Söz Filmi İnceleme Rehberi

advertisement
Söz Filmi İnceleme Rehberi
Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD’nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır.
Bölüm: 1
Ayetler: 1:1-27
 Tanrısal Söz
o İsa’nın ilk öğrencilerinden olan Yuhanna kendi kitabının ilk bölümünde İsa’nın kim olduğunu ilan ediyor?
 Yahya'nın Ortaya Çıkışı
o Yahya İsa Mesih için ne yapmaya çalışıyordu?
Bölüm: 2
Ayetler: 1:28-51
 Tanrı Kuzusu
o Yahya İsa’ya Tanrı Kuzusu demekle ne ifade etmek istiyordu?
 İsa'nın İlk Öğrencileri
o Öğrenciler neden Yahya’yı bırakıp İsa’nın ardından gitti?
Bölüm: 3
Ayetler: 2:1-22
 İsa'nın İlk Mucizesi
o İsa’nın ilk mucizesi kimlere gösterildi, onların tepkisi neydi, ve gerçekleştirilme amacı ne olabilirdi?
 İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor
o İsa tapınakta neden kızdı ve bunu hangi yetki ile yaptı?
Bölüm: 4
Ayetler: 2:23-25; 3:1-36, 4:1-2
 İsa ile Nikodim
o İsa bir insanın yüreğinde gerçek imana sahip olması için ne gerektiğini anlattı?
o Işığa gelmek veya karanlığı sevmek bizim hayatımızda ne anlam taşır?
 Yahya'nın Tanıklığı
o Yahya'ya göre kendi öğrencileri neden boşuna endişelendi?
Bölüm: 5
Ayetler: 4:3-45
 İsa ile Samiriyeli Kadın
o Yaşam suyunu alabilmesi için İsa neden Samiriyeli kadının hayatındaki özel noktaya değindi?
o İsa ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarımız arasında bağlantı kurarak farkı nasıl anlattı?
Bölüm: 6
Ayetler: 4:46-54, 5:1-15
 Bir Memurun Oğlu İyileştiriliyor
o İsa neden insanların mucizeler görmeden de iman etmelerini istedi?
 Havuzdaki Kötürüm İyileştiriliyor
o İsa’ya göre kötürüm olan adamın sadece fiziksel bir hastalığı mı var?
o İsa, Şabat Günü olduğu halde adama “şilteni topla” diyerek neyi göstermek istedi?
SözFilmiİncelemeRehberi‐Sayfa1/5
Bölüm: 7
Ayetler: 5:16-47, 6:1
 Oğul'un Yetkisi
o İsa kendisi Yahudi soyundan geldiği halde, Yahudi yetkilileri O’na neden zulmedip öldürmek istediler?
o İsa, ölüler sözcüğü ile kimi kastediyor?
 İsa'ya Tanıklık Edenler
o İsa, Tanrı’nın Kendi Babası olduğunu neden sürekli vurguluyor?
o İsa, bu halktan neye tanıklık etmelerini istiyor?
Bölüm: 8
Ayetler: 6:2-24
 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor
o İsa bu mucizeyi yapmadan önce öğrencilerini neden denedi?
 İsa Su Üstünde Yürüyor
o Bu doğaüstü olayın amacı neydi?
Bölüm: 9
Ayetler: 6:25-71
 Yaşam Ekmeği
o “Gökten inen ekmeği” yemek insana ne kazandırır?
 Birçok Kişi İsa'yı Terk Ediyor
o İsa’nın öğrencilerinin birçoğu neden İsa’dan ayrılmaya başladılar?
Bölüm: 10
Ayetler: 7:1-44
 İsa Yeruşalim'e Gidiyor
o “İsa “hiçbiriniz Yasa’yı yerine getirmiyor” derken halkı neye dayanarak yargıladı?
 İsa, Mesih Midir?
o Halk ve Ferisiler neden İsa’ya sürekli kızıp öldürmek istediler?
Bölüm: 11
Ayetler: 7:45-53, 8:1-30
 Yahudi Önderlerin İmansızlığı
 Zinada Yakalanan Kadın
o İsa kadını yargılamayarak din bilginlerine, Ferisilere ve kadına neyi göstermeye çalıştı?
 Geçerli Tanıklık
o İsa karanlıkta yürümek, insan gözüyle yargılamak, aşağıdan ve dünyadan olmak gibi benzetmeleri kullanarak insanları
nasıl bir bakış açısına yönlendirmek istiyor?
Bölüm: 12
Ayetler: 8:31-59
 İbrahim'in Çocukları, İblis'in Çocukları
o İsa’ya göre özgür olmak ve özğür kılınmak ne demektir ve kim bunu yapabilir?
o İsa, bu halkın neden İbrahim’in çocukları olmadığını söyledi?
 İsa'nın Yüceliği
o İsa “İbrahim’den önce varım” dediğinde neyi anlatmak istiyor?
SözFilmiİncelemeRehberi‐Sayfa2/5
Bölüm: 13
Ayetler: 9:1-12
 Kör Bir Adam İyileştiriliyor
o İsa, kör adamı iyileştirmeden önce neden “Ben dünyanın ışığıyım” diyor?
Bölüm: 14
Ayetler: 9:13-34
 Ferisiler'in Soruşturması
o Ferisiler’in gururu bu bölümde nasıl açıkça gösteriliyor?
Bölüm: 15
Ayetler: 9:35-41, 10:1-21
 Ruhsal Körlük
o İsa bu olayda iki türlü körlük (fiziksel ve ruhsal) hakkında ne ders vermeye çalışıyor?
 İyi Çoban
o İsa burada iyi çoban ve gerçek koyunlar hakkında ne öğretiyor?
