internet programlama ıı

advertisement
İNTERNET PROGRAMLAMA
II
Tanımlar
WWW( World Wide Web)
Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı
olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak
adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar
standart protokolleri ve dilleri kullanarak
iletişim kurarlar.
Grafik, yazı, resim, müzik, video, animasyon gibi
parçalardan oluşan bilgileri en uygun şekilde
bir araya getirip milyonlarca kişiyle
paylaşmanın en iyi yoludur.

www nasıl çalışır?




Web sayfaları, web bilgilerinin
saklandığı dökümanlardır.
Web server, web sayfalarının
saklandığı bilgisayarlardır.
Web istemcisi, web sayfalarını
okuyan bilgisayarlardır.
Web browser, web istemcilerinde
sayfaların görüntülenmesini
sağlayan programlardır.
Browser sayfaları nasıl getirir?
Browser sayfaları nasıl gösterir?




Bütün web sayfaları
sayfanın nasıl
gösterileceğini belirten
komutları içerir.
Browser bu komutları
okuyup gereklerini
yaparak sayfayı gösterir.
Bütün browserların
yorumladığı bu komutlara
HTML imleri denir.
<p>…………..</p>
Web standartlarını kim yapar?




Web standartları Netscape veya Microsoft
tarafından konulmamıştır.
Web in temel kurallarını koyan ve geliştiren
W3C’dir.
W3C’nin açılımı World Wide Web
Consortium
En temel web standartları HTML, CSS ve XML
‘dir.
HTML (Hyper Text Markup Language)
HTML, HyperText Markup Language, tarayıcı
(browser)'lardan görebileceğimiz (Internet
Explorer,
Netscape
gibi)
internet
dokümanlarını
yaratmaya
yarayan
bir
işaretleme dilidir. İnternet üzerindeki tüm
sayfaların
kaynağı
HTML'dir.
Tarayıcı
olmadan HTML kodları birşey ifade etmez.
 HTML dokümanları herhangi bir yazı editörü
ile düzenlenip *.htm, *.HTML, *.sHTML gibi
uzantılarla kaydedilir. Bunun için notepad,
pico, wordpad gibi editörler yeterlidir.
Bunların yanında Frontpage, Dreamweaver,
Homesite gibi bu iş için hazırlanmış ve
kodlamayı kolaylaştıran programlar da vardır.

CSS - Cascading Style Sheets
CSS bir html dokümanının stilini oluşturmaya yarar. Tüm
dokümanın stilini ayarlayabileceğimiz gibi bir linkin, bir resmin
veya bir yazınında stilleri örnek olarak rengi, yazı türü css
aracılığıyla ayarlanabilir.
 CSS kodlar html kodlarının içine yazılabilirler, fakat bunun
haricinde dışta bir css dosyası oluşturabilir ve bu css dosyası
html sayfanıza entegre edilebilir.
 Örnek
Kodlar

a:link {color: #FF0000}
/* ziyaret edilmemiş link
a:visited {color: #00FF00} /* ziyaret edilmiş link
a:hover {color: #FF00FF}
/* mouse üzerine gelince link
a:active
{color:
#0000FF}
/*
seçilen
link
*/
*/
*/
*/
JavaScript - Client Side Scripting

Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen
JavaScript dili istemci taraflı (client-side ) script dilidir.
Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da
kullanıcıyla
iletişim
kurmak
için
kullanılır.
İlk başta yalnızca Netscape tarayıcıları için tasarlanan
JavaScript, daha sonra diğer tarayıcılar tarafından da
desteklenen genel bir scripting dili haline gelmiştir. Şu
anda Navigator 4.0 tarafından desteklenen JavaScript
1.2 sürümü vardır. Microsoft Internet Explorer 3.0 ile
JavaScript
1.0’ı
desteklemeye
başlamıştır.
NOT: HTML kodları arasına yerleştirilen küçük
kodlardır. Tek başına .js uzantılı JavaScript kodları da
yazılabilir.
Javascript
Javascript milyonlarca web sayfasında tasarımı güçlendirmek,
formların geçerliliğini denetlemek, browser’ı bulmak, cookileri
oluşturmak vb. amaçlarla kullanılmaktadır.
 İnternette en popüler script dilidir ve ana browserların tümünde
çalışmaktadır. Internet explorer,Mozilla, Firefox, Netscape, Opera
vb.
Js Nedir?
 Web sayfalarına etkileşim eklenmesini sağlar.
 Javascript bir script dilidir.
 Script dilleri programlama dillerinin hafifletilmişidir.
 Js satır satır çalışan kodlardan oluşur.
 Js genellikle doğrudan html sayfalarına gömülür.
 Js derlenmeden doğrudan browser tarafından çalıştırılır.
 Herkes satın almadan js kullanabilir.

