PNÖMONİ Tanım: Pnömoni toplumda zatürre olarak bilinen akciğer

advertisement
PNÖMONİ
Tanım: Pnömoni toplumda zatürre olarak bilinen akciğer dokusunun bakteri, virüs, mantar ve
diğer mikroorganizmalar tarafından meydana gelen iltihabıdır. Bu etkenlerin dışında çeşitli
gazların solunması ve radyoterapi gibi etkenler de akciğer dokusunda hasar yaparak pnömoni
geliştirebilir.
Şikayet: Hastalar öksürük, balgam çıkarma, üşüme , titreme , yüksek ateş, nefes almakla
batma şeklinde göğüs-yan ağrıları ve nefes darlığı gibi yakınmalarla başvurabilir. Yaşlı
hastalar bu şikayetler olmaksızın şuurda bozulma , halsizlik, beslenmede güçlük gibi
yakınmalarla hastaneye getirilebilirler.
Teşhis: Pnömoni tanısı hastanın şikayetleri, solunum sesleri ve akciğer filmi değerlendirilerek
konulur. Balgam kültürü incelenerek hangi mikroorganizmanın pnömoniye neden olduğu
saptanabilir. Etkenin saptanması tedavide hangi antibiyotiği kullanmak gerektiği konusunda
fikir verir.
Tedavi: Pnömoni genç ve ek hastalıkları
olmayanlarda ayaktan tedavi edilebilir.
Ancak 65 yaşından büyük olanlar, diabet ,
kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, kronik
akciğer hastalıkları gibi ek hastalıkları
olanlar, genel durumu bozulmuş hastalar
yani tansiyon değerleri düşmüş, solunum
sıkıntıları gelişmiş ve şuuru bulanıklaşmış
hastalar ve akciğer filminde yaygın
pnömonisi olan hastalar yatarak tedavi
edilmelidir.
Tedavi
süresi
hastanın
özelliklerine ve etken mikroorganizmaya
göre değişir. İyi tedavi edilmezse akciğerde
abse, ampiyem (akciğer zarları arasına irin
birikmesi) ve bronşektazi ( bronşların kalıcı
genişlemeleri) gibi tedavisi daha güç
hastalıklara yol açabilir. Yaşlı hastalarda
zamanında ve uygun olmayan tedaviler
ölümcül seyredebilir.
Sağ akciğer alt bölgede pnömoni ve abse
Korunma: Pnömoniden korunmak için kronik hastalıkları olan ve ileri yaş hastalar her yıl
eylül-ekim aylarında grip aşılarını ve 5 yılda bir pnömokok aşılarını yaptırmalıdır.
Download