Bölüm: 16
Ayetler: 10:22-42
 İsa'ya Karşı Tepkiler Büyüyor
o Yahudilere göre İsa’nın neden taşlanması gerekiyordu?
Bölüm: 17
Ayetler: 11:1-16
 Lazar'ın Ölümü
o İsa’nın sevdiği kişiyi ölüme bırakmasının amacı neydi?
Bölüm: 18
Ayetler: 11:17-45
 İsa Lazar'ı Diriltiyor
o İsa, bu mucize ile neyi ispatladı?
Bölüm: 19
Ayetler: 11:46-57
 İsa'yı Öldürme Tasarısı
o Ferisilerin İsa’dan korkmalarının esas nedeni neydi?
Bölüm: 20
Ayetler: 12:1-11
 İsa Beytanya'da
o Ferisiler İsa’nın gerçekleştirdiği muzicelere rağmen nasıl bu kadar kör ve karanlıkta yürümeye devam ediyorlar?
Bölüm: 21
Ayetler: 12:12-50
 İsa'nın Yeruşalim'e Girişi
o Halk “İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!" dediğinde nasıl bir kral bekliyordu?
 İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor
o Yabancıların İsa’ya gelmesi kendi halkı için neyin göstergesidir?
 Halkın İnadı
o İsa’ya göre kendisi ne amaçla dünyaya gelmişti?
SözFilmiİncelemeRehberi‐Sayfa3/5
Bölüm: 22
Ayetler: 13:1-20
 Alçakgönüllülük Örneği
o İsa öğrencilerine nasıl bir karakter örneği bıraktı?
 İsa'ya İhanet
o İsa’nın diğer öğrencileri Yahuda’nın ihanet edebileceğini neden anlamadılar?
Bölüm: 23
Ayetler: 13:21-38, 14:1-14
 Birbirinizi Sevin
o Bir insanın İsa’nın öğrencisi olmasının en açık ispatı ne olmalı?
 Petrus, İsa'yı İnkâr Edecek
o Petrus kendi yüreği hakkında neyin farkında değildi?
 İsa - Tanrı'ya Giden Yol
o İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” diyerek ne anlatmaya çalışıyor?
Bölüm: 24
Ayetler: 14:15-31, 15:1-6
 Kutsal Ruh
o Bu parçada İsa’nın gerçek öğrencileri hakkında ne öğreniyoruz?
 Asma ile Çubuklar
o İsa’da kalmak ne anlama gelir?
Bölüm: 25
Ayetler: 15:7-27, 16:1-11
 Dünyanın Nefreti
o İsa’nın öğrencileri dünya tarafından neden öldürülecek, reddedilecekler?
 Kutsal Ruh'un İşleyişi
o İsa aralarından ayrıldıktan sonra neden Yardımcı bırakacak ve bu Yardımcı’nın amacı nedir?
Bölüm: 26
Ayetler: 16:12-33, 17:1-9
 Kederiniz Sevince Dönüşecek
o İsa’nın öğrencilerine söylediği “Dünyada sıkıtınız olacak” sözünü anlamaları neden çok önemlidir?
Bölüm: 27
Ayetler: 17:10-26
 İsa Dua Ediyor
o Dünyada olup da dünyadan olmamak ne demektir?
o İsa öğrencilerinin dünyada kalmalarını isterken neden dünyadan olmamalarını istiyor?
Bölüm: 28
Ayetler: 18:1-27
 İsa Tutuklanıyor
o İsa başına geleceklerin hepsini bildiği halde neden durumu değiştirmedi?
 Petrus'un İlk İnkârı
 Başkâhinin Soruşturması
 Petrus'un İkinci ve Üçüncü İnkârı
o İsa tutuklandığında Petrus neden İsa’nın öğrencisi olmadığını söyleyerek O’nu inkar etti?
SözFilmiİncelemeRehberi‐Sayfa4/5
Bölüm: 29
Ayetler: 18:28-40, 19:1-12
 İsa, Vali Pilatus'un Önünde
o İsa “Benim krallığım buradan değildir” dediğinde Pilatus’a neyi anlatmaya çalışıyor?
 İsa Ölüme Mahkûm Ediliyor
o Yahudiler’in İsa’yı yok etmek istemesinin esas nedeni nedir?
Bölüm: 30
Ayetler: 19:13-37
 İsa Çarmıha Geriliyor
 İsa'nın Ölümü
o İsa “tamamlandı” diyerek neyi kastetti?
Bölüm: 31
Ayetler: 19:38-42, 20:1-17
 İsa'nın Gömülmesi
 İsa'nın Dirilişi
 İsa, Mecdelli Meryem'e Görünüyor
o Yuhanna, İsa’nın çarmıhta ölüp dirilişine kadar geçen olayları neden bütün ayrıntılarıyla anlattı?
Bölüm: 32
Ayetler: 20:18-31
 İsa Öğrencilerine Görünüyor
 İsa Tomas'a Görünüyor
o Tomas’ın itirafı ve İsa’nın verdiği karşılık ne anlatıyor?
Bölüm: 33
Ayetler: 21:1-25
 İsa Göl Kenarında
 İsa ile Petrus
o Bu olaylardan sonra İsa’nın Petrus ve diğer öğrencilerine gelip hep birlikte yemek paylaşması neden önemlidir?
SON SORULAR
 Film'in adının SÖZ olması neden uygundur?
 Tarihte ve günümüzde bütün insanlar İsa’nın kimliği konusunda neden ikileme düşüyor ve sözleri
karşısında açık tepki veriyorlar?
SözFilmiİncelemeRehberi‐Sayfa5/5
Download