DERS BİLGİLERİ 1202102 Elektroteknik ELEKTRİK

advertisement
1202102
Elektroteknik
Yarıyıl
1. Yarıyıl
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli
Ön Şartlar
Katolag Tanımı
DERS BİLGİLERİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kredi Dağılımı
Teori
Uygulama
Laboratuar
3
0
0
Türkçe
Zorunlu
ECTS
0
Elektriğin, temel kavramlarını, temel kanunlarını, lineer devre
çözümlerini, elektriki iş ve güç, elektriğin ısıya dönüşümünü, elektrokimyasal olaylar, mağnetik alanlar ve kanunları, elektrostatik alan,
kondansatörler, elektromağnetik indüksiyon, A.A. dirençleri, bir fazlı
devrelerde iş ve güç, üç fazlı A.A.üretilmesi, yıldız üçgen bağlantılar ve
güçler.
Dersin Amacı
Öğrencileri elektrotekniğin temel kavram ve kanunları konularında
bilgilendirmek.
Dersin Kazanımları Bundan sonraki meslek derslerine temel hazırlık.
Ders Kitabı
Elektroteknik,Prof.Ahmet Akhunlar,İTÜ Electric Circuits,W.Nilssonve/veya Kaynakları A.Riedel,Prentice-Hall,New Jersey Moeller, Frohne, Löcherer, Müller:
Grundlagen der Elektrotechnik, Teubner Stuttgart, ISBN 3-519-46400-4
Diğer Elektroteknik kitaplarından yararlanılabilir.
Değerlendirme
Adet
Yüzde
Ölçütleri
Ara Sınavlar
1
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavları
1
60
İçerik Ağırlıkları
Matematik ve Temel Bilimler
40
Yüzdesi
Mühendislik Bilimleri
50
Mühendislik Tasarımı
10
Sosyal Bilimler
İlgili Öğretim
Elemanları
Ders Sorumlusu
Doç.Dr. Abdullah ÜRKMEZ, Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETİNKAYA
1202102-Elektroteknik Ders Planı
Hafta Konular
Fiziksel temel kavramlar (Fiziksel büyüklükler, maddenin yapısı, elektriki yükler, elektrik
1
akımı, elektriki gerilim, SI birim sistemi)
Doğru akım devreleri (Basit elektrik devreleri, iletken, yarı iletken ve yalıtkan, akımın
2
tesirleri, akım şiddeti ve akım yoğunluğu, akım türleri)
Ohm Kanunu, elektrik direnç, direncin sıcaklıkla değişimi, direnci etkileyen faktörler, 1.ve
3
2. Kirchhoff kanunları, elektrik kaynaklarının seri ve paralel bağlanmaları
Elektrik devrelerinin hesabı (Çevre akımları metodu, süperpozisyon metodu, düğüm
4
gerilimleri metodu, akım ve gerilim kaynaklarının gösterimi, birbirine dönüşümleri, Üçgen
-Yıldız dönüşümleri)
Thevenin ve Norton teoremleri, elektrik iş ve güç, Joule kanunu, verim, örnekler. Isı
5
üretimi, faydalı ve kayıp ısı, termoelektrik
Mağnetik alan (Temel kavramlar, mağnetik alan şiddeti, mağnetik akı ve akı yoğunluğu
6
mağnetik direnç, mağnetik devrede Ohm kanunu, demirli mağnetik devreler ve bunların
hesabı, kullanım alanları)
Mağnetik alanın tesirleri (İndüksiyon kanunu, doğru ve alternatif gerilimin üretilmesi, self
7
ve karşılıklı indüktans, girdap akımları)
Mağnetik alan içindeki kuvvetler, içinden akım geçen bir iletkene kuvvet etkisi,
8
elektromağnetik kuvvetler, mağnetik enerji, histerezis kaybı
Elektrik alanı, elektrostatik alan şiddeti, Coulomb kanunu, elektrik akısı ve yoğunluğu,
9
kondansatörler
10 Kondansatörlerin dolması ve boşalması, örnekler
11 Bir fazlı alternatif akım, üretilmesi, efektif ve ortalama değerler, fazörlerle gösterim
Ohmik direnç, indüktif ve kapasitif reaktanslar, bunların seri ve paralel bağlanmaları, bir
12
fazlı alternatif akımda enerji ve güç
Bir fazlı alternatif akımda aktif, reaktif ve görünür güç, üç fazlı alternatif akımın
13
üretilmesi
14 Üç fazlı sistemlerde enerji ve güç
Download