BLGM 226 – Bilgisayar Mühendisliği için Elektronik

advertisement
BLGM 226 – Bilgisayar Mühendisliği için Elektronik
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Bilgileri
İsim: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Bodur
E-posta: [email protected]
Ofis: CMPE 107
Ofis Tel: 0392 6302841
Asistan Bilgileri
Isim: Tansel SARIHAN
E-posta: [email protected]
Ofis: CMPE 117
Ofis Tel: 1627
Ders ve Lab Saatleri
Salı 14:30-16:20, Lab EELAB
Çarş. 8:30-10:20, Sınıf CMPE033
Cuma 14:30-16:20, Sınıf CMPE033
Program Adı:
Ders Kodu
BLGM226
Bilgisayar Müh. (Türkçe)
Program Kodu: 2B
Kredisi
4
Yıl/Dönem
2016-2017 Bahar
Zorunlu ders
Seçmeli Ders
Prerequisite(s):
MATE 241 – Doğrusal Cebir ve Farksal Denklelmler
Katalog Tanımı
Devreler, akım ve gerilim, enerji ve güç. Kirşof akım ve gerilim kanunları. Devre elemanları ve devreler. Direnç
devreleri: Seri ve parallel direnç devreleri ve seri/parallel devre çözümleme. Thevenin eşdeğeri, süperpozisyon.
Endüktans, kapasitans, ve pratikte gerçeklenmesi. Transformatörler. Elektronik devre elemanları: Diyotlar, zener
diyod, ideal diyod modeli, doğrultucular ve dalga biçimleme. Temel yükselteç kavramı, bipolar jonksiyon
transistorleri, akım ve voltaj ilişkileri, ortak yayaç karakteristiği. Operasyonal yükselteçler: İdeal opamp, toplama
noktası, tersyönlü ve düzyönlü yükselteçler. Farksal enstrumentasyon yükselteçleri, tümleç ve türev alıcılar.
(MATE 241).
Web Sayfası
http://cmpe.emu.edu.tr/tr/CourseLoad.aspx?id=BLGM226
Textbook(s)
M. Bodur, Elektrik ve Elektronik Devreler ve Analizi, EMO Yayınları, Ankara, Ekim 2012, ISBN:9752711286,
İşlenen Konuların Zaman Çizelgesi
(Haftada 4 saat ders, iki saat lab)
Hafta 1-2 Voltaj Akım ve Direnç, Elektrik yükü, Elektrik devreleri, Ohm kanunu, enerji ve güç.
Hafta 3-4 Seri direnç devreleri, Kirşof gerilim kanunu, gerilim bölücü, parallel direnç devreleri, Kirşof akım
kanunu, akım bölücüler. (ilk çeyrek sınav).
Hafta 5-6 Seri parallel devrelerin seri ve parallel eşdeğerle çözümlenmesi, Tevenin teoremi. Maksimum güç
aktarım teoremi, süperpozisyon teoremi.
Hafta 7-8 Dalgalı Akım. Sinüsoidal dalgabiçimi ve gerilim kaynakları, Dalgalı akım ve gerilimin ölçülmesi ve
vektörel gösterimi. AC devrelerin çözümlenmesi. Direnç ve kapasitorlü AC ve DC devreler
(Ara sınav)
Hafta 9-10 RC devreler ve sinusoidal davranışları. Seri RC devrenin empedans ve faz açısı. Temel endüktör. RL
devreler ve faz açısı analizi. Seri-paralel RL devre analizi.
Hafta 11-12 RLC devreler ve çözümlenmesi. Transformatörler, yükseltici ve düşürücü transformatorler. Diyot ve
özeğrisi, diyot doğrultucular ve kırpıcılar, Transistörler BJT DC çalışması ve anahtarlama işlevi
(çeyrek sınav-2)
Hafta 13-15 İşlemsel yükselteçler. farksal yükselteç, negative geri besleme, karşılaştırıcı, tersyönlü ve düzyönlü
yükselteç devreleri, toplama tümlev ve türev alıcı işlemsel yükselteçler (Son Sınav)
Lab Planı:
(her oturum 2 saattir, bazı konular birleştirilebilir)
Hafta 4 Direnç devreleri
Hafta 5 Süperpozisyon teoremi
Hafta 6 Tevenin teoremi
Hafta 7 Kapasitif ve endüktif AC devreleri
Hafta 10 Yarıiletken diyot
Hafta 11 Yarım dalga doğrultucu
Hafta 12-14 Ortak Emiterli Transistor test devresi
Yöntem
Sayısı
Yüzdesi
Çeyrek sınavlar, Ödev ve Katılım
30%
Ara Sınav
1
30%
Değerlendirme
Lab
8
10%
Son Sınav
1
30%
Katılım Notu: Katılım yüzdesi (K%) ders eklemenin sonundan itibaren alınan katılım imzalarının imza alındığı
saat sayısına oranından bulunur. Öğretim uyesi, derse katılsa bile ders harici işlerle ilgilenen öğrencilerin katılım
imzalarını geçersiz sayabilir. K% değeri 50% den az olan öğrencinin Katılım notu yüzdesi (N%) sıfır olur. .
Ek sınav kuralları: Ara sınava giremeyenler bütünleme sınavı hakkı için sınavdan itibaren 3 iş günü içinde
geçerli tıbbi rapor getirmelidir. Bölüm kurulu kararınca çeyrek sınavların bütünlemesi olmaz. Son sınav ve ara
sınav bütünlemesi final döneminden sonra yapılır. Lab saatlerine girmeyen, veya hem ara sınav, hem de son
sınava katılmayan öğrenci NG alır.
Kopyaya ilişkin kurallar: Sınavlarda veya ödevlerde kopyaya teşebbüs ederken ya da her ne şekilde kopya
veya aldatma yöntemi kullanan öğrencilerin sınav, ödev ve proje kağıtlarına el konur ve öğrenci dersten kalmış
sayılarak gereğinde disiplin soruşturması başlatılır.
Contribution of Course to ABET Criterion 5
Credit Hours for:
Mathematics & Basic Science : 0
Engineering Sciences and Design : 4
General Education : 0
Hazırlayan: Dr. Mehmet Bodur
Hazırlanma Tarihi: Şubat 2016
Download