİYE SERVİSİ, GÖZ SERVİSİ
NOROLOJİ SERVİSİ
KADIN DOĞUM SERVİSİ
YENİ DOĞAN ÜNİTESİ
RADYOTERAPİ
POLİKLİNİKLER, KAN ALMA
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
KEMİK İLİĞİ, RADYASYON ONKOLOJİSİ SERVİSİ
TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİ
TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİ
GÖZ POLİKLİNİĞİ, VEZNE
BAŞHEKİMLİK
ORGAN NAKLİ ÜNİTESİ
REANİMASYON ÜNİTESİ
KORONER ANJİYO LABORATUARI, EFOR, KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ,
EKO EKO VE DİYET, KAN ALMA
ÇOCUK EKO, EMZİRME ODASI, ÇOCUK KARDİYOLOJİ POL., ÇOCUK
KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYON., GÖĞÜS CERRAHİ, ÇOCUK KARDİYOLOJİ
SERVİSİ, VAKIF
GÖĞÜS CERRAHİ YOĞIN BAKIM, GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ, TÜP BEBEK
ÜNİTESİ
KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ, KALP DAMAR CERRAHİ YOĞUN BAKIM
KALP DAMAR CERRAHİ AMELİYATHANESİ, KALP DAMAR CERRAHİ
KARDİYOLOJİ SERVİSİ, KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
KARDİYOLOJİ SERVİSİ, EKO, KAFETERYA, MESCİT
16
20. HASTANE KROKİSİ
17
18
21. UYDU GÖRÜNTÜLERİMİZ
19
20
Telefon:
444 8 847
0332 223 60 00 (Santral)
0332 223 70 00 (Randevu)
0332 223 65 22 (Faks )
Elektronik Posta:
[email protected]
Web Sitesi:
www.meramtip.com.tr
Yazışma Adresi:
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Akyokuş Mevkii 42080
Meram / KONYA
SAĞLIK HEPİMİZ İÇİN EN
ÖNEMLİ DEĞERDİR
Download