II - TC Diyanet İşleri Başkanlığı

advertisement
1
………………………… MÜFTÜLÜĞÜ
…………………………………………………..
KUR’AN KURSU
KURSUN ADI
DERS
DİNİ BİLGİLER
HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI
DİNİ BİLGİLER 1.EZBERLEME DÖNEMİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
E
Y
L
Ü
L
I
(1)
I
(2)
E
K
İ
M
II
(3)
III
(4)
E
K
İ.
K
A
S.
IV
(5)
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
3
3
3
3
3
KONULAR
İnsan ve Kainatın Yaratılışı
İnsan ve Kainatın Yaratılışı
HEDEF-DAVRANIŞ VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Kur’an-ı Kerim’deki Hicr Suresi 85, Enam Suresi
101-102, Kamer Suresi 49, Mülk Suresi 1-4 vb.
yaratılış konusuna vurgu yapan ayetler temel olmak
üzere konuyla ilgili değişik kaynaklardan yararlanılır ve
konu Kur’an merkezli olarak işlenir. İlgili hadis-i şerifler
de temin edilerek ders zenginleştirilmeye çalışılır.
“İnsan ve kainat’ın yaratılışında bir düzensizlik var
mıdır?”, “Kainatın oluşumunda tesadüfe yer var mıdır?”
vb. sorular öğrenciler tarafından tartışılır.
Böylece öğrenciler konuyu iyice kavrarlar.
İnanç Esasları: Ahirete İman
1- Ahiret Gününe İman ve
Önemi
2- Yeniden Diriliş ve Allah’ın
Huzurunda Toplanma (Haşr)
3- İlahi Huzurda Yargılanma
(Hesap)
İnanç Esasları: Ahirete İman
4- Ahiret Gününe İman ve
Önemi
5- Yeniden Diriliş ve Allah’ın
Huzurunda Toplanma (Haşr)
6- İlahi Huzurda Yargılanma
(Hesap)
Ahiret Gününe İman ve Önemi Zilzal Suresi 6-8,
Mü’min Suresi 39, Casiye Suresi 26-27. Ayetler,
Yeniden Diriliş Allah’ın Huzurunda Toplanma
(Haşr) Abese Suresi 33-42, Kâf Suresi 41-44 ve yine
Kâf Suresi 9-11. Ayetler,
İlahi Huzurda Yargılanma (Hesap) Fecr Suresi
21-22, lokman Suresi 16, Sâd Suresi 27-28 vb. ayetler
çerçevesinde işlenir.
Yüce kitabımız K.Kerim’de konu ile ilgili olan geçen
ayetler ışığında inanç esaslarını öğrenirler.
İnanç Esasları: Kader ve
Kazaya İman
1- Kader ve Kaza Kavramları
2- Kur’an-ı Kerimde Kaderle
İlgili Bazı Kavramlar
(Tevekkül, Rızık, Başarı ve
Çalışma)
Kader ve Kaza Kavramları Tevbe Suresi 51 ve
Hadid Suresi 22. Ayetler çerçevesinde işlenir.)
Kur’an-ı Kerimde Kaderle ilgili kavramlardan
Tevekkül, Âl-i İmran Suresi 159, Rızık Hûd Suresi 6,
Başarı ve Çalışma Necm Suresi 39-41. Ayetler
çerçevesinde işlenir. Yüce kitabımız K.Kerim’de konu
ile ilgili olan geçen ayetler ışığında inanç esaslarını
öğrenirler.
EĞİTİM YILI :
2016-2017
SINIF:
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
I
KULLANILAN
EĞİTİM ARAÇ VE
GEREÇLERİ
Anlatım SoruCevap Takrir
Tartışma
İnancım Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Anlatım SoruCevap Takrir
Tartışma
İnancım Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Anlatım SoruCevap Takrir
Tartışma
İnancım Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Anlatım SoruCevap Takrir
Tartışma
DÖNEM:
İnancım Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
DEĞ.
►25-2627-28
Ekim
Kurban
Bayramı
►29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı
2
İbadetler
1. Oruç ve Önemi
2. Oruç İbadetinin İnsana
Kazandırdıkları
I
(6)
K
A
S
I
M
II
(7)
3
III
(8)
3
IV
(9)
I
(10)
A
R
A
L
I
K
II
(11)
III
(12)
IV
(13)
İbadetler
3. Oruç İbadetinin Topluma
Kazandırdıkları
Ayetler Işığında Erdemli
Davranışlar-2
1. İyilerle Dost Olmak
3
Ayetler Işığında Erdemli
Davranışlar-2
2. İyilikte Yardımlaşmak ve
Kötülüğe Karşı Koymak
3
Ayetler Işığında Erdemli
Davranışlar:
Emanete Riayet Etmek
3
3
3
Oruç ve Önemi Bakara Suresi 183-184. ayetler
çerçevesinde işlenir.
Diğer konular hakkında öğrencilerin düşünmeleri istenir
ve ortaya çıkan görüşler hakkında birlikte müzakere
edilerek konunun iyice anlaşılması ve öğrenilmesi
sağlanır.
İyilerle Dost Olmak Nisa Suresi 144 vb. ayetler
çerçevesinde işlenir.
İyilikte Yardımlaşmak ve Kötülüğe Karşı Koymak
Lokman Suresi 17. ayet ve Âl-i İmran Suresi 104.
ayetler çerçevesinde işlenir.
Böylece erdemli davranışların ne anlama geldiği
kavranmış olur.
