Page 1 2015-2016 BAHAR YARIYILI SiTOlOJi DERSi 1. KISA

advertisement
2015-2016
BAHAR YARIYILI SiTOlOJi DERSi 1. KISA SINAVI CEVAPANAHTARı
1.
Sıvı mozaik hücre zarının şeklini çizip kısımlarını gösteriniz.
2.
Bazallamina nedir? Nerelerde bulunur? Örnek veriniz, kısımlarını yazınız.
----------------------------~
Bütün epitel hücreleri, altlarında bulunan bağ dokusu ile ilişkilidir, bunların alt yüzeylerindeki,
yaprağa benzer hücre dışı yapı, bazal lamina olarak isimlendirilir.
ince lifçiklerin
oluşturduğu
ince ağdan meydana gelen, 20-100 nm kalınlığında yoğun bir tabaka (lamina densa) olarak
belirir. Lamina densanın yanısıra bazal laminadaki yoğun tabakanın tek ya da her iki yanında
elektron
geçirgen
isimlendirilir.
tabaklar
bulunabilir.
Bunlar
lusida olarak
Bazal laminanın ana bileşenleri tip LVkolajen ile laminin denen bir glikoprotein
ve proteoglikandır. Bazallamina
yalnızca epitel dokularda değil, aynı zamanda bağ dokusu ile
temas eden diğer hücre tiplerinde
de bulunur.
Kas, yağ ve Schwann hücrelerinin
çevresindeki
arasında makromoleküllerin
oluşturur.
lamina rara ya da lamina
bazal laminalar,
değiş tokuş edilmesini
kısıtlayan
bağ dokusu ile diğer dokular
ya da düzenleyen
Bazal lamina akciğer alveolleri ve böbrek glomerülünde
bir engel
olduğu gibi komşu epitel
tabakaları arasında da bulunur.
3.
Proteinlerde primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner yapıları açıklayınız.
Primer yapı, çok sayıda aminoasitin
lineer yapıdır (polipeptid
oluşur. Tersiyer yapı, polipeptidin
kendi aralarında yaptığı interaksiyonlar
ve bağlar sayesinde
kendi içerisinde katlanarak 3 boyutlu yapısını kazanması ile
tersiyer yapısına kavuştuğunda
protein olarak işlev görebilir.
bünyesinde primer ve sekonder yapı elemanlarını
polipeptid
bir araya gelmesiyle oluşan
yapısı). Sekonder yapı, pili yapısı, sarmal ve 3 lü sarmal (ör: kollojen)
yapıdan oluşur. Aminoasitlerin
oluşur. Polipeptid
peptid bağları ile birleşerek
birimini birarada bulunduran
proteinlerde
barındırır. Kuarterner
Tersiyer yapı
yapı ise birden fazla
görülür (ör: hemoglobin,
insülin).
Download