beşinci hastalık

advertisement
BEŞİNCİ HASTALIK
Eritema İnfeksiyosum; Fifth Disease; Parvovirus
B19;
Parvo virüs B 19 adli virüs ile meydana gelen bulaşıcı
enfeksiyon hastalığıdır. Eritema İnfeksiyozum yada 5. Hastalık
denir. Yüz göğüs ve kollarda kızarıklık ve ateş ile seyreder,
sağlıklı insanlarda kendi kendine geçer. Hamilelerde, immün
sistemi zayıflamış kişilerde, kansız kişilerde ve kan
hastalığı olanlarda ağır seyreder komplikasyonlara yol açar.
Beşinci hastalığın etkeni nedir?
Hastalığın etkeni Parvovirüs B19 dur. Sadece insanlarda
hastalık yapar. insanların yarısı bu hastalığı geçirmiştir.
Hastalık öksürük, hapşırıkla, havadan solunumla bulaşır.
Genellikle çocuklarda görülür, hastalar ile temas sonucu
bulaşır, okul, kreş, yuva gibi yerlerde salgınlar yapar.
Beşinci hastalık belirtileri nelerdir?
Virüs bulaştıktan 4 -14 gün sonra şikayetler ortaya çıkmaya
başlar. en sık görülen şikayetler
• Hafif ateş,
• Başağrısı,
• Burun akıntısı dır. Bu şikayetler birçok hastalıkla
karışabilir.
Bu şikayetleri takiben birkaç gün sonra yüzde şamar yemiş gibi
kızarıklık başlar. Birkaç gün içinde bu kızarıklık gövde ve
ekstremitelere yayılır. Fiske şeklinde kızarıklıklar görülür.
Kızarıklıklar kaşıntılı olabilir, 7 – 10 gün içinde kendi
kendine geçer. Hastalık büyüklere de bulaşabilir. Büyüklerde
döküntü ile seyretmez, eklem ağrıları ve şişliği görülür.
Beşinci hastalığın teşhisi nasıl konur?
Hastanın şikayetleri ve görüntü teşhise yardımcıdır. Özellikle
birkaç gün süren ateş ve gripal şikayetlerin ardından şamar
yemiş gibi döküntünün çıkması 5. Hastalığı düşündürür. Kesin
teşhis kan testleri ve laboratuvar incelemeleri ile konur. 5.
Hastalık şüphesinde hastadan aşağıdaki testler istenir:
Hemogram,
CRP,
Sedimentasyon,
Prokalsitonin,
Parvovirüs B19 IgG ve IgM ( akut ve geçirilmiş
enfeksiyonun tespiti için )
Parvovirüs B19 DNA PCR ( immün sistemi baskılanmış
hastada aktif enfeksiyonu göstermek için ) istenir.
Beşinci hastalığın tedavisi
Beşinci hastalık viral bir hastalıktır, tedavide
antibiyotiklerin yeri yoktur. Hastalığın tedavisinde etkili
bir anti viral ilaç da yoktur. Hastalığın tedavisinde
istirahat ve destek tedavisi en önemlisidir. Ateş, eklem
ağrıları ve gripal şikayetler için basit ağrı kesiciler
kullanılır. Kızarıklıklar kaşıntılı ise tedaviye kaşıntı
önleyici ilaçlar eklenebilir.
Kronik kansızlığı ve kan hastalığı olanlarda beşinci hastalık
tedavisi:
Beşinci hastalık kronik kansızlığı olanlar ve kan hastalarında
çok ağır seyreder. Hastalık sırasında şiddetli ve derin
kansızlık gelişebilir, hastaneye yatırmak ve kan nakli
gerekebilir.
İmmün sistemi
hastalık:
baskılanmış
hastada
beşinci
İmmün sistemi baskılanmış hastalarda beşinci hastalık çok ağır
seyreder, hastanın hastaneye yatırılması ve immün globülin
verilerek desteklenmesi gerekebilir.
Hamilelerde beşinci hastalık:
Gebelerde beşinci hatalık bebekte ani kansızlığa ve düşüğe yol
açabilir. Bu durum nadir görülse de sonuçları tehlikelidir.
Beşinci hastalıktan korunma:
Beşinci hastalık hasta kişilerin öksürük, aksırıkları ile
havadan bulaşır. Hasta döküntülerden çok önce hastalığı
bulaştırmaya başladığından hastalıktan korunmak güçtür. Hijyen
ve sanitasyon kurallarına dikkat etmek bulaşmayı en aza
indirir.
Referanslar:
1. American Academy of Family Physicians
http://familydoctor.org
2. Nemours Foundation
http://www.kidshealth.org
3. US Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov
4. AboutKidsHealth
http://www.aboutkidshealth.ca
5. BC Health Guide
http://www.bchealthguide.org
6. Fifth disease. Nemours Foundation website. at:
http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/fifth.
html . July 14, 2005.
7. Fifth disease in the child-care setting. Medem website. at:
http://www.medem.com/search/article_display.cfm?path=TANQUERAY
M_ContentItem&mstr=/M_ContentItem
/ZZZRHOZUHCC.html&soc=CDC&srch_typ=NAV_SERCH . July 14, 2005.
8. Parvovirus B19 (fifth disease). US Centers for Disease
Control
and
Prevention
website.
at:
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/respiratory/parvo_b19.htm
. July 14, 2005.
9. Parvovirus B19 infection and pregnancy. US Centers for
Disease
Control
and
Prevention
website.
at:
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/respiratory/B19&preg.htm .
July 14, 2005.
10. Parvovirus B19 infection and pregnancy. US Centers for
Disease
Control
and
Prevention
website.
at:
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/respiratory/B19&preg.htm .
December 1, 2006
Download