A) II ve III B) Yalnız III.

advertisement
ADI SOYADI:
SINIF: 8/ NO:
2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ ADNAN DARENDELİLER ORTAOKULU
BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
5- Erime ısısında olan bir katı cismin
Erime ısısı 80 J/g kütlesi 50gram
olduğuna göre erimesi için verilmesi
gereken ısı miktarı kaç joule dür?
1-
A) 1500 B) 2500 C) 3000 D) 4000
6-
10- Basit Makinelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşten kazanç sağlarlar
B) Daha az enerji harcamamızı sağlar
C) Kuvvetten ve yoldan aynı anda
kazanç sağlar
D) Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp
vardır
11-
Buna göre elementler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) X ile T kovalent bağ yapabilir
B) V ile Y iyonik bağ yapabilir
C) Z ile T kovalent bağ yapabilir
D) Y ile T iyonik bağ yapabilir
2-
127- Aşağıdakilerden mesleklerden
hangisi biyo-teknoloji alanında
araştırma yapmaz?
A) Öğretmen
B) Ziraat Mühendisi
C) Genetik Mühendisi D) Kimyager
38- Aşağıdakilerden hangisi
Mitoz bölünmenin amaçları
arasında değildir?
A) Tek hücreli canlıların üremesi
B) Çok hücreli canlıların büyümesi
C) Canlılarda yenilenmeyi sağlama
D) Tür içi çeşitlilik sağlama
9-
13I.Turnusol kağıdına etki etme.
II.Sulu çözeltilerinin elektrik akımını
iletmesi.
III. Metaller ile tepkimeye girme.
4-Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet
kazancı kesinlikle sağlamaz?
A) Kaldıraç
C) Palangalar
B) Sabit Makara
D) Hareketli Makara
Verilen özelliklerden hangileri
asit ve bazlar için ortak
değildir?
A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
ADI SOYADI:
SINIF: 8/ NO:
2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ ADNAN DARENDELİLER ORTAOKULU
BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
14I. C + O2
CO2
II. 4Fe + 3O2
2Fe2O3
III. HCI + NaOH
NaCI + H2O
Yukarıdakilerden hangileri yanma
tepkimesidir?
A) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I,II ve III
18- Aşağıda hücre bölünmesi
sırasında bazı kromozomların
BAŞARILAR…
SINAV SÜRESİ 40 dakikadır.
durumları verilmiştir.
15- Aşağıdakilerden hangisinde
mercek bulunmaz?
A) Kamera
B) Mikroskop
B) Dürbün
D) Periskop
16-
Bu olayla ilgili verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Mitoz bölünme esnasında
görülür.
B) Bu olay tür içi çeşitliliğin
sağlanmasında etkilidir.
C) Bu olay sayesinde nesiller boyu
kromozom sayısı korunur
D) Parça değişim adı verilen bu
olay mayoz 2’de olur.
19-
17-
Bitkilerde gerçekleşen fotosentez
olayıyla ilgili,
I. Gece – gündüz sürekli gerçekleşir.
II. Besin ve oksijen üretilir.
III. Yapay ışıkta da bitkiler
fotosentez yapabilirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I, II ve III.
20-
Fen Bilimleri Öğretmeni
Ersen ÇINAR
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards