Balkan Savaşları

advertisement
On5yirmi5.com
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 19121913'te yaptığı savaşlardır.
Yayın Tarihi : 9 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 10/10/2017)
Topraklarını genişletme hesapları içerisinde olan Balkan Devletleri (Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan ve Karadağ) Trablusgarp Savaşı’nı fırsat bilip aralarında anlaşma yaparak Osmanlı
Devleti’ne savaş açtılar. Osmanlı Devleti’nin bu sayede bir çok cephede savaşmak zorunda kalması
Balkan Devletleri’nin işine gelmiş ve savaş Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanmıştır.
Birinci Balkan Savaşı’nın Nedenleri:
1- Fransız İhtilali sonrası yayılan milliyetçilik akımının Balkan devletleri üzerindeki etkisi.
2- Rusya’nın Slavları birleştirip kendi yanına çekmek istemesi.
3- Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasından rahatsız olan İngiltere’nin Reval Görüşmesi
(1908) sonucunda Rusya’yı Balkanlar’da serbest bırakması.
4- Avrupalı büyük devletlerin, Balkan devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.
5- Osmanlı Devleti’nin eski gücünü ve otoritesini kaybetmiş olması.
6- Osmanlı yöneticilerinin izledikleri bazı yanlış politikalar sonucunda Balkan devletlerinin
Osmanlıya karşı birleşmeleri.
Londra Barış Antlaşması (30 Mayıs 1913)
Birinci Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Trakya’da OsmanlıBulgar sınırı “Midye-Enez” hattı olurken, Trakya ve Edirne Bulgaristan’a, Güney Makedonya, Selanik
ve Girit Yunanistan’a, Silistre Romanya’ya, Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan’a verildi.
Arnavutluk’un bağımsızlığı kabul edildi.
Birinci Balkan Savaşı’nın sonuçları
1- Balkanlar ve Ege Denizi’ndeki Osmanlı hakimiyeti sona erdi.
2- Londra Antlaşması ile Bulgaristan Ege Denizi’nde kıyı sahibi olmuştur.
3- Osmanlı Devleti’nin ise, Balkanlar’da yalnızca Bulgaristan ile sınır komşuluğu kalmıştır.
4- Londra’da barış görüşmeleri devam ederken İttihat ve Terakki Partisi, I. Balkan Savaşı’ndaki
yenilgiden dolayı yıpranan Kâmil Paşa Hükümeti’ni “Babıâli Baskını” ile devirerek iktidarı ele
geçirmiştir.
Birinci Balkan Savaşı’nın kaybedilmesinin nedenleri
Birinci Balkan Savaşı’nın kaybedilmesinin nedenleri arasında, Osmanlı Devleti’nin diğer ülkelere göre
sanayisinin gelişmemesini, ordusunun hem karada hem de denizde yeterli olmamasını, donanma
eksikliğinin bulunmasını, ordunun dört cephede birden savaşmak zorunda kalmasını, ordu içerisinde
cereyan eden siyasi parti çekişmelerini, Vahabi isyanlarıyla uğraşılmasını ve savaştan önce
Gençleştirme Politikası adı altında Osmanlı ordusunda görev yapan 65.000 civarında askerin terhis
edilmesi gösterilebilir.
İkinci Balkan Savaşı (1913)
İkinci Balkan Savaşı’nın Nedenleri
1- Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesi ile doğan otorite boşluğu.
2- Osmanlı Devleti’nden geriye kalan toprakların, Balkan devletleri arasında paylaşılamaması.
Savaşın Gelişimi
I. Balkan Savaşı sonunda Balkan topraklarının büyük bir bölümünün Bulgaristan’ın eline geçmesi
nedeniyle aralarında ittifak yapan Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ Bulgaristan’a
saldırdılar. Osmanlı Devleti’de bu durumu fırsat bilerek Bulgaristan’a savaş açtı. Bulgar kuvvetleri
bütün cephelerde yenilmeye başladı. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak, Edirne ve
Kırklareli’yi geri aldı. Bulgaristan, II. Balkan Savaşı’ndaki yenilgiden sonra Osmanlı Devleti ve Balkan
devletlerine başvurarak barış imzalamak zorunda kaldı.
Balkan Savaşları’nı Bitiren Antlaşmalar
1- Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)
2- İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
3- Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)
4- İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)
Balkan Savaşlarının Sonuçları
1- Osmanlı Devleti, Balkanlar’daki ve Ege Denizi’ndeki hakimiyetini tamamen kaybetmiştir.
2- Balkanlar’da yaşayan binlerce Türk, Anadolu’ya göç etmiştir.
3- Ordu gençleştirilerek Almanya’dan yeni silahlar alınmıştır.
4- Ordunun eğitimi için Almanya’dan subaylar getirilmiş bu da Osmanlı-Alman yakınlaşmasını
güçlendirmiştir.
5- Balkan Savaşları, devletler arasındaki gerginliği artırmış, böylelikle silahlanma yarışı hız
kazanmıştır.
6- Batı Trakya Türkleri sorununun doğmasına neden olmuştur.
atatürkdevrimleri.com
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Balkan Savaşları
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards