Ders İçerikleri - Hazırlıklı İlahiyat

advertisement
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-2014 AKADEMIK YILINDAN ITIBAREN UYGULANAN
HAZIRLIKLI İLAHİYAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
1.SINIF
I. (Güz) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
D000106
İnkılâp Tarihi I
İLA1001
Arap Dili ve Edebiyatı I
İLA1003
Hadis Tarihi ve Usulü
İLA1005
İslam İnanç Esasları
İLA1007
Osmanlı Türkçesi
İLA1009
Kur’an Ok. ve Tecvid I
İLA1011
Siyer
İLA1013
Tefsir Tarihi ve Usulü
İLA1015
Bilgisayar Kullanımı
D000194
Türk Dili I
İLA1017
Türk Din Musikisi
D000140
Yabancı Dil I
TOPLAM
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
4
2
2
4
2
4
1
2
2
3
30
U
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
K
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
3
31
AKTS
2
2
4
2
3
2
2
4
2
2
2
3
30
2.SINIF
III. (Güz) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
İLA2001 Arap Dili ve Edbiyatı III
İLA2003 Din Psikolojisi I
İLA2005 Din Sosyolojisi I
İLA2007 Hadis II
İLA2009 İslam Ahlak Es. ve Fels.
İLA2011 İslam Hukukuna Giriş
İLA2013 İslam Tarihi II
İLA2015 Kuran Ok. ve Tecvid III
İLA2017 Tefsir II
TOPLAM
II. (Bahar) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
D000107 İnkılâp Tarihi II
İLA1000 Arap Dili ve Edb. II
İLA1002 Hadis I
İLA1004 İslam İbadet Esasları
İLA1006 İslam Tarihi I
İLA1008 Kuran Ok. ve Tecvid II
İLA1010 Mantık
İLA1012 Tefsir I
D000195 Türk Dili II
İLA1014 Türk İslam San. Tar.
D000141 Yabancı Dil II
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
4
2
4
2
2
4
2
2
3
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
4
2
4
2
2
4
2
2
3
AKTS
2
2
3
3
4
2
2
5
2
2
3
29
0
29
30
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
2
2
3
2
3
2
2
20
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
3
2
3
2
2
20
AKTS
4
4
2
2
5
3
6
2
2
30
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
T
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
24
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
24
AKTS
2
6
5
4
2
3
2
2
2
2
30
TOPLAM
IV. (Bahar) Yarıyıl
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
2
4
2
2
2
2
4
22
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
4
2
2
2
2
4
22
AKTS
4
2
2
6
2
3
3
2
6
30
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
T
2
4
2
4
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
4
2
4
2
2
2
2
2
AKTS
2
5
4
6
5
2
2
2
2
22
0
22
30
Ders Kodu ve Adı
İLA2002 Arap Dili ve Edbiyatı IV
İLA2004 Din Eğitimi
İLA2006 Din Psikolojisi II
İLA2008 Din Sosyolojisi II
İLA2010 İslam Hukuk Usulü
İLA2012 İslam Medeniyeti Tarihi
İLA2014 Kelam Tarihi
İLA2016 Kur’an Ok. ve Tecvid IV
İLA2018 Türk İslam Edebiyatı
TOPLAM
3.SINIF
V. (Güz) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
İLA3001 Arap Dili ve Edebiyatı V
İLA3003 İslam Hukuku I
İLA3005 Kur’an Ok. ve Tecvid V
İLA3007 Sistematik Kelam I
İLA3009 Tasavvuf I
1. Seçmeli Ders
2. Seçmeli Ders
3. Seçmeli Ders
4. Seçmeli Ders
TOPLAM
3.SINIF SEÇMELİ DERSLER
V. (Güz) Yarıyıl Seçmeli Dersler
VI. (Bahar) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
İLA3000 Arap Dili ve Edebiyatı VI
İLA3002 Felsefe Tarihi
İLA3004 İslam Hukuku II
İLA3006 Kur’an Ok. ve Tecvid VI
İLA3008 Sistematik Kelam II
İLA3010 Tasavvuf II
1. Seçmeli Ders
2. Seçmeli Ders
3. Seçmeli Ders
4. Seçmeli Ders
TOPLAM
VI. (Bahar) Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu ve Adı
İLH3111
Tıbb-ı Nebevî
Z/S
T
U
K
AKTS
T
U
K
AKTS
2
0
2
2
Ders Kodu ve Adı
İLH3114
G. Tefsir Problemleri
Z/S
S
S
2
0
2
2
İLH3113
İslam Hukuk Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3116
G. Hadis Problemleri
S
2
0
2
2
İLH3115
Seçme Hadis Metinleri
S
2
0
2
2
İLH3118
İslam ve İnsan Hakları
S
2
0
2
2
İLH3117
Tasavvuf Literatürü
S
2
0
2
2
İLH3120
Arap Edebiyatı Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3119
G. İslam Dün Dini Akm.
S
2
0
2
2
İLH3122
Manevî Terapi
S
2
0
2
2
İLH3121
G. Felsefe Akımları
S
2
0
2
2
İLH3124
Halk inançları
S
2
0
2
2
İLH3123
Dini Gelişim ve Öğr.
S
2
0
2
2
İLH3126
Çevre ve Din
S
2
0
2
2
İLH3125
Küreselleşme ve Din
S
2
0
2
2
İLH3128
Türk Düşünce Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3127
Ruh Sağlığı ve Din
S
2
0
2
2
İLH3130
G. Din Psikolojisi Çal.
S
2
0
2
2
İLH3129
Dinler Tarihine Giriş
S
2
0
2
2
İLH3132
Türk Kültür Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3131
Siyer ve Kaynakları
S
2
0
2
2
İLH3134
Osmanlıca Tarihi Met.
S
2
0
2
2
İLH3133
Türk Tasavvuf Edebiyatı
S
2
0
2
2
İLH3136
Selçuklu Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3135
İslam Kurumları Tarihi
S
2
0
2
2
İLH3138
Dini Musiki II
S
2
0
2
2
İLH3137
Dini Musiki I
S
2
0
2
2
İLH3139
Farsça
S
2
0
2
2
4.SINIF
VII. (Güz) Yarıyıl
VIII. (Bahar) Yarıyıl
Ders Kodu ve Adı
Z/S
T
U
K
AKT
S
Ders Kodu ve Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
İLA4001
Bitirme Ödevi
Z
0
2
2
4
İLA4002
Bitirme Ödevi
Z
0
2
2
4
İLA4003
Din Felsefesi I
Din Hizmetlerinde
Rehberlik
Z
2
0
2
4
İLA4004
Din Felsefesi II
Z
2
0
2
4
Z
2
0
2
4
İLA4006
Dinler Tarihi II
Z
2
0
2
4
Dinler Tarihi I
Z
2
0
2
4
İLA4008
Hitabet ve Mesleki
Uygulama
Z
2
0
2
2
Z
2
0
2
4
İLA4010
İslam Felsefesi Tarihi
Z
2
0
2
2
Z
2
0
2
4
Z
2
0
2
2
İLA4005
İLA4007
İLA4009
İLA4011
İslam Mezhepleri
Tarihi I
Kur’an Okuma ve
Tecvid VII
Z
2
0
2
2
İLA4012
1. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
İLA4014
2. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
İslam Mezhepleri
Tarihi II
Kur’an Okuma
Tecvid VII
1. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
3. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
2. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
4. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
3. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
4. Seçmeli Ders
S
2
0
2
2
20
2
22
30
TOPLAM
18
2
20
30
4.SINIF SEÇMELİ DERSLER
VII. (Güz) Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu ve Adı
ve
TOPLAM
VIII. (Bahar) Yarıyıl Seçmeli Dersler
Z/S T
U
K
AKTS
Ders Kodu ve Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
İLH4113
İslam Tarihinde Azınlıklarla
İlişkiler I
Osmanlı Tarihi I
S
2
0
2
2
İLH4112
Sünnete Çağdaş Yakl.
S
2
0
2
2
İLH4115
Kuran Tercümesi Yöntemleri
S
2
0
2
2
İLH4114
Alevilik-Bektaşilik
S
2
0
2
2
İLH4117
Türk Kültüründe Hadis
S
2
0
2
2
İLH4116
Günümüz Fıkıh Prob.
S
2
0
2
2
İLH4119
Günümüz Kelam Problemleri
S
2
0
2
2
İLH4118
Türk Mutasavvufları
S
2
0
2
2
İLH4121
Mukayeseli İslam Hukuku
S
2
0
2
2
İLH4120
Türk Kelamcıları
S
2
0
2
2
İLH4123
Gün. Tasavvuf Hareketleri
S
2
0
2
2
İLH4122
Arapça Dini Metinler
S
2
0
2
2
İLH4125
Arapça Dini Metinler
S
2
0
2
2
İLH4124
Yeni Dini Hareketler
S
2
0
2
2
İLH4127
Türkiye’de Dini Akımlar
S
2
0
2
2
İLH4126
Yetişkin Din Eğitimi
S
2
0
2
2
İLH4129
Tasavvufî Ahlâk
S
2
0
2
2
İLH4128
İslam Bilim Tarihi ve Fel.
S
2
0
2
2
İLH4131
Din ve Kültür
S
2
0
2
2
İLH4130
Dini İletişim
S
2
0
2
2
İLH4133
Çağdaş İslam Düşüncesi
S
2
0
2
2
İLH4132
Toplumsal Grupl. ve Din
S
2
0
2
2
İLH4135
Din Felsefesi Problemleri
S
2
0
2
2
İLH4134
Türk İslam Estetiği
S
2
0
2
2
İLH4137
S
2
0
2
2
İLH4136
Ebru
S
2
0
2
2
S
2
0
2
2
İLH4138
Oryantalizm ve İslam
S
2
0
2
2
İLH4141
Etik ve Estetik
Meslekî Formasyonda
Manevî Motivasyon
Tarih Araştırmalarında Usul
S
2
0
2
2
İLH4140
Palegrafi-Epigrafi
S
2
0
2
2
İLH4143
Hüsn-i Hat
S
2
0
2
2
İLH4142
S
2
0
2
2
İLH4145
Tezhib
S
2
0
2
2
İLH4144
Günümüz İslam Ülkeleri
İslam Tarihinde
Azınlıklarla İlişkiler
Osmanlı Tarihi II
S
2
0
2
2
S
2
0
2
2
İLH4111
İLH4139
S
2
0
2
2
İLH4110
Kur'an'a Çağdaş Yakl.
S
2
0
2
2
İLH4146
Z: Zorunlu, S: Seçmeli; T: Teorik ders saati; U: Uygulama ders saati
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
1. Sınıf I. Dönem Güz Yarıyılı
D0000106 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I (2 + 0 / 2)
Amacı: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreç içerisinde yaşanan
gelişmeler hakkında bilgi vermektir.
İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in
Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, ulusal kongreler, Mebusan Meclisi'nin açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar,
Teşkilat-ı Esasi Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük
Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.
İLA1001 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I (2-0-2)
Amacı: Arap Dili ve Edebiyatı hakkında genel bilgi sahibi olmak, Arap Edebiyatına ilişkin temel metinleri
okumak.
İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları. Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif
metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Arap Dili ve
Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Arap dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma,
çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi dersler de
görmektedirler. Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı,
etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim
merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.
İLA1003 HADİS TARİHİ ve USULÜ (4-0-4)
Amacı: Hadis tarihindeki dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramlarını
tanıtmak.Hadis ilminin doğuşu ve gelişim sürecini tarihi seyir çerçevesinde sunmak, hadise dair kaynakları öğretmek,
Sünnet'in dindeki yerini ortaya koymak.
İçeriği: Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla
incelenecektir.Hadis ve sünnet kavramları, hadisin yapısı, isnad uygulaması, sünnet'in dindeki yeri, hadis - vahiy
ilişkisi, hadis ilminin doğuşu, hadis ilimleri, hadislerin ezberlenmesi, yazıya geçirilmesi, tedvin ve tasnifi,
oryantalistlerin hadisin tedvin ve tasnifine ilişkin iddiaları, hadis kaynakları, hadis uydurma girişimleri ve buna karşı
alınan tedbirler, mevzûât edebiyatı.
İLA1005 İSLAM İNANÇ ESASLARI (2-0-2)
Amacı: Öğrenciler kelam ilminin iman-islâm, Uluhiyet, nübüvvet ve ahiret konularını ve bunların alt
başlıklarını oluşturan meseleleri bilir ve tanımlar.İman esaslarının ve bu esaslara ilişkin konuların öğretilmesi ve
açıklanması yanında iman esasları anlayışları hakkında bilgi vermektir.
İçeriği: İman kavramı, Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, iman-İslam ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi,
iman-akıl ilişkisi, Allah tasavvuru, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman, insan özgürlüğü ve
sorumluluğu, islam küfür, şirk, irtadat gibi temel kavramları, Allahn varlığı ve sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve
ahiretin varlığına ve ahiret hayatına ait amellerin sorgulanması, şefaat, sırat, havz, cennet ve cehennem konularını içerir.
İLA1007 OSMANLI TÜRKÇESİ (2-0-2)
Amacı: Osmanlı Türkçesi´yle yazılmış eski ve modern metinleri doğru bir şekilde okuyabilme ve bu
kaynakları kullanabilme becerisini geliştirmek. Arap alfabesiyle hem eski, hem de yeni metinlerde yazılmış metinlerin
telaffuz ve kurallarını öğreterek, Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler arasındaki farkları vermek. Yoğun bir şekilde
Osmanlıca metinleri okumayı geliştirmek.
İçeriği: Alfabe nedir? Türklerin kullandığı alfabeler, Osmanlıca imlanın kuralları ve esasları, Osmanlı
Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, yazı malzemeleri ve çeşitleri, süsleme ve mimaride kullanılan tazı çeşitleri.
Osmanlı Türkçesi için kullanılan karma alfabenin ses, şekil, kök ve ekler cetvelinde öğretimi, bu alfabeyle yapılacak
imla çalışmaları, farklı yüzyıllara ait manzum ve mensur metin okumaları.
