ac-ac dönüştürücüler / ac kıyıcılar

advertisement
AC-AC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER / AC KIYICILAR
AC kıyıcıların temel işlevi ve komütasyon türü nedir?
AC kıyıcılar hangi elemanlarla gerçekleştirilir ve hangi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır?
AC kıyıcı ve AC şalter kısaca nasıl tanımlanabilir?
AC kıyıcılar hangi yöntemle kontrol edilir, kontrol lineer midir?
Faz kontrol yönteminin çalışma prensibi nasıldır?
Bir faz kontrol entegresi kaç sinyal üretir ve bu sinyaller hangi tristörlere uygulanır?
AC kıyıcılarda tristörlerin yerine triyakların kullanılması ne gibi yararlar sağlar?
Sıfır gerilim şalteri ne işe yarar ve prensip olarak nasıl çalışır?
Dalga paketleri yöntemi ne işe yarar ve prensip olarak nasıl çalışır?
Tek fazlı omik yüklü bir AC kıyıcıda prensip olarak kontrol ve iletim aralıkları nasıldır?
Tek fazlı omik-endüktif yüklü bir AC kıyıcıda prensip olarak kontrol ve iletim aralıkları nasıldır?
Tek fazlı omik yüklü bir AC kıyıcıda çıkış gerilimi ile maksimum çıkış akım ve gücünün ifadelerini yazınız.
AC kıyıcılarda şebekeden çekilen akımlarda DC bileşen ile faz farkı ve harmonikler var mıdır?
Güç elemanları hangi AC kıyıcılarda faz ve hangilerinde fazlar arası gerilimlere maruz kalır?
Üç fazlı AC kıyıcılarda prensip olarak triyaklar nereye bağlanır?
Üç fazlı Y bağlı AC kıyıcılarda Y noktası N ile bağlı olduğunda prensip olarak devre nasıl çalışır?
Üç fazlı Δ bağlı AC kıyıcılarda triyaklar Δ bağlantının içerisine konulduğunda prensip olarak devre nasıl çalışır?
Üç fazlı AC kıyıcılarda ekonomik açıdan neler yapılabilir?
Tek fazlı tristör ve triyaklı AC kıyıcıların prensip devre şemaları ile faz kontrolüne ait temel dalga şekillerini
çiziniz. Faz kontrol yönteminin çalışma prensibini açıklayınız.
Omik yüklü tek fazlı AC kıyıcının devre şeması ile  = 600 için temel dalga şekillerini (giriş sinyalleri, çıkış
gerilim ve akımı ile şebeke gerilim ve akımının değişimlerini) çiziniz. Kontrol ve iletim aralıklarını gösteriniz.
Devrenin çalışmasını kısaca açıklayınız.
Üç fazlı bir sistemde faz ve fazlar arası gerilimlerin vektör diyagramını çiziniz. Üç fazlı bir AC kıyıcıda kontrol
aralıklarını çiziniz. Kontrolün nasıl yapılabileceğini kısaca açıklayınız.
Yükü Y bağlı ve Y noktası N ile irtibatlı 3 fazlı AC kıyıcının devre şemasını çiziniz. Devreyi kısaca açıklayınız.
Yükü Y bağlı 3 fazlı AC kıyıcıların ekonomik montajlarını gerçekleştiriniz. Devreleri kısaca açıklayınız.
Yükü Δ bağlı 3 fazlı AC kıyıcıların ekonomik montajlarını gerçekleştiriniz. Devreleri kısaca açıklayınız.
Faz kontrol devresinde, testere dişi sinyalin maksimum değeri 12 V olduğuna ve kontrol gerilimi 4 V’a
ayarlandığına göre, kontrol açısı kaç derece olur?
Faz kontrol devresinde, testere dişi sinyalin maksimum değeri 12 V olduğuna göre,  açısının 1200 olabilmesi
için kontrol gerilimi kaç V’a ayarlanmalıdır?
Faz kontrol devresinde,  açısının 300 ve kontrol geriliminin 1 V olduğu bilindiğine göre, testere dişi sinyalin
maksimum değeri kaç V demektir?
Omik yüklü tek fazlı bir AC kıyıcıda, nominal veya maksimum gücü yarıya düşürebilmek için,  açısı kaç
dereceye ayarlanmalıdır?
Nominal gerilimi 220 V ve gücü 2,2 kW olan omik yüklü tek fazlı bir AC kıyıcıda,  = 900 yapılırsa, çıkış
gerilim ve gücü ne olur?
Nominal gerilimi 220 V ve gücü 2,2 kW olan omik yüklü tek fazlı bir AC kıyıcıda,  = 900 yapılırsa, triyakın
ortalama ve efektif akımları kaç A olur?
Nominal gerilimi 220 V olan omik yüklü tek fazlı bir AC kıyıcıda,  = 900 için triyaktan geçen ortalama akım 10
A olduğuna göre, yük direncinin kaç Ω olduğunu bulunuz.
Nominal gerilimi 220 V olan omik yüklü tek fazlı bir AC kıyıcıda,  = 900 için bir tristörden geçen ortalama
akım 10 A olduğuna göre, yük direncinin kaç Ω olduğunu bulunuz.
Download