İşletim Sistemleri (Sunum)

advertisement
İŞLETİM SİSTEMİ
Kullanıcılar ve bilgisayar sistemini oluşturan
tüm
donanım
ve
yazılımlar
arasındaki
yorumlayıcı ve düzenleyicidir.
Kullanıcıların
girdilerini
ve
komutlarını
bilgisayarın anlayabileceği sayısal dil olan 0 ve
1’lerle ifade ederek doğru sonuçların üretilmesini
sağlamaktadır.
Bu sonuç bir matematiksel işlemin sonucu , bir
rapor çıktısı veya bir resim olabilir.
İŞLETİM SİSTEMİ
 İşletim sistemleri ,kontrol ettikleri bilgisayar
türlerine ve destekledikleri uygulama türlerine
göre genel olarak dört sınıfta toplanmaktadırlar.
Bunlar;
• Grafik Tabanlı İşletim Sistemleri
• Metin Tabanlı İşletim Sistemleri
• Tek Kullanıcı Tek Görevli İşletim Sistemleri
• Çok Kullanıcı Çok Görevli İşletim Sistemleri
İŞLETİM SİSTEMİ
Grafik Tabanlı İşletim Sistemleri
[ Windows NT, 98, XP, Linux, Macintosh, ... ]
Metin Tabanlı İşletim Sistemleri
[ Ms-Dos, Unix, Novell ]
Tek Kullanıcı Tek Görevli İşletim Sistemleri
[Ms-Dos ]
Çok Kullanıcı Çok Görevli İşletim Sistemleri
[ Unix, Linux, Windows NT, 98, XP, ……]
İŞLETİM SİSTEMİ
Donanım
yönetmek.
ve
yazılım
Uygulamalarla
donanım
iletişimi düzenlemek.
DONANIM
YAZILIM
kaynaklarını
arasındaki
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
1981 yılında çıkan IBM PC adlı ilk kişisel bilgisayar
için Microsoft firması tarafından PC-DOS işletim
sistemi geliştirilmiştir. Daha sonra MS-DOS adıyla
IBM uyumlu bilgisayarlarda en yaygın kullanılan
işletim sistemi olmuştur.
Tek kullanıcı ve tek görevli bir işletim sistemidir. Tek
kullanıcılı olduğu için bu işletim sistemiyle bir ağ
kurulamaz. Grafik tabanlı değildir ve aynı anda yalnız
bir işlemi yapabilir.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Windows 95 piyasaya çıkana kadar en yaygın işletim
sistemi MS-DOS idi. Bu kadar çok kullanılmasının
nedeni IBM PC’nin bir standart haline gelmesi ve ona
uyumlu bilgisayarların çok yaygınlaşmasıdır.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Microsoft firması tarafından piyasaya sürülen ilk
grafik tabanlı işletim sistemi sayılabilecek olması
en önemli farkıdır. Çok kullanıcılı ve çok görevli bir
işletim sistemidir.
Windows 95, MS-DOS
uygulama yazılımı idi.
üzerinde
çalışan
bir
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Uzun süren yenilemeler ve geliştirmeler sonucunda
MS-DOS’ tan bağımsız ve tek başına bir işletim
sistemi olarak 1998’ de piyasaya sürüldü.
Windows 98, grafik tabanlı ve çok görevli bir işletim
sistemidir. MS-DOS işletim sistemini de içinde
barındırmaktadır.
Gelişmiş grafiklerden dolayı kullanım daha kolay ve
pratiktir olarak yürütülebiliyordu.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Macintosh, 1984 yılında Apple firması tarafından
üretilmiş bir bilgisayar türüdür.
Macintosh’ un önemli özelliklerinden biri işletim
sisteminin yine Apple firması tarafından üretilmiş
olmasıdır.
Bu işletim sistemi grafik tabanlıdır. Grafik
kullanıcı ara yüzü olan diğer işletim sistemleri,
Macintosh’ tan esinlenilerek yapılmıştır. En önemli
özelliği kullanım kolaylığıdır. Bu işletim sisteminde
fare kullanımı çok önemlidir.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
 Windows
işletim
sisteminin
ağı
yönetebilen
türüdür.