İLA1009 KUR’AN OKUMA VE TECVİD I (4 -0-4)
Amacı: Kur’an’ın yüzünden okunmasını, dersin tanımında yer alan sure ve ayetlerin ezberlenmesini sağlamak,
temel tecvit bilgisini vermek ve bunları uygulamaktır.
İçeriği: Sübhaneke-kunut duaları ihlas-fatiha sureleri- ve Bakara 1-5 ayetleri ve Rahman 1-25. Ayetlerin
ezberlenmesi, Kur’an’ın ilk 3 cüzünün okunması, harfler, harflerin mahrecleri, harflerin sıfatları, Medd harfleri.
İLA1011 SİYER (2-0-2)
Amacı: Genel Dünya Tarihi içinde Hz. Muhammed´in hayatını tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek.
İçerik: Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Hz. Muhammed´in Hayatı, Şahsiyeti ve Faaliyetleri. İslam tarihine giriş
İslam öncesi Arabistan siyasi tarihi,İslam öncesi Arap toplumu,Peygamberliğine kadar Hz. Muhammed,
İslam’ın Mekke dönemi,Medine’ye hicret ve ilk İslam toplumunun oluşumu,İslam ve savaş,Müşriklerle
ilişkiler,Yahudilerle ilişkiler,Hristiyanlarla ilişkiler,Hükümdarları İslam’a davet,Hz. Peygamber’in son yılları ve vefatı
,Hz. Peygamber’in aile hayatı,Hz. Peygamber döneminde idari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayat.
İLA1013 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ (4-0-4)
Amacı: Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynakları incelemek Öğrencilere dersin içeriğinde geçen
konulara ilişkin temel bilgileri vermek.
İçeriği: Tefsir tarihi kaynakları. Kur’an’ın tefsir edilmesini gerektiren sebepler. Tefsirin doğuşu ve gelişimi.
Tefsir ilminin geçirdiği ilk tarihi evreler: Peygamber, Ashab ve Tâbiun tefsirleri, klasik tefsir okulları.Kur´an Tarihi,
Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi Kavramlarına, Konularına ve Kaynaklarına Giriş, Kur´an Tarihi: Vahyin Mahiyeti,
Biçimleri; Allah (c.c.), Cebrail (a.s.), Peygamberler ve Diğer İnsanlarla İlişkisi, Kur´an´ın Manası, Tanımı, Nüzûlü,
İsimleri, Bölümleri,Kur´An´In Yazıya Geçirilmesi, Derlenmesi, Çoğaltılması, Harekelenmesi, Noktalanması, Okunuşu
ve Yedi Harf Meselesi,Tefsir Usulü: Tefsir, Tevil, Terceme ve Meal Kavramları; Ulûmu´l-Kur´ân Kavramı ve Tefsir
Usulü İle İlişkisi ,Nüzûl Sebepleri; Nâsih-Mensûh; Muhkem-Müteşabih ,Mukattaa Harfleri; Kur´an´ın İ´cazı; ,Garîbu´lKur´an; Kur´ân´ın Üslubu; ,Kur´ân´da Yeminler; Müşkilü´l-Kur´ân ,Mübhemâtü´l-Kur´ân; Kur´an´da Tekrarlar,
Meseller, Hakikat ve Mecaz ,Vücûh ve Nezâir; Kur´an Kıssaları; Ayet ve Sûreler Arası Münasebet; Kur´ân´ın
Faziletleri ,Tefsir Tarihi: Hz. Peygamber´in (s.a.v.) Kur´an´ı Tefsiri; Sahabe ve Tabiûn Döneminde Tefsir; Tefsirin
Tedvini ,Nakil ve İçtihad Açısından Tefsir: Rivayet ve Dirayet Tefsiri; Örnekleri ,Niteliklerine Göre Tefsir: Mezhebî
Tefsir; İlmî Tefsir; İşârî Tefsir; İçtimaî-Edebî Tefsir; Fıkhî Tefsir; Modernist Tefsir; Örnekleri.
İLA1015 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI (1-1-2)
Amacı: Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, işletim
sistemi, kelime işlem, elektronik hesaplama tablosu, sunu hazırlama ve internet kullanımı konularında deneyim
kazandırmak.
İçeriği: İşletim sistemi kullanımı, kelime işlemci programı kullanımı, elektronik tablolama programı kullanımı,
sunu programı kullanımı.
D0000194 TÜRK DİLİ I (2 -0-2)
Amacı: Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzeni ve zenginliğini kavratmak ve onlarda ulusal
birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilinci ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
İçeriği: Dil ve diller, Ses bilgisi, anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler, anlam bilimi, cümle bilgisi.
İLA1017 TÜRK DİN MUSİKİSİ (Nazariyatı) (2- 0-2)
Amacı: Türk Din Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak.Türk Din Musikisinin teorik
ve uygulama yönü ile tanıtılması, dinî görevlerde musikinin etkileyici gücünden istifade edilmesi.
İçeriği: Türk Din Musikisinin Tarihi Gelişimi, Formları, Formlara Ait Örnekler Müziğin tanımı ve
sınıflandırılması, Türk din musikisi tarihi, cami musikisi formları, dinî musiki örnekleri, tasavvuf musikisi formları,
tasavvuf musikisi örnekleri.
D0000140 YABANCI DİL I (3-0-3)
Amacı: Öğrencilerin temel düzeyde cümle, diyalog ve metinleri anlama, kısa soru ve cevaplar oluşturma ve
kendilerini basit günlük ifadelerle anlatmalarını sağlamaktır.
İçeriği: Temel tanışma ifadeleri, temel kişisel bilgiler, sahip olunan eşyalar ve aile bilgileri, günlük rutin
etkinlikler ve hobiler, belirli kişisel önemli gün ve tarihler, sevilen-sevilmeyen etkinlikler, rica ifadeleri, yiyecek ve
içecekler, öğünler, çeşitli miktar ifadeleri, yer adları, evin bölümleri, giysiler, alışveriş dili, geçmiş zaman yapıları.
1. Sınıf II. Dönem Bahar Yarıyılı
D0000107ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR II (2-0-2)
Amacı: Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru
bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda yetiştirmektir.
İçeriği: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk
alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938
döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri, Bütünleyici İlkeler.
Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi konusunda doğru bilgilere sahip olur. Türkiye, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları;
Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler edinir. Türk tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden
aldığı güçle Türk Devletine ve Türk Milletine sahip çıkar. Akılcı, bilimsel ve çağdaş fikirleri özümser.
İLA1000ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II (2-0-2)
Amacı: Arap Dili ve Edebiyatı hakkında genel bilgi sahibi olmak, Arap Edebiyatına ilişkin temel metinleri
okumak.
İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatında En temel metinleri tanıma, Arap Edebiyarının en temel klasik metinleriyla
klasik edebiyat bilgisi kazandırma, Mecaz, istiare ,kinaye gibi dil olgularını tanıma ,Klasik edebiyata dair uslup
özelliklerinin tanıtılması, klasik dile ait kelime dağarcığı kazandırma
İLA1002 HADİS I (4-0-4)
Amacı: Hz. Peygamberin söz ve fiilleri hakkında özgün metinlerden hadislerin okunması ve anlaşılması
konusunda birikim kazandırmak. Klasikleşmiş temel hadis kaynaklarından müsned, mu'cem, câmi, sünen, musannef,
mevdûat, miftah ve fihrist türünde eserlerden anabilim dalının genel hedeflerine uygun seçme metinler okutmak. Söz
konusu kaynaklara dair hadis tahrici ve tercemesi hazırlatmak.
İçeriği: Bu derste Hadis ve Sünnetin önemi üzerinde durulmakta, Hadis kitaplarından seçilmiş örnek hadislerin
okunup yorumlanma çalışmaları yapılmaktadır.
İLA1004 İSLAM İBADET ESASLARI (2-0-2)
Amacı: İbadet kavramı, ibadetlerin hedefleri, ibadetin birey ve toplum üzerindeki etkileri ve ibadetin biçimsel
olarak ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi.Öğrencileri din hizmetleri için gerekli ibadetlerle ilgili meslek bilgisine sahip
kılmak
İçeriği: İslam dininin öngördüğü ibadetlerin hukuk ve uygulama açısından dinin esaslarına uygun olarak
öğrenilmesi. Bu derste ibadet muhtevasına bağlı, taharet, namaz, oruç, hac, zekat, kurban, Adak ve yemin konuları
işlenecektir.
İLA1006 İSLAM TARİHİ I (2-0-2)
Amacı: Genel Dünya Tarihi içinde Dört Halife, Emeviler, Abbasiler ve Afrika’da kurulan bağımsız İslam
devletlerini tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek., Fatımîler devletlerinin siyasi ve kültürel tarihlerini kavramak,
günümüzde karşılaşılan problemlere tarihten yararlanarak yorumlar yapabilme yeteneği kazanmak.
İçeriği: Dört Halife, Emeviler, Abbasiler ve Afrika’da kurulan bağımsız İslam devletlerinin siyasî ve
medeniyet tarihi.
İLA1008 KUR’AN OKUMA VE TECVİD-II (2-0-2)
Amacı: Kur´an okuyabilme ve bazı pasajları ezberleme yeteneğinin geliştirilmesi. Kur´an okuma kurallarının
kavratılması. Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak
İçeriği: Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda
okumak. Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının
(ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Fatiha suresi, Bakara 1-5, 255, 285-286, Yasin ve Mülk surelerinin
ezberlenmesi.
İLA1010 MANTIK (2-0-2)
Amacı: Öğrencilerin klasik mantık konu ve kavramlarını tanıması, bu konu ve kavramlara dair düşünüş
özelliklerini öğrenmesi
İçeriği: Kavram, tanım, Beş tümel, kategoriler, önerme akıl yürütme, Beş sanat, mantık yanlışları. Öğrenci bu
derste mantığın tanımı, özellikleri ve tarihçesini, kavram ve kavram çeşitlerini, önerme ve önerme çeşitlerini, kanıt ve
kanıt çeşitlerini, informel kanıtın kısımlarını, kıyasın yapısını, çeşitlerini ve kurallarını, yüklemli kıyasın şekilleri ve
kurallarını, şartlı kıyasın çeşitlerini ve kurallarını, tümevarımsal, analojik ve öteki türden kanıt çeşitlerini, mantık
yanıltmacalarını, diyalektik ve tartışma adabını,retorik ve argümantasyon ahlakını, tartışma ilminin doğuşunu ve İslami
ilimlerde kullanılışını, Kur’an’da delil getirme yollarını ve Kur’an’da tartışma konularını ve metotlarını öğrenir.
İLA1012 TEFSİR I (4-0-4)
Amacı: Kuranı tefsir edebilme melekesinin geliştirilmesi. Müzzemmil, Müddessir, Hucürât, Kıyamet, İnsan ve
Mumtehine surelerinin yorumu hakkında öğrenciyi yeterli düzeyde bilgilendirmek.
İçeriği: Fâtiha Sûresi ve Kısa Sûreler (Duhâ-Nâs arası Sûreler) temel kaynaklardan istifade edilerek tefsir
edilecektir. Kur'ân, Tefsir, Müzzemmil, Müddessir, Hucürât, Kıyamet, İnsan ve Mumtehine Sûreleri
D0000195TÜRK DİLİ II (2-0-2)
Amacı: Öğrencinin Türkçe´nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde
kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak
İçeriği: Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili
doğru ve etkili kullanmanın yolları.
İLA1014TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ (2-0-2)
Amacı: Türk ve İslam sanatının tarihi gelişimini ve özelliklerini öğrenmek, başta mimari eserler olmak üzere
Türk ve İslam dünyasında meydana getirilmiş sanat zenginliklerini tanımak
İçeriği: Sanatın tanımı ve çeşitleri, İslam sanatı ve özellikleri, İslam mimarisinin tarihi gelişimi, İslam
mimarisinde yapılar ve özellikleri; cami ve mescitler, eğitim yapıları (medreseler) ve türbeler, mimari süsleme ve diğer
tezyini sanatlar
D0000141 YABANCI DİL II
(3-0-3)
Amacı: Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
İçeriği: Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası;
ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı,
okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
2. Sınıf I. Dönem Güz Yarıyılı
İLA2001 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI III (2-0-2)
Amacı: Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevasını tanımak; örnek metinler ve tarihi bilgilerle bu edebi
dönemi öğrenmek
Ders İçeriği: Türk İslam edebiyatının tanım, kapsam ve muhtevası; türler ve konularla ilgili örnek metinler ve
açıklamaları, Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevası, etkilendiği sosyal ve dinî kaynaklar, Türk İslam edebiyatının
doğuşu ve başlangıcı, Anadolu'da 15. yy'a kadar yetişen şairler ve eserleri, Türk İslam edebiyatında türler ve Cenab-ı
Allah ile ilgili türler (tevhid, münacât, esma-i hüsnalar), Hz. Peygamber ile ilgili türler (na't, siyer, mevlid), Hz.
Peygamber ile ilgili türler(hilye, kırk hadis, miraciye) ve metin örnekleri, Hz. Peygamberle ilgili diğer türler ve
örnekler(hicretname, mucizename, şefaatname) ve örnekler, Diğer dini konularla ilgili türler, Gazel ve kasidelerde dini
muhtevalı beyitler, Diğer nazım şekillerinde dini unsurlar, Mensur metinlerde dini muhteva, Örnek Metinler
İLA2003 DİN PSİKOLOJİSİ I (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere dini konulara insani bakış açısıyla bakabilme, kendi dini tecrübe ve davranışlarının farkına
varabilme ve buradan hareketle başkalarının dini dünyaları hakkında tahmin ve yorumlarda bulanabilme becerisi
kazandırmayı amaçlar.
İçeriği: Din psikolojisinin tarihçesi: Batı’da ve İslam dünyasında din psikolojisi, Psikolojik bir gerçeklik olarak
din, Din, dindarlık ve manevi yaşam, Dindarlığın boyutları ve ölçülmesi; dindarlık modelleri, Dindarlığın etkileri ve
dindarlığı etkileyen faktörler, Dinî davranışın kaynakları: Dinî güdülenme ve dinî arzu; engellenme teorisi, Ölüm
korkusu; ahlâkî ve psikolojik güdülenmeler, Ölüm korkusu; ahlâkî ve psikolojik güdülenmeler, Bilişsel ve sosyal
güdülenmeler, İman ve inanç, imanın tabiatı ve boyutları, Süreç olarak iman, iman ve kişilik, Dua ve ibadet psikolojisi,
Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikte din
İLA2005 DİN SOSYOLOJİSİ I (2-0-2)
Amacı: Din Sosyolojinin temel kavram ve konularını kavrar. Sosyolojik teoriler, yöntem ve temel kavramlar
hakkında bilgi verip dinin yapısı ve din-toplum ilişkileri konusunda sağlıklı değerlendirmelerde bulunabilme yetisi
kazandırmak.
İçeriği: Bu derste başlangıcından günümüze din sosyolojinin doğuşu, kurucuları, temel metodolojisi ve temel
konuları incelenir. Sosyolojinin ve Din Sosyolojisinin Konusu, Sosyolojik Araştırmalarda Yöntem ve Teknikler, Temel
Sosyolojik Kavramlar I: Sosyelleşme, Sosyal Rol, Statü, Sınıf, Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik,, Temel
Sosyolojik Kavramlar II: Sosyal Kurum, Sosyal Grup, Kültür ve Değerler,, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Batı Avrupa’da
Sosyolojinin ve Din Sosyolojisinin Doğuşunu Hazırlayan Gelişmeler, Sosyolojinin bölümleri ve din sosyolojisi; din
sosyolojisinin konusu ve yöntemi; din sosyolojisinin tarihçesi; dine sosyolojik yaklaşım; din ve sosyal
farklılaşma/tabakalaşma; din ve sosyal bütünleşme; din ve sosyal değişime; din ve kültür; din ve kimlik; din ve devlet;
din ve modernizm; din ve postmodernizm; din ve küreselleşme; modern Türkiye’de değişme ve din.
İLA2007 HADİS II (4-0-4)
Amacı: Hz. Peygamber´e vahyin gelişini anlatan rivayetler ile ilmin önemi ve kapsamı, âlimin değeri ve bazı
özelliklerine ilişkin hadislerin özgün metinlerden okunması ve anlaşılması konusunda birikim kazandırmakHadis
metinlerine dair birikim oluşturmak, Hadislerin yorumlarına dair telif edilen eserleri tanımak, Hadislerin
yorumlanmasına dair birikim kazandırmak,
İçeriği: Bu derste vahyin başlangıcı ve ilim konusu, Buhârî´nin Sahîh´inin "Bed´ü´l-vahy" ve "Kitâbul-İlm"
bölümündeki hadislerin sened ve metin yönüyle incelenmesinden hareketle ele alınmaktadır.
İLA2009 İSLAM AHLAKI ESASLARI VE FELSEFESİ (2-0-2)
Amacı: Genel ahlak felsefesi ve Islam ahlak felsefesinin genel problemlerini kavrama ve bu alamak. İslam
ahlak esasları ve İslam ahlak felsefesi hakkında ana kaynaklardan da yararlanarak ve onları öğrenciye de tanıtarak hem
tarihsel hem de sistematik/problematik bilgi vermek; bilgi temeline dayalı olarak öğrencide İslam ahlakı bilinci
oluşturmak; İslam ahlakını yaşayan bir model olmalarını sağlamaya yönelik eğitim vermek; günümüz ahlak sorunlarına
İslam ahlakı ve felsefesi açısından bakabilmeleri ve çözüm üretebilmelerini sağlamak...
İçeriği: İslam Ahlak felsefesi ile ilgili konu ve problemleri ele almak. İslam ahlakının temel erdemleri, ilkeleri,
değerleri; iyi huylarla bezeme, kötü huyları arındırma, İslam ahlak teorileri.
İLA2011İSLAM HUKUSUNA GİRİŞ (2-0-2)
Amaçı: İslam hukukunun genel yapısını, tarihi gelişimini, kaynaklarını ve literatürünü ana hatlarıyla tanıtmak.
İçeriği: İslam hukukunun genel yapısı, tarihi gelişimi, kaynakları ve literatürü Mezhep kavramı; Fıkıh
Mezhepler ve temel özellikleri, İslam hukukunun temel kaynakları, İslam hukukunda hüküm çıkarma yöntemleri İçtihat
teorisi.
İLA2013 İSLAM TARİHİ II (2-0-2)
Amaçı: Afrika’da kurulan bağımsız İslam devletler ile Türk-İslam devletlerinden İdil (Volga) Bulgar hanlığı,
Karahanlı ve Gazneli devletlerinin siyasi ve medeniyet hayatını tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek.
İçeriği: Afrika’da kurulan bağımsız İslam devletler ile Türk-İslam devletlerinden İdil (Volga) Bulgar hanlığı,
Karahanlı ve Gazneli devletlerinin siyasî ve medeniyet tarihi. Türklerin İslâmlaşma süreci. Karahanlılar, Gazneliler,
Selçuklular. Orta Asya, Hindistan, İran ve Doğu Avrupa'da kurulan Türk-İslâm devletleri. Anadolu ve Balkanlarda
kurulan Türk-İslâm devletleri. Günümüz İslam Ülkeleri.
İLA2015 KURAN OKUMA VE TECVİD III (2-0-2)
Amaçı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak. Kur´an okuyuş
tarzlarına uygun okuyabilme yeteneği kazandırılması ve Kur´an´dan bazı pasajları ezberleme.
İçeriK: Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak.
İLA2017 TEFSİR II (4-0-4)
Amaçı: Kuranı tefsir edebilme melekesinin geliştirilmesi. Cuma, Münafikûn, Mülk ve Nebe' surelerinin
yorumu hakkında öğrenciye yeterli düzeyde bilgi sunmak.
İçeriği: Kur'ân, Tefsir, Cuma, Münafikûn, Mülk ve Nebe' Sûreleri. İsra suresi temel kaynaklardan istifade
ederek tefsir edilecektir.
2. Sınıf II. Dönem Bahar Yarıyılı
İLA2002 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI IV (2-0-2)
Amacı: Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevasını tanımak; örnek metinler ve tarihi bilgilerle bu edebi
dönemi öğrenmek
Ders İçeriği: Türk İslam edebiyatının tanım, kapsam ve muhtevası; türler ve konularla ilgili örnek metinler ve
açıklamaları, Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevası, etkilendiği sosyal ve dinî kaynaklar, Türk İslam edebiyatının
doğuşu ve başlangıcı, Anadolu'da 15. yy'a kadar yetişen şairler ve eserleri, Türk İslam edebiyatında türler ve Cenab-ı
Allah ile ilgili türler (tevhid, münacât, esma-i hüsnalar), Hz. Peygamber ile ilgili türler (na't, siyer, mevlid), Hz.
