DERS - Arnavutköy

advertisement
I. DÖNEM
(1. KUR)
24 HAZİRAN – 12 TEMMUZ 2013
ARNAVUTKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS DAĞITIM CETVELİ
TARİH
1.DERS
2.DERS
24.06.2013 Kur’an: Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım.
Kur’an: Kur’an Okumaya Giriş.
25.06.2013 Kur’an: Harfleri Tanıma.
Kur’an: Harflerin İsimleri.
26.06.2013 Kur’an: Harflerin Başta Ortada Sonda Yazılması.
Kur’an: Üstün , Esre ve Ötre.
27.06.2013 Kur’an: Harflerin Harekeli Okunuşu.
Kur’an: Kelime İçinde Harflerin Okunuşu.
28.06.2013 Kur’an: Kelime İçinde Harflerin Okunuşu.
01.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır.
02.07.2013 Kur’an:Cezm ve Cezimli Kelimelerin Okunuşu.
03.07.2013 Kur’an: Şedde ve Şeddeli Kelimelerin Okunuşu.
04.07.2013 Kur’an: Şedde ve Şeddeli Kelimelerin Okunuşu.
05.07.2013 Kur’an: Şedde ve Şeddeli Kelimelerin Okunuşu.
08.07.2013
Kur’an: Kur’an’ı Kerim Nelerden Bahseder? 8
Madde (İlk 4 madde)
09.07.2013 Kur’an:Tenvin ve Tenvinli Kelimelerin Okunması.
10.07.2013
Kur’an:Med (uzatma) Harfleri ve Kelime İçinde
Okunuşu.
11.07.2013 Kur’an: Zamir Okunuşu.
12.07.2013
Kur’an: Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Dualarını
Ezbere Okuma.
Kur’an: Fatiha, İhlas ve Kevser Surelerinin
Ezbere Okunması.
Kur’an: Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır.
Kur’an:Cezm ve Cezimli Kelimelerin
Okunuşu..
Kur’an: Şedde ve Şeddeli Kelimelerin
Okunuşu.
Kur’an:SübhanekeEttehiyyatü Dualarının
Ezbere Okunması.
Kur’an:Salli –Barik Dualarının Ezbere
Okunması.
Kur’an: Kur’an’ı Kerim Nelerden
Bahseder? 8 Madde. (Son 4 madde)
Kur’an:Tenvin ve Tenvinli Kelimelerin
Okunması.
Kur’an: Med (uzatma) Harfleri ve Kelime
İçinde Okunuşu.
Kur’an: Zamir okunuşu.
Kur’an:: Rabbena Atina ve Rabbenağfirli
Dualarını Ezbere Okuma.
3.DERS
İtikad: Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi
Öğreniyoruz-Söylenişi ve Türkçe Anlamı.
İbadet: İbadetlerimiz, İbadet Nedir, Namaz,
Oruç, Zekat Hac.
İbadet: İbadetlerimiz, Sadaka, Ameli Salih,
Mükellefin Davranışları.
Siyer: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Hayatını Öğreniyoruz: Doğumu,
Çocukluğu,Gençliği, Evlilik ve Çocukları.
Ahlak: Ahlak ve Ahlaklı İnsan kimdir? Temizlik
İmanın Özüdür.
İtikad: İslam ve İslam’ın Beş Ana Esası.
İbadet: Temizlik İmandan gelir, Temizlik-İbadet
İlişkisi.
İbadet: Temizlik İmandan gelir, Abdest ve Gusül
farzları ve alınışı.
Siyer: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Hayatını Öğreniyoruz:İlk Vahiy, İlk
Müslümanlar, Medine'ye Hicret.
Ahlak: Doğruluktan Ayrılmayalım, Allah İyilerle
Beraberdir.
İtikad: İman ve İmanın Altı Esası, İman Nedir?
Mü’min veya Müslüman Kimdir?
İbadet: Namaz Kılıyoruz, Beş vakit namaz.
İbadet: Namaz Kılıyoruz, Cuma namazı, Namazı
Bozan Durumlar.
Siyer: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Hayatını Öğreniyoruz.
Ahlak: İslam Sevgi Dinidir, Kul Hakkına Riayet
Edelim.
1/3
1
II. DÖNEM
(2.KUR)
15 TEMMUZ - 02 AĞUSTOS 2013
ARNAVUTKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS DAĞITIM CETVELİ
TARİH
1.DERS
2.DERS
3.DERS
15.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 1. Sayfa.
Kur’an: “Allah” Lafzının Okunması.
İtikad: Allah Vardır ve Birdir:Allah’a İman.
16.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 2. Sayfa.
Kur’an: Vakıf.
17.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 3. Sayfa.
18.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 4. Sayfa.
19.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 5. Sayfa.
22.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 6. Sayfa.
Kur’an: Fil, Kureyş Surelerinin Ezbere
Okunması.
Kur’an:Kafirun-Nasr Surelerinin Ezbere
Okunması.
Kur’an:Tebbet Suresinin Ezbere
Okunması.
Kur’an:Felak ve Nas Suresinin Ezbere
Okunması.
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Bayram
Namazı,Kılınışı ve Hükmü.
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Cenaze Namazı
Kılınışı ve Hükmü.
Siyer: Kur’an’ı Kerim’de Hazreti Peygamber.
Ahlak: Hoşgörülü ve Bağışlayıcı Olalım,
Yardımlaşalım.
İtikad: Peygamberlere İman.
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Teravih Namazının
Kılınışı ve Hükmü.
İbadet: Oruç Nedir, Oruç Tutmanın Önemi,
Oruçla ilgili Kavramlar. (Sahur, imsak, iftar,
fidye ve fitre)
23.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 7. Sayfa.
Kur’an:Kunut Dualarını Ezbere Okunması.
24.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 8. Sayfa.
Kur’an: Ezan’ı Okuma.
25.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 9. Sayfa.
Kur’an: Kamet Getirme.
Siyer: Hz. Peygamberin Kişiliği.
26.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 10. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 11. sayfa
Ahlak: Sözünde Durmak.
29.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 12. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 13. sayfa
İtikad: Ahirete İman.
30.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 14. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 15. sayfa
İbadet: Orucu Bozan Durumlar.
31.07.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 16. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 17. sayfa
01.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 18. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 19. sayfa
02.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 20. Sayfa.
Kur’an:: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 21.
Sayfa.
İbadet: İftar Duasını Ezbere Okuma, Türkçe
Anlamını Açıklama.
Siyer: İslam’ı Anlamada Hz. Peygamberin
Örnekliği. (İbadetlerinde, İman ilişkilerinde, aile
hayatında)
Ahlak: İslam Adalet Üzerine Kurulmuştur,
Özverili Olalım.
2/3
2
III. DÖNEM
(3.KUR)
05 AĞUSTOS - 23 AĞUSTOS 2013
ARNAVUTKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS DAĞITIM CETVELİ
TARİH
1.DERS
2.DERS
3.DERS
05.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 22. Sayfa.
Kur’an:Medleri Uygulama.
İtikad: Meleklere İnanırız-Meleklere İman.
06.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 23. Sayfa.
Kur’an: Sakin Nun ve Tenvine ait
Hükümler ve Uygulama. (ihfa, izhar, iklab)
Kur’an: İdgam ve Uygulaması (maalgunne
ve bilagunne), Ra Harfinin Okunuşu.
İbadet: Kabe ve Arafat Diyarına Yolculuk :
Hac.
İbadet: Hac ve Umre nedir? Hac ve Umre
Mekanları, Kavramları, Haccın Önemi.
Siyer: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri:
Komşu, Arkadaş,Eş, Baba ve Dede olarak Hz.
Peygamber.
Ahlak: Cömertlik İslam’da Övülen Bir Tutum ve
Davranıştır, Saygılı Olalım. İman Etmek
Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak Demektir.
07.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 24. ve 25. Sayfa.
12.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 26. ve 27. Sayfa.
Kur’an:Bakara Suresinin 255,285 ve 286.
Ayetlerinin Ezbere Okunması.
13.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 28. Sayfa.
Kur’an:Haşr Suresinin 22-24. Ayetlerinin
Ezbere Okunması.
14.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 29. Sayfa.
Kur’an: Ezan’ı Okuma.
15.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 30. Sayfa.
Kur’an: Kamet Getirme.
16.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 31. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 32.
Sayfa
19.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 33-34. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 35-36.
Sayfa.
20.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 37-38. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 39-40.
Sayfa.
21.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 41-42. Sayfa.
22.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 45-46. Sayfa.
23.08.2013 Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 49-50. Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 43-44.
Sayfa.
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 47-48.
Sayfa.
Kur’an:: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 51-52.
Sayfa.
İtikad:Kitaplara İman.
İbadet: Kurban nedir, Kimler Kurban Keser, Hz.
İbrahim ve Kurban, Kurbanın Topluma
Kazandırdıkları.
İbadet: Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti
Olarak Kurban.
Siyer: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri:
Akraba olarak Hz. Peygamber ve Akabe Biatları
ve Veda Hutbesindeki Evrensel İlkeler.
Ahlak :Başkalarını Düşünelim : Diğergamlık.
Milli ve Manevi Değerlerimizi Korumak ve
Sevmek de İmanımızın Gereğidir.
İtikad:Kaza ve Kadere İman.
İbadet: Yardımlaşma ibadeti Olarak Zekat ve
Sadaka.
İbadet: Allah’a Yakarış: Dua ve tövbe.
TASDİK OLUNUR.
10/06/2013
M. Lütfi ÖKSÜZ
İlçe Müftüsü
3
3. HAFTA
2. HAFTA
Yöntem
Teknik
K O N U L A R
I
1. Kelime-i Tevhid’in Söylenişi ve Türkçe Anlamı
2. Kelime-i Şehadet’in Söylenişi ve Türkçe Anlamı
3. K.Tevhid ve K.Şehadetİslamın Temelidir.
1.Kelime-i Tevhid’ive Kelime-i Şehadeti Anlatım,
söyler ve Türkçe anlamlarını açıklar.
Soru Cevap,
2.Bunların Dinimizdeki önemini kavrar.
Semai Okutma
1. İbadet Nedir? 2. Niçin İbadet Ederiz?
3. Başlıca İbadetlerimiz Nelerdir ?
İbadeti tanımlar. Niçin ibadet ettiğimizi
açıklar. Başlıca ibadetleri sıralar.
1. Başlıca
ibadetleri
sıralar.çevreyi tanır.
1.Hz.
Peygamberin
doğduğu
2.Doğumunu, çocukluğunu ve gençliğini
genel hatlarıyla tanır. Aile fertlerini sayar.
I
1. Hz. Peygamber’in Doğduğu Sosyal, Kültürel
Çevre
2. Hz. Peygamberin Doğumu, Çocukluğu ve
Gençliği
1. Mükellefin Davranışı İle İlgili Kavramlar (Farz,
3.
Hz. Peygamberin
Ailesi,
Evliliği
Çocukları
Vacip,
Sünnet, Haram,
Mekr,
Mübh,veMüfsid,
Ahlak
I
1.Ahlak ve Ahlaklı İnsan Kimdir?
2. Temizlik İslam’ın özüdür
İtikat
II
P.tesi
İtikat
Salı
İbadet
I
Çarş
Siyer
I
Perş
İbadet
Cum
P.tesi
Müstehap)
1.İslam Nedir? 2.İslam Beş Esas Üzerine
Kurulmuştur
(K. ŞehadetNamaz, Oruç, Hacc, Zekat)
1. Temizlik-İbadet İlişkisi2. Abdest
3. Abdestin Farzları 4. Abdestin Alınışı
VE KAZANIMLAR
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
Dünya
Haritası
Dinimizi
Öğr
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
1.Temizlik ibadet ilişkisini açıklar.
2.Abdestin farzlarını sayar yapılışını anlatır.
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Siyer
Perş
İbadet II
1.Abdesti Bozan Durumlar 2. Gusül
3.Guslün Farzları. 4. Guslün Yapılışı
1.Abdesti bozan şeyleri bilir.
2.Guslün farzlarını sayar yapılışını anlatır.
Cum
Ahlak I
1. Doğruluktan Ayrılmayalım
2. Allah İyilerle Beraberdir
1.Doğruluk kavramını açıklar ve doğru
olmaya çalışır. 2.İyilik kavramını açıklar ve
Allah’ın iyilerle birlikte olduğunu bilir
P.tesi
İtikat
1. İlk Vahiyİlk Müslümanlar 2. MüminlereBaskılar 1.Hz. Peygamberin peygamber oluşunu, Anlatım,
3. İslam Dini’ni Anlatması 4.Taif’e Yolculuk
İslam’ı yaymak için yaptıklarını bilir Soru Cevap,
5. İsra ve Miraç Mucizeleri6. Medine’ye Hicret
2.Medine’ye Hicret’in sebeplerini bilir.
Film İzlettirme
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Kitabı
Tahta – Kalem
VCD
Player
Dinimizi
Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
AÇIKLAMALAR
K.Tevhid ve K.Şehadet’i doğru bir şekilde ezberlemeleri için öğreticinin semai
olarak söylemesi ve öğrencilere teker teker söyletmesi gerekir. Bunları tasdik
edenin almış olduğu sorumluluktan hareketle anlamı açıklanmalı ve bu
kelimelerin imanın ilk aşaması olduğuna vurgu yapılmalıdır.
Gündelik hayattaki iyi ve güzel davranışlarımızın da ibadet olduğu belirtilmeli.
İbadetin kişisel ve toplumsal faydaları anlatılabilir. Nimetlere teşekkür etmenin
bir yolu olduğu Kur’an ve hadisten örneklerlebelirtilir..
[!]3. Öğretici Kelime-i Tevhid ve
Kelime-i
Şehadet ile İslâm’a atılan ilk
Hz.Peygamber’in doğduğu çevrenin yapısı, doğumu ve çocukluğu,genel hatlarıyla
anlatılmalı çocukluk yıllarındaki erdemli davranışları ile bizim çocukluğumuz
adımı
ve
bu
adımla insana kazandırdığı
arasında kıyaslama yapılmalı, genç iken ortaya koyduğu erdemli davranışlar ve
aile fertleri isimleri aktarılmalıdır.
güzellikleri, Yaratıcının Kelime-i
Her Müslüman’ın yapmakla sorumluolduğu ibadetler sayılabilir.Farz, Vacip,
Tevhid’i
özümseyip
kendisine
şirk
Sünnet,
Haram, Mekruh
vb. kavramları bilmenin
hayatımıza olan
etkileri
belirtilecektir.
koşmayanları cennetle
Öğretici ahlakın tanımını yapar, ahlaklı insanın kim olduğunu açıklar ve örnekler
mükafatlandıracağını
örneklendirerek
verir. Kur’an’dan güzel ahlak ile ilgili ayetler bulur, ahlakın fert ve toplum
üzerindeki etkisini anlatır.Öğretici, temizliğin İslâm’ın temeli olduğunu temizlik
açıklayıp
bu
kelimelerin
önemini
çeşitlerini ve temizlik şekillerini öğrenciye kavratır
İslâm’ın insana dünyada ve ahirette getireceği iyilikleri, sunduğu emir ve
kavratabilir.
yasakların insanın mutluluğunu hedeflediğini, bu esasların İslam’ın özünü
oluşturduğu, İslâm’ın ahlakî boyutunun ise insanın diğer varlıklarla olan
ilişkilerinde insicam sağladığı anlatılır. Öğrencilere bu esasların ezberletilir.
Temizlik imanın yarısıdır” hadisi öğretilir. Temizliğe dinimizin verdiği önem
belirtilecektir, Kur’an-ı Kerim’de abdest ile ilgili ayetler (Maide-6) açıklanır,
Usulüne uygun olarak nasıl abdest alındığı öğrenciye gösterilerek öğretilir..
Hz.Peygambere peygamberliğin vahiyle verildiği, daha önce de ilahi terbiyeye
mazhar olduğu, İslâm Dinini kabul etmeleri sebebiyle kişisel ve sosyal baskılara
uğrayan Müslümanların dinlerinden vazgeçmedikleri, Hz.Peygamber’i öldürme
kararı hicretin önemli sebebi sayıldığı belirtilebilir.
Guslün farzları ve yapılışı anlatılarak hangi durumlarda gusül yapması
gerektiğinin bilgisi verilecektir. Abdesti bozan durumların neler olduğu
belirtilecektir.
1.İman Nedir?2. Mü’min veya Müslüman Kimdir?
3. İmanın Esasları Altıdır. (Allah’a, Meleklere,
Kitaplara,Peygamberlere,Ahirete,Kaza ve Kadere
İ)
1.Sabah Namazı ve Kılınışı
2.Akşam Namazı ve Kılınışı
3.Cuma Namazı ve Kılınışı
1.İman, Mü’min ve Müslüman kavramlarını
tanımlar.
2.İmanın esaslarını sayar ve açıklar
Anlatım,
Soru Cevap,
Örnek Olay
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
1.Beş vakit ve Cumanınrekatlarını, farz ve
sünnetini sayar ve kılınışını açıklar.
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Beş vakit namaz ve Cum’a namazının kaç rekatten oluştuğu, kaç rekatının sünnet
kaç rekatının farz olduğunun bilgisi verilerek bu namazların nasıl kılınacağı
göstererek öğretme yöntemiyle öğretilir.
Namaz ibadetini bozan durumlar örneklerle açıklanacaktır.
1.Medine’deki İlk Faaliyetler 2. Diğer İnanç
Mensuplarıile İlişkileri 3. İslam’ı Anlatması
4. Mekke’ye Geri Dönüş5. Veda Hutbesi6. Vefatı
1.Medine’deki ilk faaliyetleri diğer inanç Anlatım,
gruplarıyla ilişkilerini, 2.İslam’ı yayma Soru Cevap,
faaliyetlerini, vefatınahk bilgileri söyler.
Film İzlettirme
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
VCD
Player
Dinimizi
Öğr
Medine’deki İslâm kardeşliğini, Mescidinin inşasını, Medine sözleşmesini, diğer
inanç gruplarıyla olan uyumlu ilişkilerini, komşu ülkelere gönderilen elçileri,
Hz.Peygamber’in vefat tarihi, vefat ettiğinde kaç yaşında olduğu, vefatının
ardından Müslümanların ne gibi tepkiler verdiğini belirtmelidir.
Salı
İbadet III
Çarş
Siyer
Perş
İbadet III
1. Öğle Namazı ve Kılınışı 2. İkindi Namazı ve
Kılınışı3. Yatsı Namazı ve Kılınışı 4. Vitir Namazı
ve Kılınışı5. Namazı Bozan Durumlar
1.Beş Vakit namazın rekatlarını, farz ve Anlatım,
sünnetini sayar ve kılınışını açıklar.
Soru Cevap
2. Namazı bozan durumları sayar
GösteripYaptır
Cum
Ahlak I
1. İslam sevgi dinidir
2. İslamın Temel Bir İlkesi: Kul Hakkına
Dikkat Edelim
1.Kul Hakkı kavramını açıklar ve
İslamınverdiği önemi bilir. 2.Sevgi
kavramını açıklar, İslam’ın sevgi dini
olduğunu bilir
Kurs Yöneticisi
Kitabı
Tahta - Kalem
Anlatım,
Soru Cevap,
Örnek Olay
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
Çarş
III
Kitabı
Tahta - Kalem
1.Ahlakın ne ve ahlaklı insanın kim
olduğunu kavrar.2.Temizlik kavramını
açıklar ve İslam’ın temeli olduğunu bilir.
1.İslam kavramını tanımlar. 2.İslam’ın
esaslarını sayar. 3. İslam’ın sadece
bunlardan ibaret olmadığını açıklar.
İbadet II
III
AraçGereç
Dinimizi Öğr
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
Anlatım,
Mükellefin davranışları ile ilgili kavramları
Soru Cevap,
sıralar ve tanımlar.
Kavram Haritası
Salı
II
Kaynak
I. KUR
Kurs
Anlatım,
Soru Cevap,
Örnek Olay
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Sayfa
DERS
GÜN
HEDEF DAVRANIŞLAR
ÜNİTE
1. HAFTA
HAFTA
YAZ KUR’AN KURSU DİNİ BİLGİLER DERS PLANI
Hz.Peygamber’in hayatından örneklerle doğruluğun anlaşılmasını sağlar.
Doğruluğun insan hayatına ve şahsiyetine katkılarını anlatır. İyiliğin ne olduğunu,
iyilerin kim olduğunu Kur’an ayetlerinden ve Hadis-i şeriflerden yararlanarak
anlatmalıdır.
Her insanın inanmaya fıtraten eğilimli yaratıldığını, kalplerin Yaratıcıya inanıp
onu anmasıyla huzur bulacağını (Ra’d-28), soyut (Allah, Melek vb ) kavramlardan
bahsederken öğrencilerin anlayabileceği ifadeler kullanarak konuyu onların
düzeyine indirerek sunmalıİmanın esaslarını ezberletmelidir.
1
4
13
72
36
50
63
95
93
92
91
86
24
30
47
20
84
13
94
77
92
49
24
98
58
42
85
92
10
5
0
7
10
Beş vakit namaz ve Cum’a namazının kaç rekatten oluştuğu, kaç rekatının sünnet
kaç rekatının farz olduğunun bilgisi verilerek bu namazların nasıl kılınacağı
göstererek öğretme yöntemiyle öğretilir.
Namaz ibadetini bozan durumlar örneklerle açıklanacaktır.
Allah’ın kullarına olan sevgisini beşeri ilişkilerde sevginin olumlu etkisini
örneklerle açıklar. Hayvan, tabiat ve vatan sevgilerini anlatır. Kul hakkı ile ilgili
Kur’an-ı Kerim’den ayetler vererek ve Hz.Peygamber’in hayatından ve
hadislerinden örnekler getirir. İhlalinin doğurabileceği sonuçlardan bahseder.
Konunun toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kavratmalıdır.
9
4
P.tesi
İtikat
I
1. Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanmanın Önemi
2. Kur’an’da Allah’ın Sıfatları 3. Allah’ın Sevgi,
Rahmet ve Kudretini İfade Eden Güzel İsimleri
1.Allah’ın varlığı ve birliğini açıklar.
2.Allah’ın sıfatlarını sayar.
3.Allah’ın güzel isimlerini sayar.
Anlatım,
Soru Cevap,
İlahi Dinletisi
Salı
İbadet
II
1. Bayram Namazı (Hükmü ve Kılınışı)
1.Bayram namazının nasıl kılınacağını
açıklar.
Çarş
Siyer
I
1. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber (İnsan ve
Peygamber Hz. Muhammed)
2. Hz. Peygamberin Kişiliği
1.Hz. Peyg.in bütün insani özellikleriyle
peygamber olduğunu kavrar.
2. Hz. Peyg.in kişiliğini açıklar.
Anlatım,
Soru Cevap,
Gösterip
Yaptırm
Anlatım,
Soru Cevap,
Perş
İbadet
I
Cum
Ahlak
I
P.tesi
İtikat
II
1.Niçin Peygamberlere İhtiyacımız Vardır? 2.Peyg’in
Özellikleri ve GörevleriNelerdir ? 3. Kur’an’da
İsimleri Geçen PeygamberlerHangileridir ?
Salı
İbadet
I
1.Cenaze Namazı (Hükmü ve Kılınışı)
Çarş
Siyer
I
1.İslam’ı Anlamada Hz. Peygamberin Örnekliği
2.İbadetlerin Yapılmasında Örnekliği
1. İslam’ı anlamada Hz. Peygamberin
örnekliğini kavrar.
2.O’nun ibadetlerdeki örnekliğini kavrar.
Perş
İbadet
II
1. Oruç Nedir?
2. Oruç Tutmanın Önemi
1.Orucu tanımlar.
2.Oruç ibadetinin önemini kavrar.
Anlatım,
Soru Cevap
Nesi var Oyunu
Cum
Ahlak
I
1.İslam Ahlakının Öngördüğü Model İnsanda
Bulunması Gereken En Temel Erdemlerden Biri
Olarak Sözünde Durmak
P.tesi
İtikat
III
1.Ahirete İman ve Önemi2. Ölüm ve Dirilme (Ruh,
Kabir,Mahşer) 3. İnsanın Sorgulanması
(Sual, Hesap ve Mizan)4. Cennet ve Cehennem
Sözünde durma kavramını açıklar ve
sözünde durmadığı taktirde sonucunun ne
olacağını kestirir.
Ahirete imanın önemini kavrar. Ölüm,
dirilme, cennet ve cehennem kavramlarını
açıklar.
Anlatım,
Soru Cevap,
Örnek Olay
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
Salı
İbadet
II
1.Oruç İbadetiyle İlgili Kavramlar (Sahur, İmsak,
İftar, Fidye ve Fitre)
2. Orucu Bozan Durumlar
İnsanın
sorgulanacağını
farkeder. sayar
1.Oruç ibadeti
ile ilgili kavramları
ve açıklar.
2.Orucu bozan durumları sayar.
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Çarş
Siyer
I
1.İnsan İlişkilerinde Örnekliği
2.Aile Hayatındaki Örnekliği
1.Hz. Peygamberin nasıl örnek alınacağını
açıklar.
Anlatım,
Soru Cevap,
Film İzlettirme
Perş
İbadet
II
1.İftar Duasını Ezbere Okuma ve Türkçe Anlamını
Açıklama
1.İftar duasını ezbere okur ve Türkçe
anlamını açıklar.
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Cum
Ahlak
I
1. İslam Adalet Üzerine Kurulmuştur
2. Özverili Olalım
GÜN
ÜNİTE
K O N U L A R
Yöntem
Teknik
1.Teravih Namazı (Hükmü ve Kılınışı)
VE KAZANIMLAR
1.Teravih namazının nasıl kılınacağını
açıklar.
1. Hoşgörülü ve Bağışlayıcı Olalım
2. Yardımlaşalım
1.Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmaya istekli
olur. 2.Ahlaki bir değer olarak
yardımlaşma kavramını açıklar ve
çevresiyle
yardımlaşmaya
gönüllükavrar.
olur.
1.Peygamberlere
imanın önemini
2.Özelliklerini ve görevlerini sıralar.
3.Kur’anda adı geçen peygamberleri bilir
1.Cenaze namazının nasıl kılınacağını
açıklar.
Anlatım, Soru
Cevap,
Gösterip Yaptır
Anlatım,
Soru Cevap,
Örnek Olay
Anlatım,
Soru Cevap,
Kavram Haritası
Anlatım,
Soru Cevap
Gösterip Yaptır
Anlatım,
Soru Cevap,
Adalet kavramını veİslamın adalet dini
Anlatım,
olduğunu kavrar. Özveri kavramını açıklar Soru Cevap,
ve özverili olmaya gönüllü olur.
Örnek Olay
II. KUR
Kaynak
AraçGereç
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
CD Player
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
VCD
Player
Dinimizi
Öğr
Kitabı
Tahta – Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta - Kalem
Sayfa
HEDEF DAVRANIŞLAR
DERS
3. HAFTA
2. HAFTA
1. HAFTA
HAFTA
YAZ KUR’AN KURSU DİNİ BİLGİLER DERS PLANI
AÇIKLAMALAR
Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’dan ve kainattan örnekler verilerek
açıklanmalı, Tevhid akidesinin önemi vurgulanmalıdır..Allah’ın sıfatları
sıralanarak Kur’an’dan örneklerle öğrencilerin kavramaları sağlanır.Allah’ın
güzel isimlerinin bilinmesinin önemi anlatılmalı, öğretici Allah’ın güzel
isimlerini CD ve kasetlerle ilahi formatında öğretebilir.
Bayram namazının kılınışı öğrencilere önce tarif edilecektir. Daha sonra
göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı öğretilecektir.
Bayramların ve bayramlaşmanın önemi üzerinde durulacaktır.
Kur’an ve Hz.Peyg.den örneklerle O’nun
insani özellikleriyle bir
peygamber olduğu vurgulanır. K. Şehadet’deki“Allah’ın kulu” kavramı
üzerinde durulur.O’nun kişiliği ve örnekliği hayatından kesitlerle açıklanır.
Hz.Peygamberin kişiliği; yani dürüst, çalışkan, merhametli, sabırlı vb.
olduğu örnekler verilerek öğrencilerin kavraması sağlanır.
Teravih namazının kılınış önce öğrencilere tarif edilecektir. Kaç rekat
olduğu, Sünnet-i Müekkede bir namaz olduğu vurgulanacaktır. Kılınışı,
göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere öğretilecektir.
İslâm dininde hoşgörü ve bağışlamanın önemi Ayet ve Hz.Peygamberimizin
engin hoşgörüsü ve bağışlaması ile ilgili örneklerle anlatılır. İslâm dininde
yardımlaşmanın ve dolayısıyla din kardeşliğinin birlik ve beraberlik içinde
yaşanması gerektiği ilgili ayet ve hadisler ışığında anlatılarak
yardımlaşmaya
gönüllü olmaları
sağlanır.
İnsanların
Peygamberlere
olan ihtiyacı
anlatılır. Peyg!in özellikleri öğretici
tarafından tahtaya yazılarak açıklanır. Öğrenciye tekrar ettirilerek
kavramaları sağlanır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerin isimleri
tespit edilir. Kur’an’da yer alan kıssalardan yola çıkılarak Peygamberlerin
hayatlarından örnekler verilebilir
Cenaze namazının kılınışı önce öğrencilere tarif edilecektir. Daha sonra
göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı öğretilecektir.
Cenaze namazının Farz-ı Kifaye bir namaz olduğu ve bir Müslümanın ölen
din kardeşine karşı son vazifelerinden birisinin onun namazına katılmak
olduğundan bahsedilecektir.
Hz.Peygamberin İslâm’ı yaşamadaki örnekliği açıklanır. İslam’ı anlamak
noktasında Hz.Peygamberin hayatından örnekler aktarılarak Onun daha iyi
tanınması sağlanır.
Orucun tarifi üzerinde durulacaktır. Orucun sadece yeme-içmeyi bırakmak
olmadığı,
aynı
zamanda
ahlakımızı
güzelleştirdiğiniden
bahsedilecektir..Orun insana kazandırdığı değerlerden bahsedilecektir.
(Sabır, kanaat, şükür gibi) örnekler verilerek önemi üzerinde durulacaktır.
Fakirlere ve kimsesizlere el uzatma ve koruma bilinci geliştirilecektir.
Sözünde durma kavramı tanımlanır ve sözünde durmanın önemi açıklanır.
Burada özellikle münafıklık alametlerinden birisinin sözünde durmamak
olduğu belirtilir. Sözünde durmayan kişinin Allah tarafından sevilmeyeceği
gibi, toplum tarafından da dışlanacağı açıklanır.
Ahirete imanın fert ve toplum açısından önemi, ölüm kavramı, dirilmenin
gerçek olduğu Kur’an’dan ayetlerle açıklanır. Yaptığımız her şeyden
mutlaka sorumlu tutulacağımız öğrenciye fark ettirilir. Cennet ve Cehennem
kavramları Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden örnekler verilerek
açıklanmalıdır.
Sahur ve İftar kavramları açıklanır. Faziletlerinden bahsedilebilir. Oruca
niyetin ne zaman ve nasıl yapıldığı açıklanır. Oruçlunun günü nasıl
geçirmesi gerektiği örneklerle anlatılır.Orucu bozan durumlar maddeler
halinde sıralanır. Orucun önemli bir ibadet olduğu ve belli bir disiplin
içerisinde oruç tutulması gerektiği üzerinde durulur.
Hz.Peygamberin güzel ahlakı anlatılarak, öğrencilerin Peygamberimize
duydukları sevginin pekişmesi sağlanır. Bütün davranışlarımızda
Hz.Peygamberi kendimize örnek almamız gerektiği vurgulanır.Hz.Peyg.in
hoşgörüsü ve bağışlaması ile ilgili yaşantısından örnekler verilir.
İftar duası önce öğretici tarafından okunur ve öğrencilerden ezbere doğru
olarak okumaları istenir. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinde durularak
öğrencilerin kavramaları sağlanır.
İslâm dininde adaletin önemi vurgulanır. Hz.Ömer’in ve İslam Tarihindeki
örneklerinden yola çıkılarak adalet bilinci geliştirilir. İslâm dininin bütün
insanları temel haklar açısından eşit kabul ettiği anlatılır.“İnsanların
hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Hadis-inden yola çıkılarak, insanlara
faydalı olma, ve özverili davranma gerektiği vurgulanır.
114
123
138
152
153
139
162
163
124
130
140
143
153
154
144
145
164
165
131
135
145
146
154
159
146
149
165
169
5
t.
3. HAFTA
2. HAFTA
Kaynak
AraçGereç
AÇIKLAMALAR
Sayfa
VE KAZANIMLAR
Yöntem
Teknik
P.tesi
İtikat
I
1.Meleklere İman ve Önemi
2. Kur’an’da Adı Geçen Melekler
3. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri 4.Cin-Şeytan
1.Meleklere imanın önemini kavrar.
2.Kur’an’da geçen melekleri sayar.
3.Özelliklerini ve görevlerini sayar.
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
Meleklere imanın gerekliliği, Meleklerin iyi ve kötü davranışlarımızı murakabe
ettikleri ve daima iyi davranışlarda bulunmamızı temenni ettikleri
belirtilmelidir.Öğrencilerin meleklerin özelliklerini ve görevlerini sayabilmelerini
sağlar.
178
185
Salı
İbadet
I
Meleklerden
Başka Görünmeyen
1.Hac
ve Önemi
2.Hac
ile
İlgili
Bazı
Kavramlar
Varlıklar (Cin ve Şeytan)
(Mikat, İhram, Tavaf, Sa’y, Şavt veVakfe)
Anlatım
Soru-Cevap
Kavram Haritası
1.Hac ve Önemini Kavrar.
2.Hacla ilgili Kavramları Sayar.
Anlatım
Soru-Cevap
Kavram Haritası
Haccın İslâm’daki yeri anlatılır ve Hacc’ın önemi, kişisel ve toplumsal hayattaki
önemi, Hac ile ilgili İhram, Tavaf, Sa’y, Hedy vb. kavramların, ibadetin yapılışı
ile birlikte açıklanması ve bu kavramların kişiye ne kazandıracağı üzerinde
durulur.
198
201
Çarş
Siyer
I
1.Eş Olarak Hz Peygamber
2.Baba Olarak Hz Peygamber
3.Dede Olarak Hz Peygamber
1.Hz. Peygamberin örnek ahlakını kavrar.
2.Hz. Peygamberin hayatından davranış
modelleri çıkarır ve yapmaya istekli olur.
Anlatım
Soru-Cevap
Film İzleme
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Öğrenciler, Hz.Peygamber’in, vahyin yönlendirmesiyle nasıl mükemmel bir
kişilik kazandığını, ahlaki bir olgunluğa ulaştığını kavrar ve O’nun hayatından
davranış modelleri çıkarırlar. Bu davranış modellerini kendi hayatlarına
uygulamaya istekli olurlar.
232
235
Perş
İbadet
I
1.Hac Mekanları (Kabe, Safa-Merve, Arafat,
Müzdelife,Mina ve Mescid-i Nebevi )
2. Umre
1.Hacla ilgili Mekanları Sayar.
2.Umrenin ne olduğunu bilir.
Hac ibadetinin yapıldığı yerler (Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina…) hakkında bilgi
verilir.
Umrenin yapılışı hakkında yer yer uygulamalı bilgiler verilir.
202
205
Cum
Ahlak
I
1. İman etmek Sorumluk bilincine sahip olmak
demektir .
2. Cömertlik İslam’da Övülen Bir Davranıştır
1.Kitaplara İman ve Önemi
2. Dört Büyük KitapTevrat, Zebur, İncil, Kur’an-ı K
3. Sahifeler
1.Sorumluluğu açıklar ve sorumluluk
almaya hazır olur. 2.Cömertliğin İslam’da
övülen bir erdem olduğunu kavrar.
1.Kitap ve vahiy kavramlarını açıklar.
2.Kitaplara imanın önemini kavrar.
3.Dört büyük Kitab ve suhufları sayar.
ÜNİTE
DERS
K O N U L A R
HEDEF DAVRANIŞLAR
III. KUR
GÜN
1. HAFTA
HAFTA
YAZ KUR’AN KURSU DİNİ BİLGİLER DERS PLANI
Kitabı
Tahta-Kalem
Player
Anlatım, Soru-C. VCD
Dinimizi
Öğr
Slayt Gösteri
Kitabı
Kavram Haritası Tahta-Kalem
İlmihal,
Anlatım,
DinimiziVCD
Öğr
Playr
Soru-Cevap
Kitabı
Örnek Olay
Anlatım
Soru-Cevap
Kavram Haritası
P.tesi
İtikat
II
Salı
İbadet
II
1.Kurban Nedir? Bireye, Topluma Neler Kazandırır?
2.Kimler Keser, Keserken Dikkat Edilecekler.
3.Hz İbrahim ve Kurban
1.Kurbanı ve kazandırdıklarını kavrar.
2.Kurban keserken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini sayar.
Anlatım,
Soru-Cevap
Örnek Olay
Çarş
Siyer
I
1.Komşu Olarak Hz Peygamber
2.Akraba Olarak Hz Peygamber
3.Arkadaş Olarak Hz Peygamber
1.Hz. Peygamberin örnek ahlakını kavrar.
2.Hz. Peygamberin hayatından davranış
modelleri çıkarır ve yapmaya istekli olur.
Anlatım
Soru-Cevap
Film İzleme
Perş
İbadet
III
1.İslam Zekat ve Sadakayı Emreder. Niçin ?
2.Dinimizde kimler, nelerden, kimlere zekat verir ?
3.Zekat-Sadaka verecek duruma gelmeye çalışmalıyz
1.Zekat-Sadaka ve Dini Önemini kavrar.
2.Kimlerin zekat-sadaka vereceğini sayar.
3.Kime, nelerden zekat verileceğini sayar.
Anlatım
Soru-Cevap
Kavram Haritası
Cum
Ahlak
I
1. Saygılı Olalım
2. Başkalarını da Düşünelim ; Diğergamlık
1.Saygı kavramını açıklar ve insani
ilişkilerdeki önemini fark eder.
2.Diğergamlık kavramını açıklar.
Anlatım,
Soru-Cevap
Örnek Olay
P.tesi
İtikat
III
1. Kaza-Kader nedir? İnanmanın Önemi
1.Kaza-Kader ve Önemini Kavrar.
2. İnsan Akıllı ve Özgür Old. İçin sorumluluğu vardır. 2.Akıllı-Özgür İnsanın Sorumluluğunu
3. Tevekkül, Rızık, Başarı, Afet,Hastalık Kavramları Kavrar 3. Tevekkül, Rızık, Başarıyı bilir.
Salı
İbadet
IV
1.Dua Nedir? Önemi ve Kazandırdıkları Nelerdir?
2.Ne zaman, Nerede, Nasıl Dua Etmeliyiz ?
3.Kur’an ve Hz. Peyg.den Dualar 4.Yemek Duası
1.Ne zaman, nerede, nasıl dua edeceğini
2.Kur’an ve Peygamberden dua örnekleri
3. Yemek duasını ve anlamını açıklar.
Anlatım,
Gösterip Yaptır
Örnek Olay
Çarş
Siyer
I
1.Akabe Biatları ve Veda Hutbesi’nde Ortaya
koyduğu İnsanive Evrensel İlkeler Açısından
Hz Peygamberin Örnekliği
1.Akabe Biatları ve Veda Hutbesi’ndeki
insani ve evrensel ilkeleri kavrar.
Anlatım
Soru-Cevap
Film İzleme
Perş
İbadet
IV
1.Tövbe Nedir? Hayatımızdaki Yeri ve Önemi ?
2.Ne zaman, nerede, nasıl tövbe edebiliriz ?
3. Kur’an ve Hz. Peyg.den Tövbe Örnekleri ?
1.Ne zaman, nerede, nasıl tövbe edeceğini
kavrar 2.Kur’an ve Peygamberden
tövbeörneklerini sayar.
Anlatım,
Soru-Cevap
Örnek Olay
Cum
Ahlak
I
1.Milli ve manevi değerlerimizi korumak ve sevmek
de inancımızın gereğidir
Milli ve manevi değerlerimizi korumanın
ve sevmenin imanın bir gereği olduğunu
kavrar.
Anlatım,
Soru-Cevap
Örnek Olay
Anlatım
Soru-Cevap
Kavram Haritası
Tahta-Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
VCD
Player
Dinimizi
Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
VCD
Player
Dinimizi
Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
İlmihal
Dinimizi Öğr
Kitabı
Tahta-Kalem
Öğrenciler kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapmanın dini bir gereklilik
olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Sorumluluk altına girmenin, bireysel ve
toplumsal kazanımlarını anlatabilmelidirler. Öğrenciler muhtaç insanlara veya
hayır kuruluşlarına yardımın önemini, bunun toplumsal huzur ve barışa katkısını
kavramalıdırlar.
İlâhi
kitaplar üzerinde durularak, bu kitapların Allah tarafından vahiy yoluyla
Peygamberlere geldiği açıklanır. Bu ilahî kitapların niçin birbiri ardına
gönderildiğini ve Kur’an-ı Kerim’in niçin son kitap olduğu açıklanır. Kitaplara
imanın gerekliliği üzerinde durulur Dört büyük kutsal kitap ve Suhuflarhakkında
bilgi verilir.
Kurbanın, kişinin sahip olduğu şeyleri insanlarla paylaşmak suretiyle Allah’a
yakınlık kazanma amacına yönelik olduğu, fedakarlığınönemli bir sembolü
olduğu, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, kesimi esnasında hem
kurban hem de çevre konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere
kavratılmalıdır.
Öğrenciler, Hz.Peygamber’in, vahyin yönlendirmesiyle nasıl mükemmel bir
kişilik kazandığını, ahlaki bir olgunluğa ulaştığını kavrar ve O’nun hayatından
davranış modelleri çıkarırlar. Bu davranış modellerini kendi hayatlarına
uygulamaya istekli olurlar.
Öğrenciler, neden zekat verildiğini, sadakanın toplumsal dayanışma ve
yardımlaşmaya ne gibi katkı sağladığını söyleyebilmelidir. Zekat ve sadakayı
kimlerin vermesi gerektiğini, zenginlik ölçüsü dikkate alınmak suretiyle
açıklayabilmelidir. Öğrenciler, zekat ve sadakanın nelerden verileceğini,
ölçülerinin ne olduğunu anlatabilmelidir.
Hz.Peygamber’in “Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimizi sevmeyen bizden
değildir” sözü saygının önemli bir erdem olduğunu öğrenciler fark edebilmeli,
bunun insanî ilişkileri zenginleştirmedeki katkısını açıklayabilmelidirler.
Öğrenciler başkalarının önceliklerini kendi önceliklerine tercih etme duygusunu
benimseyebilmelidirler.
Tutum
ve davranışlarımızı isteğimize göre Allah’ın yarattığı, yapıp-etmelerin
bireyin sorumluluğunu gerektirdiği, bütün işlerin sonucunun Allah’a döndüğü, her
şeyin bir plân ve program dahilinde cereyan ettiği, kaderin, çalışıp üretmeye,
başarmaya engel teşkil etmediğini, afet ve hastalık durumlarında ise çözümler
üretmeye mani olmadığı anlatılır.
Duanın ne zaman, nasıl ve nerede yapılacağını, kabul olmasının şartlarını
öğretilmelidir. Hz.Adem ve Hz.Yunus’un dua ve niyazda bulunmaları, bağışlanma
dilemeleri üzerinde durulabilir. Günlük hayatta sık sık dile getirilen dualardan
yemek duasını öğrenciler ezbere okuyabilmeli ve anlamını verebilmelidir.
244
245
186
189
206
209
236
238
210
217
246
247
190
195
2182
22
Öğrenciler hicret öncesi gerçekleştirilen Akabe Biatlarından ve Veda Haccı’ndan,
Hz. Peygamber tarafından okunan Veda Hutbesi’nden hangi prensiplerin ortaya
çıktığını ve bu prensiplerin insanlığa neler kazandırdığını kavrayabilmelidirler.
239
241
Tövbe ve şartlarının neler olduğu belirtilir. Tövbenin, günahtan dönme ve aynı
suçu bir daha işlememeye söz verme olduğunu kavrayabilmelidirler. Hz Adem!in
tövbesinden bahsedilir.
223
229
Bizi biz yapan değerlerin benimsenmesi ve sevilmesi noktasında öğrenciler
bilinçlendirilmelidir. Onlar millî ve manevî değerlerin korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılmasının imanın bir gereği olduğunu açıklayabilmelidirler.
248
255
6
7
Download