Kaynakların
paylaşımını,
kullanıcı
haklarının
belirlenmesini
ve
güvenliği
sağlar.
Sunucudaki
bir
uygulama
yazılımını
kullanıcılar
çalıştırabilirler.
Genellikle
işletmelerde kullanılır.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Çok kullanıcı ve çok görevli bir işletim sistemidir.
1968 yılında çok kullanıcılı metin işlemede
kullanılmak için geliştirilmiştir. Fakat ortaya çıkan
ürün çok güçlü bir işletim sistemi olmuştur.
Özellikle bankalar, büyük şirketler ve devlet
kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak
kişisel olarak kullanılan çeşitleri de vardır.
Kullanımının zorluğu daha çok uzmanlar tarafından
kullanılmasına neden olmaktadır.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Microsoft firmasının 2000 yılında piyasaya sürdüğü
Windows NT teknolojisi üzerine kurulu ağ işletim
sistemidir. Yönetici ve kullanıcıların dosya ve
uygulamaları bir noktadan paylaşmalarını sağlayan
yeni bir dizin yapısına sahiptir. Bilgisayarı
kapatmadan bazı müdahalelere izin verir. Bu
sürümden sonra daha üstün ve avantajlı olan
Windows 2003 server versiyonu kullanılmaktadır.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
 Unix benzeri bir işletim sistemidir. Kodları açık
olarak ücretsiz dağıtılmaktadır. Pek çok
mikroişlemci üzerinde çalışabilecek sürümleri
bulunmaktadır. Grafik kullanıcı ara yüzüne
sahiptir. Kullanıcılar arasında ücretsiz oluşundan
dolayı giderek yaygınlaşmaktadır.
 Özellikle sunduğu üst derece güvenlik imkanı
ile kendini diğer işletim sistemlerinden ayırır.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
 Linux
işletim
sisteminin
yeniden
uyarlanmasıyla tasarlanmış bir programdır.
Açık kaynak kodlu olduğu için kodlarına
ulaşmak mümkündür ve değişiklik imkanı
sunmaktadır. Pardus işletim sistemi, TÜBİTAK
tarafından uyarlanmış yerli bir işletim
sistemidir. Grafik tabanlı ve çok kullanıcılı bir
özelliğe sahiptir.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Novell Netware bir ağ işletim
sistemidir. Ağ üzerinde hizmet veren
bilgisayarlarda ki yazıcı ve dosyaların
ortaklaşa kullanılabilmesini sağlar.
Novell işletim sisteminde, bir ana
makine vardır. Ağ üzerindeki diğer
bilgisayarlara iş istasyonu adı verilir.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Microsoft Windows firmasının en yaygın olarak
kullanılan işletim sistemi yazılımıdır. Kolay kullanımı
sayesinde çok sayıda kullanıcıya ulaşmış bir
sürümdür. Günümüzde bile yaygın bir şekilde
kullanılmaya devam etmektedir.
Grafik tabanlı, çok kullanıcılı ve çok görevli bir işletim
sistemidir.
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Çok uzun süredir kullanılmayan bir işletim sistemidir.
Grafik tabanlı bir işletim sistemi için gayet güzel bir
yere sahiptir. Görsel yönden oldukça zengin ve
fonksiyonel yapıdadır.
Yeni bir işletim sistemi olmasına rağmen pek fazla
tercih edilmeyen bir sürüm durumunda. Çünkü rahat
çalışması için sistem özelliklerinin iyi olması şart.
(Starter, Home Basic, Home Premium, Ultimate)
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
ÇEŞİTLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Ekim 2009’da piyasaya sürülen yeni bir işletim
sistemidir. Windows Vista sürümüne alternatif
olarak ortaya çıkmış bir versiyon olduğu
söylenebilir. Çünkü Vista’ da ortaya çıkan
problemlere çözüm aranmıştır.
Görsellik olarak yine çok kaliteli bir program
olmasına rağmen çalışması Vista’ya göre daha
rahat ve sorunsuzdur.
Download