Peygamber ile ilgili türler(hilye, kırk hadis, miraciye) ve metin örnekleri, Hz. Peygamberle ilgili diğer türler ve
örnekler(hicretname, mucizename, şefaatname) ve örnekler, Diğer dini konularla ilgili türler, Gazel ve kasidelerde dini
muhtevalı beyitler, Diğer nazım şekillerinde dini unsurlar, Mensur metinlerde dini muhteva, Örnek Metinler
İLA 2004 DİN EĞİTİMİ (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere, din eğitiminin teorik alt yapısını kazandırarak, örgün ve yaygın din eğitiminin hedef
kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıların biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişimlerini tanıtarak, ülkemizde ve
dünyada din eğitimi alanında meydana gelen değişim ve gelişmelerle birlikte din eğitimi ve öğretiminde kullanılan
yöntem ve teknikler hakkında bilgi vermektir.
İçeriği: Öğrencilere, İslam eğitim tarihinden itibaren Cumhuriyet dönemine kadar genel din eğitimi tarihi
hakkındabilgi vermek ve gelişimsel basamaklara göre din eğitiminin amaç ve yöntemleri hakkıdna bilgi vermek.
İLA 2006 DİN PSİKOLOJİSİ II (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere dini konulara insani bakış açısıyla bakabilme, kendi dini tecrübe ve davranışlarının farkına
varabilme ve buradan hareketle başkalarının dini dünyaları hakkında tahmin ve yorumlarda bulanabilme becerisi
kazandırmayı amaçlar.İlahiyat öğrencilerine din psikolojisinin konuları ve tarihi hakkında bilgi verir.
İçeriği: Din psikolojisinin tarihçesi: Batı’da ve İslam dünyasında din psikolojisi, Psikolojik bir gerçeklik olarak
din, Din, dindarlık ve manevi yaşam, Dindarlığın boyutları ve ölçülmesi; dindarlık modelleri, Dindarlığın etkileri ve
dindarlığı etkileyen faktörler, Dinî davranışın kaynakları: Dinî güdülenme ve dinî arzu; engellenme teorisi, Ölüm
korkusu; ahlâkî ve psikolojik güdülenmeler ,Bilişsel ve sosyal güdülenmeler,İman ve inanç, imanın tabiatı ve boyutları,
Süreç olarak iman, iman ve kişilik, Dini şüpheler ve inançsızlık, Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikte din, Dua ve ibadet
psikolojisi
İLA 2008 DİN SOSYOLOJİSİ II (2-0-2)
Amacı: Sosyolojik teoriler, yöntem ve temel kavramlar hakkında bilgi verip dinin yapısı ve din-toplum
ilişkileri konusunda sağlıklı değerlendirmelerde bulunabilme yetisi kazandırmak
İçeriği: Sosyolojinin bölümleri ve din sosyolojisi; din sosyolojisinin konusu ve yöntemi; din sosyolojisinin
tarihçesi; dine sosyolojik yaklaşım; din ve sosyal farklılaşma/tabakalaşma; din ve sosyal bütünleşme; din ve sosyal
değişime; din ve kültür; din ve kimlik; din ve devlet; din ve modernizm; din ve postmodernizm; din ve küreselleşme;
modern Türkiye’de değişme ve din.
İLA2010 İSLAM HUKUK USULÜ (3-0-3)
Amacı: Bu ders İslam hukuk usulü kavramını ve İslam hukukunun kaynaklarını tanıtır ve İslam hukukundaki
hüküm çıkarma yolları ve usulü hakkında genel bilgi verir.
Ders İçeriği: Tanımı, önemi, metodları, meşhur eserler, konusu, kısımları, deliller ve Hüküm istinbat kaideleri,
içtihat, taklit, nasih ve mensuhun fıkıhtaki yeri, Fıkıh Usulüne dair genel bilgiler ve Asli delillerden Kitap (Kur'an)
delili, Sünnet delili, İcma delili, Fer'î deliller: İstihsan, Mürsel maslahatlar delilleri, Örf, seddi zerayi, sahabe kavli, şer'u
men kablena, istıshab delilleri, Hüküm kavramı, Hüküm Koyan, Hükmün konusu ve Hükmün Muhatabı, Ehliyet
arızaları, semavi arızalar ve iktisabi arızalar, üküm Çıkarma Yöntemleri: Konuldukları mana bakımından lafızlar : Hass,
Âmm, Müşterek
İLA2012 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ (2-0-2)
Amacı: İslâm medeniyetinin tarihsel gelişim ve birikiminin kavranmasını sağlamak
Ders İçeriği: İslâm medeniyetinin doğuşu ve doğduğu ortam, kaynakları, gelişim aşamaları, temel özellikleri,
manevi dinamikleri. İslâm medeniyetinde idari kurumlar, sosyal ve ekonomik hayat, eğitim-öğretim ve ilmi hayat,
şehircilik, vakıflar ve İslâm medeniyetinin etkileri.
İLA2014 KELAM TARİHİ (3-0-3)
Amacı: Kelâmın tarihsel zeminde ortaya çıkışını hazırlayan itikâdî, siyasî, psikolojik, sosyo-kültürel
nedenlerini ve İslâm toplumundaki yansımalarını tartışma, analiz etme ve değerlendirme melekesi kazandırmak;
geçmişten günümüze kelâmın tarihî yapısını, teşekkülünü ve geçirdiği evreleri klâsik ve modern yönleriyle
tanıyabilecek ve çözümleyebilecek yeterli alan bilgisine sahip kılmak.
Ders İçeriği: İslâm Kelâmı’nın Ortaya Çıkışı: İslâm Kelâmında İlk Fikir Hareketleri ve İlk Şahsiyetler Dönemi,
Dersin içeriğini, kelâm ilminin doğuşu, tarihsel gelişim süreci ve kelâm mekteplerinin öğretileri hakkında detaylıca
bilgilendirme ve aydınlatma faaliyeti oluşturmaktadır, slâm Kelâmının Tarihi Problemleri I : Hür İrade ve Kader, İslâm
Kelâmının Tarihi Problemleri II : Allah’ın Sıfatları ve Yaratılmış Kur’ân (Örnek Klasik Kelami Metinler), Belli Başlı
Siyasi ve Dinî Fırkalar I : Hâricîlik ve Mürci’îlik, İslâm Kelâmı ile Felsefe Arasındaki İlişkiler, İslâm Kelâmı ile Felsefe
Arasındaki İlişkiler, İslâm Kelâmının Kaynakları ve Özellikleri.
İLA2016 KURAN OKUMA VE TECVİT IV (2-0-2)
Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.
Ders İçeriği: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru
telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Leyl, Şems, Beled, Becr, Ğâşiyeh, A'lâ, Târik, Burûc, İnşikâk,
Mütaffifîn ve İnfitâr surelerinin ezberlenmesi.
