1. Balkan Savaşı 2. Balkan Savaşı Slaytı Indirmek

advertisement
Balkan Savaşları
Bu Savaştaki Antlaşmalar
I. Balkan Savaşı
• 1878 tarihli Berlin Antlaşmasında umduğunu
•
bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını
kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir
politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek
'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir
politika izlemeye itti.
1912 yılında bu iki devletin çıkarlarının
çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve
Sırbistan arasında arabuluculuk ve
düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı
Devleti’ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan
ve Karadağ da katıldı.
İngiltere ve Rusya'nın
Anlaşması
 Yine 1912 yılında İngiltere,
Rusya ile Tallinn'de gizli bir
anlaşma yaparak, Rusya'yı
İstanbul ve Boğazlar
üzerinde serbest bıraktı.
Rusya'nın Balkan
Devletleriyle Antlaşması
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki
varlığına son vermek isteyen
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan
ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla
aralarında anlaşarak, Türkleri
Balkanlardan atmak istediler.
Trablusgarp Savaşı da onları
cesaretlendirdi. Trablusgarp
Savaşı’nın çıkması (1911)
Osmanlı Ordusunun Hataları






Osmanlı Ordusunda bölgeyi çok iyi tanıyan 1000 kadar
subayın İttihat ve Terakki örğütünün ordu üzerindeki
hakimiyetini artırmak amacıyla orduyu gençleştirmek
görüntüsü altında emekli etmesi,
Balkanlarda olası bir karışıklığın olamayacağı kanısıyla
bölgeden 200 taburluk(75000 asker)bir kuvvetin terhis
edilmesi,
Ordunun donanımının düşman güçlerden çok daha üstün
olmasına rağmen silah depolarının sabotaj ve baskınlara
açık ileri mevkilerde konuşlandırılması,
İrtibat yollarının ve istihbari noktaların dış taarruzlara
açık bırakılması,
Sırbistan devletinin Almanyadan satın aldığı ağır silahların
Selanik limanı üzerinden geçirilmesi ve dolayısıyla balkan
devletlerinin silahlanması hususuna ses çıkarılmaması.
Askerlikle politikanın tamamiyle birbiri içine girmesi
sonucu İttihat ve Terakki Partisi mensubu ve Hürriyet ve
İtilaf Partisi mensubu subay ve generallerin, sırf siyasi
görüş farkı nedeniyle birbirine yardım etmemesi.
Sonuçları
Osmanlı Devleti yaklaşık 700.000 civarında asker
ve yılların çabasıyla elde edilmiş binlerce top ve
silah stoklarını kaybetti.
 6 milyonu Türk, 2 milyonu Arnavut olmak üzere
toplam 8 milyon sivilin kaybına yol açtı.
 Ordu deneyimsiz ve sabotör subaylarca
yönetildiğinden doğu ve batı cephesi olarak iki
tertipte savaşan osmanlı ordusunun ilk önce Doğu
ordusu bulgarlar tarafından yok edilmiştir.Daha
sonra Batı cephesiyle irtibatı kesilen Osmanlı
ordusu Sırp ve Yunanlılarla savaşan birliklerini de
kaybetmiştir.






1910 daki sıkıntılar nedeniyle Arnavutlar
Osmanlı tarafında yer almamıştır.
İttihatçı askeri örgütlenme ve taraftarların
beceriksizliği nedeniyle Trakya Türkleri
ancak 45000 civarında bir seferber
çıkarabilmiştir.
Öte yandan savaşın kısa sürmesi Osmanlı
Devletinin Anadolu ve Arap yarımadasındaki
birliklerinin bölgeye nakledilmesine dahi
fırsat tanımamıştır.
1.Balkan savaşı tam bir baskındır.
Balkan savaşında Osmanlı Devleti'nin
kendisinden daha küçük balkan devletlerine
yenilmesi düvel-i muazzamayı (İngiltere
,Fransa, Rusya) kışkırtmış ve Çanakkale
Savaşına yol açmıştır.
Kaybedilen Topraklar ve Halk
Bulgarlar, Çatalca'ya kadar gelerek, İstanbul'u
tehdit etmeye başladılar. Sırp, Karadağ ve
Yunanlılar, Makedonya’yı tamamen işgal ettiler.
Diğer Hıristiyan Balkan ülkelerini kendine karşı
tehdit olarak gören Arnavutluk,mecburen
bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar, İmroz
(Gökçeada) ve Bozcaada dışındaki adaları işgal etti.
Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı
Mayıs ayında Londra'da imzalandı. Londra
Antlaşması'na göre:
Arnavutluk bağımsızlığını kazandı.
Girit Adası Yunanistan'a verildi.
Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne'yi dışarıda
bırakacak şekilde Midye-Enez Hattı oldu!..
II. Balkan Savaşı
 Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul
etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I.
Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek,
Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst
üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya
kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, MidyeEnez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri
aldı.
 II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş
Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan
Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a
veriyor Makedonya'dan ufak bir toprak parçası
alıyordu.




II. Balkan Savaşı ve Osmanlı
Devleti'nin Yaptığı Anlaşmalar
Bu antlaşmayı takiben Osmanlı Devleti yine 1913 yılında
İstanbul Antlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Dimetoka,
Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Batı Trakya ve
Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı.
Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la Atin
Antlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a
verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da
düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı
Devleti'yle sınırı kalmadığı için antlaşma
imzalanmamıştır.
Osmanlı Devleti Sırbistan ile de Bulgaristan'la
yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır.
Her 3 anlaşmada da Balkan devletlerinin sınırları içinde
kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler
bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep
özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların
açılması gibi hususlara yer verilmektedir..
Sonuçlar
Batı Trakya, tüm Makedonya, Arnavutluk,
Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı
Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu
Trakya ile sınırlandırılmıştır.
 19. yüzyılda başlayan Osmanlı Devleti'nin
parçalanma sürecinin doruk noktasına
vardığı açıkça ortaya çıkmıştır.
 Balkanlar’daki dinmeyen huzursuzluk I.
Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer
almıştır.

• I. Balkan Savaşı Cepheleri; Sarantaporo –
Yenice – Kumanova – Kırkkilise - Pente Pigadia
- Pirlepe - Lüleburgas - Banitsa - Manastır Elli (Deniz) - Bolayır – Bizani
• I. Balkan Savaşı Devletleri; Yunanistan Bulgaristan - Sırbistan - Karadağ - Osmanlı
Devleti
• I. Balkan Savaşı Komutanları; Enver Paşa
- Talat Paşa - Cemal Paşa
• I. Balkan Savaşı Anlaşmaları; Londra
Antlaşması
 II.
Balkan Savaşı Cepheleri; Kılkış –
 II.
Balkan Savaşı Devletleri;
 II.
Balkan Savaşı Komutanları; Enver
 II.
Balkan Savaşı Anlaşmaları;
Doyran – Bregalnica – Kalimantsi Kresna Gorge – Edirne
Bulgaristan - Yunanistan - Sırbistan Karadağ - Romanya - Osmanlı Devleti
Paşa
İstanbul Antlaşması (1913) - Bükreş
Antlaşması
Öğretmen;
 Aygün Bıyıksız
 Ders;
 İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
 Ödev;
 Performans Ödevi
 Konu;
 Balkan Savaşları

Hazırlayan;
Gülsüm
Metin
8/A 861
Download
Study collections