Emanete Riayet Etmek Âl-i İmran Suresi 75-76.
ayetler çerçevesinde işlenir.
Böylece erdemli davranışların ne anlama geldiği
kavranmış olur.
Ayetler Işığında Yerilen
Tutum ve Davranışlar:
İftira
İftira Nisa Suresi 112. ayet çerçevesinde işlenerek
iftiranın ne olduğunu anlarlar.
Hz. Peygamber’den
Davranış Örnekleri-2
Eş olarak Hz. Peygamber
Konu ile ilgili Başkanlıkça hazırlanan Peygamberim adlı
eserden faydalanılabileceği gibi öğretici ve öğrenciler
diğer kaynaklardan hazırlanarak dersi geliştirir.
Ders, kaynaklarda geçen örnek olaylar ele alınarak
işlenir ve günümüz örnekleriyle karşılaştırma yapılarak
öğrencilerde aile yaşamına dair doğru davranışlar
pekiştirilmeye çalışılır.
Ashab-ı Kiramdan Davranış
Örnekleri-2
Ashabın güzel tutum ve davranışlarına işaret edilen
ayetler temel alınarak ders işlenir. Öğrencilerden örnek
olayla yaşantıları arasında bağ kurmaları istenir. Aynı
durumda kendileri olsa nasıl davranacakları ve bu
davranışın muhtemel sonuçları üzerinde durulur.
Böylece Güzel davranış örnekleri öğrenilir.
Anlatım SoruCevap
Takrir
Tartışma
Beyin Fırtınası
Küme çalışma
yöntemi
Anlatım SoruCevap
Takrir
Tartışma
Beyin Fırtınası
Küme çalışma
yöntemi
İbadetim Ders
Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Ahlakım
Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Anlatım SoruCevap
Takrir
Tartışma
Beyin Fırtınası
Küme çalışma
yöntemi
Ahlakım
Ders Kitabı
D.İ.B.
İslam İlmihali
BilgisayarProjeksiyon
Anlatım SoruCevap
Takrir
Tartışma
Beyin Fırtınası
Küme çalışma
yöntemi
Peygamberim Ders
Kitabı
Ahlakım
Ders Kitabı
İslam Tarihi
(Asım Köksal)
BilgisayarProjeksiyon
►10
Kasım
Atatürk’ü
Anma
Günü ve
Haftası
►24
Kasım
Öğretmen
-ler
Haftası
3
I
(14)
II
(15)
O
C
A
K
III
(16)
IV
(17)
3
3
3
3
Kur’an-ı Kerim’den Kıssalar2
Kur’an-ı
Kerim’de
peygamberler,
diğer
tarihi
şahsiyetler, topluluklar ve olaylar hakkında geçen
kıssalar derse konu edilir. Öğrencilerden işlenen kıssa
hakkında çıkarımlar yapmaları istenir. Öğretici,
ulaşılmak istenen sonuçları doğrudan öğrencilere
söylemek
yerine,
kıssa
hakkında
yapılacak
müzakereler esnasında öğrencileri bu sonuçlara
ulaştıracak yönlendirmelerde bulunur ve onlara
rehberlik eder.
Hz. Peygamber’den
Davranış Örnekleri-3
Baba ve Dede olarak Hz.
Peygamber
Konu ile ilgili Başkanlıkça hazırlanan Peygamberim adlı
eserden faydalanılabileceği gibi öğretici ve öğrenciler
diğer kaynaklardan hazırlanarak dersi geliştirir.
Ders, kaynaklarda geçen örnek olaylar ele alınarak
işlenir ve günümüz örnekleriyle karşılaştırma yapılarak
öğrencilerde aile yaşamına dair doğru davranışlar
pekiştirilmeye çalışılır.
Ashab-ı Kiramdan Davranış
Örnekleri-3
Ashabın güzel tutum ve davranışlarına işaret edilen
ayetler temel alınarak ders işlenir. Öğrencilerden örnek
olayla yaşantıları arasında bağ kurmaları istenir. Aynı
durumda kendileri olsa nasıl davranacakları ve bu
davranışın muhtemel sonuçları üzerinde durulur.
Böylece Güzel davranış örnekleri öğrenilir.
Kur’an-ı Kerim’den Kıssalar3
Kur’an-ı
Kerim’de
peygamberler,
diğer
tarihi
şahsiyetler, topluluklar ve olaylar hakkında geçen
kıssalar derse konu edilir. Öğrencilerden işlenen kıssa
hakkında çıkarımlar yapmaları istenir. Öğretici,
ulaşılmak istenen sonuçları doğrudan öğrencilere
söylemek
yerine,
kıssa
hakkında
yapılacak
müzakereler esnasında öğrencileri bu sonuçlara
ulaştıracak yönlendirmelerde bulunur ve onlara
rehberlik eder.
Anlatım SoruCevap
Takrir
Tartışma
Beyin Fırtınası
Küme çalışma
yöntemi
Peygamberim Ders
Kitabı
Ahlakım
Ders Kitabı
İslam Tarihi
(Asım Köksal)
BilgisayarProjeksiyon
Bu Yıllık Plan, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.08.2012 Tarihve 924 Sayılı Kararıyla Hazırlanan
“İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI” kitapçığı ve “HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI” kitapçığından faydalanılarak hazırlanmıştır.
Sınıf Öğreticisi
UYGUNDUR
……………………………..
K.Kursu Yöneticisi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards