yönetim kurulu üyeleri - Anadolu Hayat Emeklilik

advertisement
Anadolu Hayat Emeklilik 2016 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
44
Anadolu Hayat Emeklilik 2016 Faaliyet Raporu
1- MAHMUT MAGEMİZOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
1959, Antakya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari
İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.
İngiltere’de The University of Stirling’de Yatırım Analizi
konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır.
Türkiye İş Bankası’ndaki kariyerine 1982 yılında
Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan ve 1999 yılına
kadar çeşitli görevlerde bulunan Magemizoğlu, 19992005 tarihleri arasında İştirakler Bölümü Müdürü
olarak görev yapmıştır. 2005 yılından bu yana Türkiye
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmakta olan Magemizoğlu, 19.06.2009 tarihinden
itibaren Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.
2- BURAK SEZERCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1974, Kocaeli. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1996 yılında
mezun olan Sezercan, City University Cass Business
School (İngiltere)’de Bankacılık ve Uluslararası Finans
konusunda yüksek lisans programını 2002 yılında
tamamlamıştır. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı
olarak göreve başlayan Sezercan, 2005 yılında Risk
Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2008 yılında
Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürlüğüne, 2011 yılında
Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölüm
Müdürlüğüne yükseltilmiştir. Halen Bireysel Bankacılık
Pazarlama Bölümü’nde Bölüm Müdürü unvanıyla
görev yapan Sezercan, 28.07.2016 tarihinde Anadolu
Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup
aynı zamanda Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim
Kurulu üyesidir.
3- M. UĞUR ERKAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1964, Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası’ndaki
kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer
Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994
tarihinde Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde
Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında
Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım
Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur.
14.07.2003 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’te
Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur
Erkan, 25.07.2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak
atanmıştır.
45
4- TUNCAY ERCENK
Yönetim Kurulu Üyesi
1950, Siverek/Şanlıurfa. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1978-2002 yılları
arasında Antalya Barosu’na kayıtlı olarak Serbest
Avukatlık ve ayrıca, 1984-1990 yılları arasında iki
dönem Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında 22. Dönem
Antalya Milletvekili olarak görev yapan Ercenk, bu süre
içinde TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği görevinde
de bulunmuştur. 2008-2011 yılları arasında Türkiye İş
Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan
Ercenk, 24.05.2011 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
5- PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1955, Amasya. 1978 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.
Doktorasını, 1984 yılında Gazi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde tamamlamıştır. 1996-2002 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Doçent
olarak çalışan Karan, 2003 yılından bu yana aynı
üniversitede Profesör unvanıyla görev yapmaktadır.
1998-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi
Finansal Araştırmalar Merkezi’nde Kurucu Müdürlük,
2007-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı
görevlerinde bulunan Prof. Dr. Karan, 2009-2012 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü
Başkanlığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Karan ayrıca,
Multinational Finance Society ve Professional Risk
Managers’ International Association (PRMIA) gibi
çeşitli uluslararası meslek kuruluşlarında başkan,
yönetim kurulu üyeliği ve yönetici görevlerinde
bulunmuştur. 29.03.2012 tarihinden bu yana Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmakta olan Mehmet Baha Karan, aynı
zamanda İş Leasing Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.
Anadolu Hayat Emeklilik 2016 Faaliyet Raporu
46
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
6- DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1971, İstanbul. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olmuştur. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans
(MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist
Üniversitesi’nden; Finans Doktora derecesini ise
2002 yılında Boston College’dan almıştır. 2000
yılında Brandeis Üniversitesi, 2003-2004 yıllarında
Boston College’da ve 2004-2012 yılları arasında da
Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
Halen Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi,
Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine
dersler veren Dr. Yalçın’ın Finansal Ekonomi alanında
yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance,
Journal of Banking and Finance, Journal of Financial
Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde
gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca
CFA Enstitüsü üyesi olup birçok akademik kurula da
üyedir. 29.03.2012 tarihinden bu yana Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmakta olan Atakan Yalçın, aynı zamanda Anadolu
Anonim Türk Sigorta Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu
üyesidir.
7- ERDA GERÇEK
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1966, Eskişehir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olan Erda Gerçek, iş hayatına
1989 yılında Citicorp Zürih’te Hazine Bölümü’nde
başlamış, İsviçre ve Birleşik Krallık emeklilik fonları için
anapara garantili ürünlerin yönetimini üstlenmiştir.
1991 yılında aynı grupta Global Emerging Markets
Bölümünü kurmuş, aynı dönemde Latin Amerika ve
EMEA stratejistliğini de yapmıştır. İki kez Hong-Kong’a
grubun Uzak Doğu stratejisti ve Chief Investment
Officer’ı olarak atanmış ve Asya Pasifik bölgesinden
sorumlu olmuştur. Citi Asset Management (CAM)’ın
global fonlarını yönetmenin dışında bu dönemde
Kore, Tayland, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye’nin
portföy yöneticiliğini yapmıştır. 2004 yılında grup
içinde Hedge Fund’ları kurmuş, devam eden stratejist
görevine ek olarak portföy yönetimi sorumluluğunu
da alarak, Long-Short Market Neutral ve 130-30
ürünlerinin yönetimini ve pazarlamasını üstlenmiştir.
Citigroup bünyesinde, çeşitli ülkelerin piyasa ve
ekonomiyle ilgili düzenleyici kurum ve özellikle
merkez bankaları çalışanlarına eğitimler vermiştir.
Ayrıca kurumun Management Trainee programında
eğitimci olarak görev almıştır. Halen strateji ve küresel
piyasalar konularında yurtiçi ve yurtdışında eğitimler
veren, danışmanlık hizmeti sunan, Türkiye’de çeşitli
üniversitelerde yüksek lisans programlarında dersler
veren Erda Gerçek, 24.03.2014 tarihinde Anadolu
Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
8- DR. M. RAFET AKGÜNAY
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1953, Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden
mezun olmuştur. ABD’de yüksek lisans ve ODTÜ
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora yapmıştır.
İş hayatına 1977 yılında Dışişleri Bakanlığı KıbrısYunanistan İşleri Dairesi’nde aday meslek memuru
olarak başlayan Dr. Akgünay, 1980-1985 yılları
arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Lefkoşa,
Tel Aviv ve Atina’da çeşitli görevler almıştır. Daha
sonra, 1985-1987 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nde
Şube Müdürü, 1987-1991 yılları arasında Roma NATO
Savunma Koleji’nde Kıdemli Türk Temsilcisi ve Fakülte
Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik
İşleri Genel Müdürlüğü’nde Askeri İşler Dairesi Başkanı
olarak, 1993-1997 yılları arasında Washington
Büyükelçiliği’nde Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı
olarak, 1997-1998 yılları arasında Dışişleri Siyaset
Anadolu Hayat Emeklilik 2016 Faaliyet Raporu
Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak, 1998-2000
yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
olarak, 2000-2004 yılları arasında Pekin Büyükelçisi
olarak, 2005-2008 yılları arasında Başbakanlık
Dışişleri Başdanışmanı ve Çok Taraflı Siyasi İşlerden
ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2007-2008 yılları arasında
Terörle Mücadele Özel Temsilcisi görevini de yürüten
Dr. Akgünay, 2008-2012 yılları arasında sürdürdüğü
Ottawa Büyükelçiliği ertesi kendi isteğiyle emekliye
ayrılmıştır. Dr. Akgünay Eylül 2012’den bu yana Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde
Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesi olarak
çalışmakta, aynı zamanda, KKTC Cumhurbaşkanı’na
müzakerelerde yardımcı olmak üzere oluşturulmuş
bulunan Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu’nda hizmet
vermektedir. Dr. Akgünay, 24.03.2014 tarihinde
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine
seçilmiştir.
9- F. CEM EYÜBOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1959, İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat
Bölümü’nden mezun olan Fehmi Cem Eyüboğlu,
çalışma hayatına 1983 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.
Küçükmustafapaşa Şubesi’nde başlayan Eyüboğlu,
1988 yılında Dış İşler Müdürlüğü, 1990 yılında Fon
Yönetim Müdürlüğü, 1995-1998 yılları arasında
Antalya Şubesi, 1999 yılında Dalaman Şubesi, 2000
yılında Akdeniz Bölge Müdürlüğü, 2003 yılında Isparta
Şubesi, 2006 yılında Denizli Şubesi, 2007 yılında
Antalya Ticari Satış Bölge Müdürlüğü, 2011 yılında
Antalya Bölge Satış Müdürlüğü’nde görev yapmıştır.
Halen Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Bölüm
Müdürü unvanıyla görev yapan Eyüboğlu, 18.04.2014
tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçilmiştir.
47
10- SERDAR YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
1973, İzmir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini
1995 yılında, yüksek lisans derecesini ise yine
aynı bölümden 1998 yılında almıştır. 2014 yılında
Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) yüksek lisans
derecesini tamamlamıştır. 1995 yılında Türkiye İş
Bankası Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde Yazılım
Uzmanı olarak işe başlayan Yılmaz, 2004–2008
yılları arasında Softtech A.Ş.’de Uygulama Mimarı ve
Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında
Türkiye İş Bankası BT Mimari ve Güvenlik Bölümüne
Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2009 yılında Birim
Müdürü olan Yılmaz, 2012 yılına kadar BT Mimari
Birimi, sonrasında BT Mimari ve Veri Yönetimi Birimi
yöneticiliklerini yapmıştır. 30.01.2015 tarihinden
bu yana Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Bölüm
Müdürlüğü görevini sürdüren Yılmaz, 26.03.2015
tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçilmiştir.
11- KEMAL EMRE SAYAR
Yönetim Kurulu Üyesi
1976, Ankara. TED Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu
olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde
Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi
Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek
lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999
yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda
Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre
Sayar, 2008 yılından itibaren sırasıyla Değişim
Yönetimi Başkanlığı, Strateji ve Kurumsal Performans
Yönetimi Bölümü’nde görev almış olup, halen İştirakler
Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
27.11.2015 tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta
olan Kemal Emre Sayar, aynı zamanda Anadolu Anonim
Türk Sigorta Şirketi ve Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim
Kurulu üyesidir.
Download