İLA2018 TÜRK İSLAM EDEBİYATI (2-0-2)
Amacı: Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevasını tanımak; örnek metinler ve tarihi bilgilerle bu edebi
dönemi öğrenmek
Ders İçeriği: Türk İslam edebiyatının tanım, kapsam ve muhtevası; türler ve konularla ilgili örnek metinler ve
açıklamaları, Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevası, etkilendiği sosyal ve dinî kaynaklar, Türk İslam edebiyatının
doğuşu ve başlangıcı, Anadolu'da 15. yy'a kadar yetişen şairler ve eserleri, Türk İslam edebiyatında türler ve Cenab-ı
Allah ile ilgili türler (tevhid, münacât, esma-i hüsnalar), Hz. Peygamber ile ilgili türler (na't, siyer, mevlid), Hz.
Peygamber ile ilgili türler(hilye, kırk hadis, miraciye) ve metin örnekleri, Hz. Peygamberle ilgili diğer türler ve
örnekler(hicretname, mucizename, şefaatname) ve örnekler, Diğer dini konularla ilgili türler, Gazel ve kasidelerde dini
muhtevalı beyitler, Diğer nazım şekillerinde dini unsurlar, Mensur metinlerde dini muhteva, Örnek Metinler
3. Sınıf I. Dönem Güz Yarıyılı
İLA3001 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI V (2-0-2)
Amacı: Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça
metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek.
Ders İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları
İLA3003 İSLAM HUKUKU I (4-0-4)
Amacı: Meşhur fıkıh mezheplerini, içtihat metodlarını, aralarındaki farkları bilmek; aile hukukuyla ilgili
detaylı bilgi sahibi olmak, miras hukuku ve ceza hukukundan haberdar olmak.
Ders İçeriği: Hukukun temel kavramları- hak, sorumluluk, adalet, müeyyide, fıkıh, hukuk, şeriat vb., fıkıh
mezhepleri, içtihat metotları, evlenme, boşanma, miras hukuku, ceza hukuku.
İLA3005 KUR’AN OKUMA VE TECVİD V (2-0-2)
Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.
Ders İçeriği: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru
telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Tekvîr, 'Abese, Nâziât, Nebe, Necm, Saff ve Cum'a surelerinin
ezberlenmesi.
İLA 3007 SİSTAMATİK KELAM I: (4-0-4)
Amacı: Kelâm ilminin doğuş sebepleri üzerinde durmak suretiyle Kur'ân'ı doğru anlamada akletmenin önemini
kavratmak; kelâmın temel meseleleri ve çözüm şekillerini aydınlatıcı mahiyette geniş bir ufuk kazandırmak.
Ders İçeriği: Ders, çağın felsefî, sosyal, kültürel ve bilimsel konuları karşısında İslâm dininin sahih dini
görüşünü kelâm yöntemiyle ortaya koymayı ve kelâmın sorun çözme mantığını kavratmayı içermektedir.
İLA 3009 TASAVVUF I (2-0-2)
Amacı: Tasavvuf Tarihi ve Felsefesine ilişkin klasik ve modern literatür bilgisi kazandırmak; Tasavvufun
ortaya çıkışı ve tarihi gelişimini ortaya koyarak günümüz tasavvuf düşüncesi hakkında değerlendirme yapabilecek bilgi
birikimine sahip olmalarını sağlamak.
Ders İçeriği: Tasavvuf Tarihi ve Felsefesinin kaynakları, Mistik düşünce, mistisizm-tasavvuf münasebeti, sufi
ve tasavvuf kelimelerinin kökeni, tasavvufun bir ilim olarak teşekkülü, tasavvufi düşüncenin temelleri, tasavvufun tarihi
gelişimi, zühd ve tasavvuf dönemi mektepleri.
3. Sınıf II. Dönem Bahar Yarıyılı
İLA3000 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI VI (2-0-2)
Amacı: Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça
metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek.
Ders İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları
İLA3002 FELSEFE TARİHİ (4-0-4)
Amacı: Öğrencilere felsefe tarihinin konu ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bakış kazandırmak.
Ders İçeriği: Felsefe ve Felsefe Tarihi’ne Giriş, İlkçağ Felsefesi / Ortaçağ Felsefesi / Yeniçağ Felsefesi
İLA3004 İSALAM HUKUKU II (4-0-4)
Amacı: İslam borçlar hukukunu, İslam eşya hukukunu ve bazı güncel fıkıh problemleri ve çözüm yollarını
kavratmak.
Ders İçeriği: Borcun kaynakları, borcun ifa yolları, borç çeşitleri, borcun sona ermesi, klasik fıkıhta bilinen
bazı akitler; eşya hukukuna genel bakış, ayni haklar ve çeşitleri, füncel fıkıh problemlerine bakış.
İLA3006 KURAN OKUMA VE TECVİT VI (2-0-2)
Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.
Ders İçeriği: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru
telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Vakıa, Kıyâme, İnsan, Duhan 1- 16, Mü'minun 1-14, Lokman 1219, İsra 1-10 surelerinin ezberlenmesi.
İLA 3008 SİSTAMATİK KELAM II (2-0-2)
Amacı: Ders, tarihsel süreçte değişen koşullara ve gerekli ihtiyaçlara bağlı olarak zuhur eden kelam
problemlerini tanıtmayı ve onların çözün yolları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği: Ders, çağın felsefî, sosyal, kültürel ve bilimsel konukları karşısında dinin temelleri ışığında İslâm
dininin görüşünü kelâm yöntemleriyle ortaya koymayı ve kelâmın sorun çözme mantığını kavratmayı içerrmektedir.
İLA 3010 TASAVVUF II (2-0-2)
Amacı: Tasavvuf Tarihi ve Felsefesine ilişkin klasik ve modern literatür bilgisi kazandırmak; Tasavvufun
ortaya çıkışı ve tarihi gelişimini ortaya koyarak günümüz tasavvuf düşüncesi hakkında değerlendirme yapabilecek bilgi
birikimine sahip olmalarını sağlamak.
Ders İçeriği: Bilimsel bir alan olarak tasavvufun, tarikatlar dönemi kavramları ile düşünce ve kurumlarının
incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. 1. Tarikatlar Dönemi, genel özellikleri,
Tarikatların ortaya çıkış nedenleri Tarikatlar, Tarikatların tasnifi, Ruhani ve Nefsani Tarikatlar, Tarikatların
fonksiyonları 2. Tarikatlar Döneminin Fikri-Manevi, Maddi unsurları 3. Belli Başlı Tarikatlar I 4. Belli Başlı Tarikatlar
II 5. Tasavvuf Kavramları, ortaya çıkışı, Tasavvuf Kavramlarının kaynakları, Usul-ü Aşere, Makam, Hal 6. İbadet ve
Ahlaka dair kavramlar I 7. İbadet ve Ahlaka dair kavramlar II 8. Seyr u Süluk kavramları I 9. Seyr u Süluk kavramları II
10. Tahakkuka dair kavramlar 11. Ara sınav 12. Tasavvufun Temel Problemleri I 13. Tasavvufun Temel Problemleri II
14. Tasavvufun Temel Problemleri III
4. Sınıf I. Dönem Güz Yarıyılı
İLA4001 BİTİRME ÖDEVİ (0-2-2)
İLA4003 DİN FELSEFESİ I (2-0-2
Amacı: Öğrencilere temel din felsefesi konu ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bakış kazandırmak.
Ders İçeriği: Din Felsefesinin Tanımı ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, Din Felsefesinin Metodu ve Amacı, Din
Dili ve Tanrı’yı Konuşmak, İman, Akıl ve Aşk, Tanrı'nın Varlığının Kanıtları, Tanrı_evren İlişkisi, Ateizm, Kötülük
Sorunu ve Teodise Anlayışları, Ölümsüzlük Sorunu, Din-Bilim-Ahlak ve Çevre İlişkisi.
İLA4005 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere yaygın din hizmetlerinde yapılabilecek rehberlik faaliyetleri ile etkili iletişim metot ve
yöntemlerini kavratmaktır.
Ders İçeriği: Yaygın din eğitimi hizmetlerinde rehberlik faaliyetlerinin önemi, yaygın din eğitiminde hedef
kitle ve özellikleri, özel yardıma muhtaç kişilere yönelik din hizmetleri, din hizmetlerinde iletişimin yeri ve önemi,
iletişim çeşitleri, etkili iletişim metot ve yöntemleri.
İLA4007 DİNLER TARİHİ I (2-0-2)
Amacı: Dinler Tarihi dersinin temel amacı bu dersi alan öğrencilere, dini araştırmalar ve dinler tarihiyle ilgili
gerekli kavramsal yapıyı kazandırmak ve onların, hertürlü önyarıdan arınmış olarak hem insanlığın dinsel tarihini bir
bütün olarak hem de her bir dinsel geleneği ayrı fenomenler olarak oldukları gibi tanıyıp bilmelerini ve kavramalarını
sağlamaktır.
Ders İçeriği: Dinin tanımı sırunu, genel olarak din bilimleri ve dinler tarihin din bilimleri içinde ayrı bir
disiplin olarak ortaya çıkışı ele lındıktan sonra kadim dini inaçlar, gnostik gelenekler, Hint kökenli dinler ile uzak doğu
dini gelenekleri fenomenolojik yöntemle ele alınarak inceleme konusu yapılmaktadır.
İLA4009 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I (2-0-2)
Amacı: İslam mezheplerinin önemi, başlıca konuları, metotları ve mezhepler arasında tarihsel süreç içerisinde
ortaya çıkan farklılıklar ile mezheplerin İslam düşüncesindeki yerine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ile sahanın temel
konu ve sorunlarını tanıyabilme becerisi kazanmak
Ders İçeriği: İslam Mezhepleri Tarihi'nin konusu, gayesi ve metodu, Mezheplerin doğuş nedenleri, Erken
dönem İslam tarihinde ortaya çıkan ilk siyasal ihtilaflar, Hz. Osman ve Ali dönemleri ve mezheplerin doğuşunu
hazırlayan sorun ve gelişmeler, İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezhep Hariciler, Haricilerin başlıca kolları ve temel
görüşleri, Şiiler, Tarihsel gelişim ve inançlar, Başlıca Şii fırkaları, Zeydiyye, İmamiyye/İsna Aşeriyye, İsmailiyye,
Batınilik ve Dürzilik, Mutezile Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, Mutezile'nin temel görüşleri, Mürcie, Ehl-i Sünnet Ekolü
İtikadi Mezhepler Selefilik, Eş'arilik, Maturidilik, Günümüz Türkiyesi'nde mezhepler Anadolu Alevileri/Kızılbaşlar
Doğuşu, Gelişimi ve İnançlar, Nusayriler, Yezidiler.
İLA4011 KURAN OKUMA VE TECVİD VII (2-0-2)
Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.
Ders İçeriği: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru
telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Fetih, Duha, İnşikak, Hucurat, İnfitar, A'la, Fecr, Beled, Tin ve
İnşirah surelerinin ezberlenmesi.
4. Sınıf II. Dönem Bahar Yarıyılı
İLA4002 BİTİRME ÖDEVİ (0-2-2)
İLA4004 DİN FELSEFESİ II (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere temel din felsefesi konu ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bakış kazandırmak.
Ders İçeriği: Din Felsefesinin Tanımı ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, Din Felsefesinin Metodu ve Amacı, Din
Dili ve Tanrı’yı Konuşmak, İman, Akıl ve Aşk, Tanrı'nın Varlığının Kanıtları, Tanrı_evren İlişkisi, Ateizm, Kötülük
Sorunu ve Teodise Anlayışları, Ölümsüzlük Sorunu, Din-Bilim-Ahlak ve Çevre İlişkisi.
İLA4006 DİNLER TARİHİ II (2-0-2)
Amacı ve ders içeriği: Dinler Tarihi dersinin temel amacı bu dersi alan öğrencilere, dini araştırmalar ve dinler
tarihiyle ilgili gerekli kavramsal yapıyı kazandırmak ve onların, hertürlü önyarıdan arınmış olarak hem insanlığın dinsel
tarihini bir bütün olarak hem de her bir dinsel geleneği ayrı fenomenler olarak oldukları gibi tanıyıp bilmelerini ve
kavramalarını sağlamaktır.
İLA4008 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA (2-0-2)
Amacı: Yaygın din hizmetleri kapsamında, öğrencilere etkili dini konuşma yapabilme, vaaz ve hutbe hazırlama
ve sunma ile birlikte cenaze hizmetlerinin yürütülmesi hakkında genel bir formasyon kazandırmak.
Ders İçeriği: İletişimle ilgili temel bilgiler: İletişim modelleri ve unsurları.Yaygın din hizmetleri kapsamında,
öğrencilere etkili dini konuşma yapabilme, vaaz ve hutbe hazırlama ve sunma ile birlikte cenaze hizmetlerinin
yürütülmesi hakkında genel bir formasyon kazandırmak.
İLA4010 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ (2-0-2)
Amacı: Öğrencilere İslam Felsefe tarihi hakkında bilgi vermek, felsefi sorunları algılama yeteneği ve
felsefenin temel konuları arasında tarihsel olarak karşılaştırma becerisi kazandırmak.
Ders İçeriği: İslam Felsefesi Tarihini oluşturan felsefi dönüşümler, bu dönüşümü gerçekleştiren filozoflar ve
bu dönüşümlerin genel İslam düşüncesi üzerindeki etkisi
İLA4012 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II (2-0-2)
Amacı: İslam mezheplerinin metotları, görüşleri İslam düşüncesine katkıları hakkında bilgi vermek
Ders İçeriği: Alanın terminolojisini açıklamak, İslam mezheplerinin ortaya çıkış sebepleri, Mezhep olgusunun
göstergeleri, örgütsel çerçevesi ve fikri yapısını analiz etmek, Mutezile, Haricilik, Mürcie ve Şia gibi klasik mezheplerin
temel görüşleri, Klasik dönemdeki mezheplerin zihniyet analizleri, Klasik dönem mezheplerin izlediği yöntem ve aldığı
eleştiri konuları üzerine yoğunlaşmıştır.
İLA4014 KUR’AN OKUMA VE TECVİT VIII (2-0-2)
Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.
Ders İçeriği: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru
telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Yasin, Rahman, Vakıa, Saff, Cuma ve Mülk surelerinin
ezberlenmesi.
Download