Örnek javascript kodları
Harici js dosyası
Java ile Javascript aynı mıdır?
Java ile Javascript aynı mıdır?








HAYIR!
Java ve js bütün halinde iki farklı dildir. Her ikiside ayrı anlayış ve
tasarıma sahiptir.
Java Sun Microsistem tarafından geliştirilmiştir. Çok güçlü ve
kompleks bir programlama dilidir. C ve C++ gibi.
Js’nin gerçek adı ECMAScript’dir. ECMA organizasyonu
tarafından geliştirilmiş ve idamesi sağlanmaktadır.
ECMA-262 resmi Js standardıdır.
Breandan Eich tarafından bu dil oluşturulmuştur(Navigator 2.0
ile). 1996’dan beri tüm microsoft ve netscape browserlarında
kullanılmaktadır.
1998’de uluslararası ISO (ISO/IEC 16262) standardı olarak kabul
edilmiştir.
Standardın gelişimi halen devam etmektedir.
XML - Extensible Markup Language
Verilerin tanımlanmasında ve transfer edilmesinde kullanılır. HTML ise
verilerin gösterilmesinde kullanılır.
 XML dökümanının yapısı tamamıyle kullanıcı tarafından oluşturulur.Verinin
tarif edilmesi için DTD adı verilen yapılar kullanılmaktadır. XML ve DTD’nin
birlikte kullanılması ile dökümanlar kendini tarif eden bir yapı halini alırlar.

DTD (Document Type Definition) nedir?
Bir XML document'inin element'lerinin doğru yazılması için hangi kurallara
uyulması gerektiği DTD ile verilir. Örneğin bir element için hangi element'lerin
olacağı veya bir element'in kaç attribute'si olacağı veya bir element'in içinde
yazının olup olamayacağı vs.. gibi kurallar DTD ile verilir.
 XML ve HTML arasındaki en belirgin fark XML’in verinin kendisiyle
ilgilenmesi HTML’in ise verinin sunumuyla ilgilenmesidir.Buna bağlı olarak
HTML dökümanları veriye ilişkin şekillendirme bilgilerini içerirken XML
dökümanları ise verinin tanım bilgilerini içermektedir. XML’in tasarım
amaçlarından biri de verinin taşınmasıdır.
 XML’yi HTML’nin yerine geçecek bir dil olarak düşünmek yerine HTML’nin
tamamlayıcısı olacak olan bir dil şeklinde düşünmek uygundur.
Örnek xml
XML dosyası
xml’yi okuyan js dosyası
görünümü
Server Side Scripting

Dinamik web sayfası içeriklerinin
oluşturulmasını sağlar. Sunucu
taraflı dillerle veri tabanlarına
erişilerek
sonuçlar
web
sayfalarında gösterilebilir.
Managing Web Data with SQL
Structured Query Language (SQL) veri
tabanlarına(SQL server, oracle, sysbase.
Vb.) erişmek için ortak standartdır.
 Her web tasarımcısı SQL ile veri
tabanına erişimi ve bunları web
sayfasında göstermeyi bilmelidir.

Server side scripting
 Server
davranışlarına
göre
program yazılmasıdır.
 Normalde
browser
HTML
sayfasına
istekte
(request)
bulunur ve server sayfayı istekte
bulunan
bilgisayara
yollar(response).
 Eğer istekte bulunulan sayfada
script
kodları
varsa
önce
sayfadaki
kodlar
server
tarafından çalıştırılır ve sayfanın
sonucu HTML olarak kullanıcıya
yollanır. Browserda kodlar yer
almaz serverda çalışır ve orada
kalır.
Server scriptleri ile neler yapılabilir?
 Web sayfalarına dinamik olarak düzenleme, değiştirme veya




ekleme yapılabilir.
HTML formlarından kullanıcı sorguları veya verileri
gönderilebilir.
Verilere veya veri tabanlarına erişilebilir ve sonuçlar browserda
gösterilebilir.
Kullanıcılar kendilerine göre çok kullanışlı web sayfaları
ayarlayabilir.
Güvenliği sağlar, serverdaki kodlar browserda görünmez.
asp
html
Sunucu (Server side)
ASP
Motoru
İstemci (Client side)
ASP ve PHP
Active Server Pages (ASP) ve Hypertext Preprocessor (PHP).
 Asp veya Php kodları browserda gösterilmez. Görülecek olan sadece
sunucuda kodlar çalıştıktan sonra kodların ürettiği çıkıtılardır, bunlar
html kodlarıdır.
ASP
PHP
ASP (Active Server Pages)
Aktif Sunucu Sayfaları
ASP’yi kullanmak için


HTML/XHTML &
Javascript veya VBScript
Bilmek gerekir.
Download