hizmete özel

advertisement
HİZMETE ÖZEL
SAYI
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ
İŞLETME BAŞKANLIĞI
: 74412001-010.06-455-2900
21 Nisan 2014
KONU : Çalışma Belgesi.
(Genelge 2014 /7)
İLGİ: (a) 4857 sayılı İş Kanunu.
(b) ANT Başkanlığı’nın 04 Ocak 2007 tarihli, 03/07 sayılı ve “Çalışma Belgesi Verilmesi”
konulu 2007/01 Genelgesi.
1. İlgi Kanun’un 28’nci maddesi “ İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğu
ve süresini gösteren bir belge verilir.
Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar
gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. “ hükmüne amirdir.
2. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan işçi personele örneği EK-A’da gönderilen çalışma
belgesi düzenlenecektir.
3. Çalışma Belgesi’nde yer alan “İşçinin Görevi” kısmına; işçinin yaptığı iş kısa olarak
tanımlanacaktır.
4. Çalışma belgesi işçinin ilişiğini kestiği tarih itibariyle iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası
işçiye verilecek diğer nüshaya işçinin aslını aldığına dair imza ve tarih attırılarak özlük dosyasında
muhafaza edilecektir.
5. Bölge, İşletme ve Depo Müdürüğü’nde görev yapan işçi personelin çalışma belgesini, bağlı
bulunduğu ilgili Müdürler işveren vekili olarak imzalayacaktır.
6. Konu hakkında yayımlanan ilgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, yayımlanan
Genelgenin ilgili personele tebliğini rica ederim.
Per.Ş.Md.V.A.SÖZGEN :
İ.K.D.Bşk.İ.KOÇ
:
Bşk.Yrd.S.ÜNLÜ
:
M.Zeki ÇİTÇİ
Başkan
EKİ :
EK- A(Çalışma Belgesi)
DAĞITIM :
Gereği
D Planı
:
HİZMETE ÖZEL
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Güvenevler Mah.Kuzgun Sk. No:51 06540 A.Ayrancı
Çankaya-ANKARA Tel.: 0 312 430 62 74 Fax 312 430 62 58 İrtibat Aysun ÖZMAN,Faruk ÜNSAL (5312,5313)
Download