Prof. Dr. Mehmet POLATLI Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma

advertisement
Prof. Dr. Mehmet POLATLI Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) KALP, ŞEKER, TANSİYON HASTALARINDA DAHA TEHLİKELİ KOAH (Kronik (Müzmin) obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı) nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. KOAH, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması, bazı mesleklerde karşılaşılan toz, duman, evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan dumanın solunması sonucu gelişmektedir. KOAH tüm dünyada 4ncü, Türkiye'de 3ncü ölüm nedenidir. Bunun dışında KOAH'ın varlığı özellikle kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olanlarda var olan hastalıklarının şiddetini, hastaneye yatma sıklığını ve ölüm riskini arttırmaktadır. Türk Toraks Derneğinin de katıldığı ve 13 Avrupa ülkesinde yapılan, hastanelere yatan yaklaşık 15.000 KOAH hastasının değerlendirildiği COPD Audit (KOAH Denetim) çalışması sonuçlarına göre, KOAH'lı hastalarda kalp damar hastalığı birlikteliği % 20‐30'lara ulaşmaktadır. Türkiye'de 41 merkezde yaptığımız bir başka çalışmada da (COPD Life çalışması) KOAH ile birlikte kalp damar hastalığı birlikteliği % 33 bulunmuştur. Bu bulgular kalp damar hastalıkları ile KOAH birlikteliğinin sık olduğunu göstermektedir. Bir başka çalışmada, koroner anjiyografi yapılmış hastalarda sonuç normal bulunsa bile, eğer KOAH varsa koroner kan akımında yavaşlamanın olmasıdır. Kalp yetmezliği ile yatan hastalarda KOAH varsa, yaşam süresi daha kısa bulunmuştur. Kalp hastalıklarına ek olarak şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olan hastalardaki ölüm riski de, KOAH eşlik ediyorsa artmaktadır. Tüm bu bulgular, iç hastalıkları veya kardiyoloji polikliniklerine başvuran veya bu servislerde yatan hastaların basit bir nefes ölçümü ile KOAH yönünden değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Nefes ölçüm testi ile kişide KOAH olup olmadığını anlaşılabilir ve uygun ilaçlarla tedavi edilmesi kişinin daha iyi yaşam kalitesine kavuşmasını, hastaneye yatma sıklığının azalmasına, tüm bunların sonucu daha uzun bir yaşam süresi sağlayabilir. Danimarka'da Koroner arter hastalığı ile hastaneye yatan hastaların % 35'inde KOAH'ın eşlik ettiği, bunların ise yalnızca % 43'ünün önceden KOAH tanılı olduğu bildirilmiştir. Türkiye'de toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3‐5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300‐500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. İnsan yaşamı, önü birçok engellerle dolu bir maraton koşusuna benzer. Sosyal, kültürel ya da maddi... birçok engelin yanında hiç kuşkusuz en önemlisi sağlığın kaybıdır. Maratonda iyi bir nefes önemlidir. Sağlıklı bir nefes için de, sağlıklı akciğerlerin olması gerekir. Çünkü akciğerlerin hasta olması yalnızca nefes alıp vermeyi değil, aynı zamanda vücudun bir çok organında fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. Türk Toraks Derneği, Türkiye’de 4000’e yakın üyesi ile Ulusal Göğüs Hastalıkları uzmanlık derneğidir. Türk Toraks Derneği ve TC Sağlık Bakanlığının birlikte oluşturdukları “Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında bu yıl 16 Kasım 2011'de gerçekleştirilecek olan "Dünya KOAH Günü" aracılığı ile Türk Toraks Derneği, KOAH bilincinin oluşması için hekimleri, kamu yetkililerini, ulusal örgütleri ve Türk medyasını birlikte çalışmaya davet etmektedir. Erken tanı her zaman olduğu gibi hayat kurtaracaktır. 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp nefes ölçüm testini yaptırması gerekir. Gelin bu çabaya hep birlikte destek verelim. Haydi hep birlikte nefes ölçümüne!!!!! 
Download