Veriler ve İstatistikler

advertisement
İNSAN HAKLARININ
DURUMUNA DAİR VERİLER VE İSTATİSTİKLER
2012 yılında Uluslararası Af Örgütü 159 ülke ve bölgede insan
hakları ihlallerini kayıt altına aldı ve soruşturdu. Bu ihlaller
arasında işkence, yasa dışı öldürmeler, zorla tahliyeler,
kayıplar ve kadına yönelik şiddet bulunuyordu.
64%
70%
112
ÜLKE
2012 YILINDA 112 ÜLKE
VATANDAŞLARINA
İŞKENCE UYGULADI.
2012 YILINDA
101 ÜLKE
BİREYLERİN İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI
BASKI ALTINA ALDI.
155 DEVLET
BM GENEL KURULU’NDA SİLAH
TİCARETİ ANLAŞMASI’NIN
KABULÜ YÖNÜNDE
OY KULLANDI.
SADECE ÜÇ ÜLKE
ANLAŞMA’NIN REDDİ
YÖNÜNDE OY KULLANDI.
Mayıs 2013
İndeks: POL 10/017/2013
50%
80 ÜLKEDE
ADİL OLMAYAN
YARGILANMALAR GERÇEKLEŞTİ.
36%
57 ÜLKEDE
DÜŞÜNCE
MAHKUMLARI GÖZ
ALTINA ALINDI.
2012 YILINDA SADECE 21
İNFAZLAR GERÇEKLEŞTİ.
13%
ÜLKEDE
31%
2012 YILI SONUNDA
140 ÜLKEDE –DÜNYANIN
ÜÇTE İKİSİ– ÖLÜM CEZASI
HUKUKİ OLARAK YA DA UYGULAMADA
KALDIRILMIŞTI.
50 ÜLKEDE
GÜVENLİK GÜÇLERİ
BARIŞ ZAMANINDA GERÇEKLEŞEN
YASA DIŞI ÖLDÜRMELERDEN
SORUMLUYDU.
36 ÜLKEDE
ERKEKLER, KADINLAR VE ÇOCUKLAR
ZORLA TAHLİYE İLE KARŞI
KARŞIYA KALDI.
23%
19%
31 ÜLKEDE
BİREYLER ZORLA
KAYBEDİLDİ.
2012 YILI BAŞINDA
12 MİLYON KİŞİ VATANSIZDI.
15 MİLYON KİŞİ
MÜLTECİ OLARAK KAYDEDİLMİŞ BULUNUYORDU.
Bu belgedeki istatistikler eksiksiz değildir ve
Uluslararası Af Örgütü’nün 2012 yılı boyunca belgelediği
belirli insan hakları ihlallerini ele almaktadır.
İndeks: POL 10/017/2013 Türkçe
Uluslararası Af Örgütü, 3 milyondan fazla destekçi, üye ve aktivisti ile
uluslararası alanda tanınmış insan haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların Mayıs 2013
korunması için kampanya yürüten küresel bir harekettir.
Amnesty International
International Secretariat
Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul
Peter Benenson House
edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına
1 Easton Street
erişebilmesini sağlamaktır.
London WC1X 0DW
Uluslararası Af Örgütü herhangi bir hükümetten, siyasi ideolojiden,
ekonomik çıkar veya dinden bağımsızdır; gelirleri temel olarak üyeliklere
ve bağışlara dayanmaktadır.
United Kingdom
amnesty.org
Download