DERSİN ADI : TÜRK DİLİ I DERSİN KODU: TUD 101 Dersin Amacı

advertisement
DERSİN ADI
: TÜRK DİLİ I
DERSİN KODU: TUD 101
Dersin Amacı
: Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim
gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını
vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle
donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Dersin İçeriği : Dil nedir, Dilin Özellikleri, Dilin Doğuşu, Dil Türleri, Kültür nedir, Kültürü
Oluşturan Öğeler ve Özellikleri, Kültür ve Medeniyet, Dil Kültür İlişkisi, Dilin Kültür ve Millet
Hayatındaki Yeri, Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Lehçe, Şive,
Ağız Kavramı, Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive, Ağızlar, Türk Dilinin Tarihi Devreleri, Türk
Yazı Dilinin Tarihi Devreleri, Türkçe’ de Sesler, Türkçe’ de Seslerin Sınıflandırılması, Türkçe’ de
Seslerin Sınıflandırılması, Türkçe’ de Ses Özellikleri, Türkçe’ de Ses Olayları, Türkçe’ nin Hece
Yapısı, Vurgu, Türkçe’ de Yapım Ekleri, Türkçe’ de Çekim Ekleri, Türkçe’ de Cümle, Türkçe’ de
Cümle Öğeleri, Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yüklemlerine
Göre Cümleler, Dizilişlerine Göre Cümleler, Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları, İmla
Kuralları ve Uygulamaları.
Download