IŞIK - aliarslan

advertisement
Işık
1. Işık kaynakları
2. Işık ve madde
3. Işığın yayılması
4. Işığın yansıması
Işık Kaynakları
 Doğal ışık kaynakları:
güneş, yıldızlar, ateş
böceği.
 Yapay ışık
kaynakları: ateş,
mum, gaz lâmbası,
bütan gazı lâmbası,
elektrik ampulü.
Işık Ve Madde
Işığı geçiren maddeler:
– Cam, ince naylon, su, hava gibi maddeler ışığı
geçirir. Işığı geçiren maddelere saydam
maddeler denir.
– Buzlu cam, yağlı kâğıt gibi maddeler yarı
saydam maddelerdir.
Işık Ve Madde
Işığı geçirmeyen maddeler:
– Mukavva, tahta, metal levha, derin su
gibi maddeler ışığı geçirmez. Işığı
geçirmeyen maddelere opak maddeler
denir.
Işığın Maddeye Etkileri
 Işık etki ettiği
maddelerin rengini,
tadını ve kokusunu
değiştirir.
 Elma, domates, biber
gibi meyve ve
sebzeler güneş
ışığında kızarır.
 Kumaş, halı vb. Solar.
Işığın Geçişine Madde
Kalınlığının Etkisi
 Saydam ve yarı
saydam maddelerin
kalınlığı arttıkça ışığı
daha az geçirir,
yeterince arttığında
ışığı hiç geçirmez.
Işığın Yayılması
 Işık, aynı ortamda doğru
yolla yayılır.
 Bir ışık kaynağından
çıkan ve ışığın yolunu
belirten doğrulara ışık
ışınları denir.
Işık Ve Gölge
 Bir ışık kaynağından çıkan ışığın, bir kısmının ,
ışığı geçirmeyen bir cisim tarafından
engellenmesi sonucu gölge oluşur.Gölge, ışığın
doğru yolla yayıldığını gösterir.
Ay Tutulması
 Dünya ve ay, Güneş’in etrafında dolanırken
bazen güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olur.
Ay, Dünya’nın gölgesinde kalır ve görünmez.
Buna ay tutulması denir.
Güneş Tutulması
 Ay, güneş ile dünya arasına girdiğinde Ay’ın
gölgesi Dünya’nın bir bölümünü kapatır.
Dünya’nın o bölgesi Güneş’ten tam ışık alamaz.
Bu olaya güneş tutulması denir.
Işığın Yansıması
Işığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine
yansıma denir.
Işık kaynağı olmayan cisimlerin üzerine
düşen ışık, yansıyıp gözümüze ulaşarak
cismin görünmesini sağlar.
Işık kaynağını göremediğimiz halde, ışığı
yansıtan cismi görürüz.
Dağınık ve Düzgün Yansıma
 Işık, pürüzlü yüzeye çarparsa dağınık, düz
yüzeye çarparsa düzgün yansır.
Gelen Işın,yansıyan Işın,normal
 Işık kaynağından aynaya gelen ışığa gelen ışın, aynadan
yansıyarak giden ışığa yansıyan ışın denir.
 Gelen ışının aynaya değdiği noktada, ayna yüzeyine dik
olarak çizilen doğru parçasına normal denir.
Yansımanın Yaşamımıza Olumlu
Etkileri
 Yansıma, cisimleri görmemizi sağlar.
Otomobillerde bulunan aynadan, yansıma
sonucu, arkadan gelen diğer araçları görebiliriz.
Bunlar olumlu etkilerdir.
Yansımanın Yaşamımıza
Olumsuz Etkileri
 Ormanlara atılan cam ve parlak metal gibi
maddeler ışığı yansıtarak kuru yaprakları
tutuşturup yangına sebep olabilir.
 Çok parlak yüzeylerden yansıyan ışınların gözleri
yorması da olumsuz etkilerdir.
Düz Aynada Görüntü
 Bir düz aynada, cismin aynaya olan uzaklığı ile
görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Aynı
zamanda cismin boyu, cismin görüntüsünün boyuna
eşittir.
 Düz aynaya yaklaşınca, görüntümüz de yaklaşır.
Uzaklaşınca görüntümüz de uzaklaşır.
Çukur Aynada Görüntü
 Görüntü büyük ve terstir.
 Ekran üzerine
düşürülebilen görüntülere
gerçek görüntü denir.
 Görüntünün aynaya olan
uzaklığı cismin aynaya
olan uzaklığından daha
büyüktür.
Çukur Aynada Görüntünün
Oluşması
 Cisim merkezle odak
arasında ise görüntü
merkezden uzakta;
Cisimden büyük, ters
ve gerçek oluşur.
Çukur Aynada Görüntünün
Oluşması
 Cisim merkezden
uzakta ise,görüntü
merkez ile odak
noktası arasında,
cisimden küçük, ters
ve gerçektir.
Çukur Aynada Görüntünün
Oluşması
Cisim odakta ise görüntü oluşmaz.
Çukur Aynada Görüntünün
Oluşması
 Cisim ayna ile odak arasında ise görüntü
cisimden büyük, düz ve gerçek değildir.
Tümsek Aynada Yansıma
 Tümsek aynaya
paralel olarak gelen
ışınlar, birbirinden
uzaklaşarak yansır.
 Yansıyan ışınların
uzantılarının aynanın
arkasında kesiştiği
nokta, tümsek aynanın
odak noktasıdır.
Tümsek Aynada Görüntü
 Cismin görüntüsü daima
aynanın gerisinde ve
düzdür. Cisim aynaya
yaklaştıkça görüntü de
aynaya yaklaşır ve büyür.
Görüntünün boyu, cismin
boyundan her zaman
küçüktür. Görüntüler
gerçek değildir.
Aynaların Kullanıldığı Yerler
1.
Düz aynalar:
Evlerde, kuaför, terzi, ve giyim mağazalarında .
2.
Çukur aynalar:
Otomobil farlarında, ışıldaklarda, teleskoplarda, diş
hekimliğinde.
3.
Tümsek aynalar:
Otomobil dikiz aynalarında, tıpta kulak, burun, boğaz
boşluklarının incelenmesinde, teleskoplarda
kullanılır.
Download