GRUPLAR

advertisement
1. Aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi
karma bir bezdir?
A- Hipofiz
B-Pankreas
C- Epifiz
D- Troid
8.İyot eksikliği, çocuklarda zekâ geriliğine
neden olmaktadır. Bunu önlemek için piyasada
satılan tuzlara iyot eklenmektedir. İyot
aşağıdaki hormonlardan hangisinin
sentezlenmesi için gereklidir?
2.Fazla salgılandığında;
-Kan basıncı ve terleme artar
-Kalp atışı hızlanır
-Sinirlilik ortaya çıkar
-Göz fırlaklığı meydana gelir
Yukarıdaki olayların ortaya çıkmasında
aşağıdaki hormonların hangisinin etkisi
vardır?
A-Tiroksin
B-Adrenalin
C-İnsülin
D-Parathormon
A) Böbrek üstü bezinin salgıladığı adrenalin
B) Tiroidin salgıladığı tiroksinin
C) Pankreasın salgıladığı insülinin
D) Pankreasın salgıladığı glukagonun
9.Şeker hastalığına hangi bezin yeterli
çalışmaması neden olur?
A) Pankreas
B) Tiroid
C) Böbrek üstü bezi
D) Hipofiz
I.Hipofiz ve epifiz hormonları
II.Tiroid hormonları
III. Böbrek üstü bezi hormonları
IV. Pankreas hormonları
3.
10.
ITiroid bezi
IIPankreas
IIITükrük bezi
IVHipofiz bezi
Yukarıdaki verilenlerden hangileri hormon
salgılamaz?
A- Yalnız I
B-Yalnız III
Yukarıdaki hormonlardan hangileri gelişme
çağında yetersiz salgılanırsa cüceliğe neden
olur?
C-I ve IV
D- II ve III
4. Hangi bezden salgılanan hormon
kemiklerin uzamasını sağlar?
A- hipofiz
B- troit
C- epifiz
D- pankreas
A) I – II
C) II – IV
11.Aşağıdakilerden hangileri, vücuttaki hayati
faaliyetlerin düzenlenmesinde etkilidir?(1990FL)
5. Hangi bezin salgıadığı hormon bütün
hücrelerin çalışma hızını ayarlar?
A- tiroit
B- hipofiz
C- pankreas
D- epifiz
I.
II.
III.
IV.
6. Hangisi organlarımızın çalışmasını
düzenler?
A- kaslar
B- beyincik
C- duyu cisimciği
bezleri
Hormon
Vitamin
Madensel tuz
Su
A) I – III
C) I – III – IV
B) II – IV
D) I – II – III – IV
D- hormon
7.Kan şekeri sürekli yüksek olan, idrarında
anormal olarak şekere rastlanan bir insanda
aşağıdaki hormonlardan hangisi yetersiz
salgılanmaktadır?
A) Glukagon
C) İnsülin
B) II – III
D) I – II – IV
12. Vücudumuzdaki diğer salgı bezlerinin
çalışmasını denetleyen ve düzenleyen
bez aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipofiz bezi.
b) Böbrek üstü bezi.
c) Eşeysel bezler.
d) Troid bezi.
13.Aşağıdaki
B) Tiroksin hormonlardan hangisi panik veya
heyecan
D) Adrenalin
hormonu olarak da adlandırılır?
A)
B)
C)
D)
Adrenalin
Kortizon
Glukagon
İnsülin
14.Diyabet ( Şeker hastalığı ) aşağıdaki iç
salgı bezlerinden hangisinin faaliyeti ile
ilgilidir?
A ) Troid
B ) Hipofiz
C ) Epifiz
D ) Pankreas
A) Verem
C) Zatürree
B) Şeker hastalığı
D) Kalp hastalığı
15.Aşağıdakilerden hangisi hormon
salgılamaz?
20. Aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisi
A)
B)
C)
D)
adrenalin hormonu salgılar?
Troid bezi
Pankreas
Hipofiz
Tükrük bezi
16.İnsülin hormonu eksikliğinde hangi
hastalık görülür?
A ) Cücelik
C ) Şeker hastalığı
B ) Devlik
D ) Guatr
A) Hipofiz bezi
C) Yumurtalık
B) Tiroit bezi
D) Böbrek üstü bezi
(2003 DPY - 6)
21. Aşağıdakilerden hangisi hem sindirim enzimi
hem de hormon salgılayan bir bezdir?
17.Pankreas için aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Pankreas
B) Karaciğer
C) Hipofiz
D) Böbrek
A) Hormon salgılar
B) On iki parmak bağırsağına sindirim
enzimi salgılar
C) Safra salgılar
(2003 DPY - 6)
22. Aşağıdakilerden hangisi diğer iç salgı
bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler?
D) Kan şekerini ayarlar
18.Hangi bezden salgılanan hormon
kemiklerin uzamasını sağlar?
A) hipofiz
B) troit
C) epifiz
D) pankreas
19. Vücutta hormon miktarındaki
değişiklikler, iç salgı hastalıklarına sebep
olur. Buna göre aşağıdaki hastalıklardan
hangisi, bir iç salgı hastalığıdır?
23. Boynun ön kısmında, soluk borusunun
önünde, gırtlağın altında yer alan bir bezdir. İki
loptan oluşur. Kan damarlannca zengindir.
Vücut metabolizmasının hızını ve büyümeyi
etkiler.
Yukarıda verilen ifade aşağıdaki bezlerden
hangisine aittir?
A) Hipofiz
C) Pankreas
24.Aşağıdakilerden hangisi
Karaciğerdeki glikojenin glikoza
dönüşümünü sağlar.
Vücuttaki soydum potasyum iyon den
gesini sağlar.
Ergenlik dönemine
kadar eşey organları
nın gelişmesini önler.
Boşaltım sistemi
yoluyla vücuttan atıla
cak su miktarını
ayarlar.
B) Tiroit
B) Glukagon D) Troksin
D) Böbreküstü
kandaki
glikoz
(şeker)
miktarının
zamana
ağlı
değişimini gösteren
yukarıdaki grafige
göre
glikoz
miktarının normale
döne-ilmesi
için
aşağıdaki
hormonlardan hanisi
salgılanmalıdır?
İnsülin ) Adrenalin
HORMONAL SİSTEM-II
Download