Internet : Web Browserlar Nasıl Çalışır?

advertisement
Web Browserlar Nasıl Çalışır?
Web Browserlar Nasıl Çalışır?
Internetin büyük bir kısmı gibi, World Wide Web de client/server modeli ile
çalışır. Bilgisayarınızda Web cliet-web browser denir- çalıştırmanız gerekir.
(örneğin Netscape Communicator ya da Microsoft Internet Explorer).
Browser bir Web server ile bağlantı kurar ve bilgi, kaynak talebinde bulunur.
Web server bilginin yerini bulur ve sonuçları Web browsera gönderir. O da
sonuçları gösterir
Web browserları serverlarla bağlantı kurduğunda HTML
(Hypertext Markup Language) ile yazılmış sayfaları görmek ister. Bu sayfaları tercüme edip bilgisayarınızda size sunarlar. Ayrıca
Java ve ActiveX gibi programları, animasyonları ve benzeri malzemeleri gösterebilirler. Ayrıca JavaScript gibi yazı programları da
buna dahildir.
Bazen ana sayfalar Web browserın gösterip, oynatamayacağı dosyalara linkler içerir. Böyle durumlarda bir plug-in ya da yardımcı
uygulamaya gerek vardır. Web browserınızı, oynatamayacağı veya gösteremeyeceği bir ses ya da animasyon dosyasıyla
karşılaştığında, yardımcı ya da plug-in uygulamasından yararlanmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Yıllar geçtikçe, Web browserlar gittikçe daha sofistike olmuştur. Browserlar video konferanstan yaratıp yayınlamanızı sağlamaya
kadar bir çok şeyi yapabilen tam techizatlı yazılımlar haline gelmişlerdir. Ayrıca sizin evinizdeki bilgisayarınızla Internet arasındaki
çizgiyi ortadan kaldırmaktadırlar yani bilgisayarınızı ve Interneti tek bir bilgisayar sistemi gibi çalışmasını sağlarlar.
www.dersmax.com
Web Browserlar Nasıl Çalışır?
1
Web Browserlar Nasıl Çalışır?
Interneti bilgisayarların içine daha doğrudan getirmek adına, Microsoft Web browserları ve Interneti işletim sisteminin içine
entegre etmiştir. Örneğin Internet Explorer 4.0 ve üstü, ve Windows 98 ile, Windows masaüstü (desktop) HTML tabanlı olabilir. Bu
Web linklerinin doğrudan desktop üzerine yerleştirilmesini sağlar ve hatta, kelime işlemciler gibi bazı uygulamaların bile şimdi Web
yetenekleri bulunmaktadır. (örneğin Web browser veya ana sayfa hazırlama gibi). Daha da dikkat çekici olarak, Microsoft'un Active
Desktop olarak adlandırdığı teknoloji kullanılarak Internet tabanlı masaüstü gereçleri masaüstünde bulunabilir. Bu gereçler,
örneğin, borsa sayaçları gibi, canlı Web içeriklerini aynen masaüstüne getiren gereçler olabilir. Bu işi yapmak için de Web
browserını çalıştırmaya gerek yoktur, herşey Windows masaüstüne direkt olarak, hiçbirşey yapılmasına gerek olmadan, ulaşır.
Microsoft ve Netscape şirketlerinin her ikisi de browserlarını değişik yazılımlarla donatmışlardır. Netscape bu donanımların adını
Netscape Communicator koymuştur. Communicator habergruplarını okumak, e-mail okumak göndermek, video konferans yapmak,
wheteboard uygulamalarında toplu çalışmalara imkan vermek gibi birçok işi yapan modüllere sahiptir. Bu özellikler toplu
bilgisayarcılık devrinde yol göstericiler olacaktır. Internet sadece bilgi alışverişi için kullanılmayacak iş hayatında büyük değişiklikler
yapıp, daha etkili ileşitim kurmamızı sağlayacaktır.
BIR WEB BROWSER NASIL ÇALIŞIR?
Web browserları kullanıcı (client) yazılımıdır ve webteki ana sayfaları göstermek için bilgisayarınızda çalışır. PC, Macintosh ve
UNIX bilgisayarları için olan çeşitleri vardır.
konu_26.jpg (14621 bytes)
Bir Web browser, Web üzerindeki ana sayfaları oluşturmak için kullanılan HTML (Hypertext Markup Language) dilini tercüme
ederek bilgisayarlarınızda bilgileri sergiler. Ana sayfalar genelde grafikler, sesler, multimedya dosyaları, diğer sayfalara linkler,
indirilebilen dosyalar ve diğer Internet kaynaklarını sergiler.
HTMLL dosyalarındaki kodlamalar, browsera ana sayfadaki metinleri, grafikleri, linkleri ve diğer multimedya dosyalarının
sunumlarını nasıl yapacağını belirtir. Aslında browserınızın ana sayfayı sunmak için yüklediği HTML dosyasının içinde grafik, ses
multimedya dosyaları ve diğer Internet kaynakları yoktur. Bunların yerine bu dosya, gerekli grafiklere ve dosyalara olan HTML
referansları içirir. Browserınızın bu referansları kullanarak bu dosyaları serverdan bulup, ana sayfa üzerinde sergiler.
Web browser ayrıca HTML etiketlerini (tags) diğer Web sitelerine yada diğer Web kaynaklarına (örneğin: grafikler, multimedya
dosyaları, haber grupları, indirilebilecek dosyalar) olan linkler olarak da tercüme eder. Linke bağlı olarak değişik davranışlar
gösterir. Örneğin eğer HTML kodu başka bir anasayfaya link yapıyorsa, browser altı çizilmiş linke tıklandığı zaman, o sayfanın
URL’sini HTMLL dosyasından alır. Eğer HTML kodu bir dosyanın indirilmesini belirtiyorsa, browser bu dosyayı bilgiyarınıza indirir.
NOT : Internet üzerinde Web browserınızın sergileyemeyeceği dosyalar vardır. Özellikle bu durum ses, video, animasyon gibi
çoğu multimedya dosyalarına mahsustur. Buna rağment Web sayfalarında bu tür dosyalara referanslar vardır. Bu dosyaları görmek
veya çalıştırmak için “yardımcı uygulamalar” (helper applications) ve plug-inler gereklidir. Web browserınızı, böyle dosyalar ile karşı
karşıya gelindiğinde bu yardımcı uygulamaları ve plug-inleri otomatik olarak devreye sokacak şekilde, ayarlamanız gerekir.
Yardımcı uygulamalar ve plug-inler sanal gerçeklik sayfalarını sunmakta, Internette sohbet etmekte ve diğer Internet vazifelerini
yerine getirmekte kullanılabilir.
NOT : Etiketin kodlarının çözülmesi oldukça kolaydır. Her HTMLL etiketi ya da komutu, bir büyüktür ve bir de küçüktür işareti ile
çevrilidir. (örneğin : <P>). Etiketler genelde ikişerli olarak ortaya çıkarlar : Başlangıç etiketi ve bitiş etiketindeki tire işareti dışında
birbiririn aynısıdır. Bu durumda bir paragraf metin genelde şöyle etiketlerle çevrilmiştir : <P> Paragraf metni </P>. Ayrıca etiketin
küçük ya da büyük harfle yazılması birşey farkettirmez. <P> ile <p> aynıdır.
Kaynak : ekinoks.cu.edu.tr/internet/konu_26.htm
www.dersmax.com
Web Browserlar Nasıl Çalışır?
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards