SINIR TİCARETİNDE SON GELİŞMELER Son dönemlerde Türkiye

advertisement
Hazırlayan: Nesli ÖZTÜRK
İzmir Ticaret Odası
SINIR TİCARETİNDE SON GELİŞMELER
Son dönemlerde Türkiye’nin komşuları ve yakın ilişkide bulunduğu ülkelerde yaşanan siyasi ve
toplumsal sorunların artmasıyla ekonomik verilerde değişiklikler olmuştur. Artan siyasi gerilimin
ardından bazı ülkeler ile yapılan ticarette rakamlar düşüş göstermiştir. Suriye’de savaş ortamının
olması ülkeye yapılan ihracatı sekteye uğratmıştır. Suriye ile 2009 yılında 1.4 milyar dolara ulaşan
ihracat, 2012’de 500 milyon dolara kadar gerilemiştir. Benzer bir durumun Mısır’da da yaşanması
beklenmektedir.
Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan ve İsrail özelinde rakamlara bakıldığında da, 2012
yılında Türkiye ve sözkonusu ülkeler arasında 27.5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılmıştır.
2013 yılının ilk 6 ayında ise Türkiye ve bu ülkeler arasında yapılan ihracat ve ithalat rakamları
14.4 milyar seviyesinde bulunmaktadır. Türkiye’den bu ülkelere 2012 yılında 21 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirilmiştir.
SURİYE
YILLAR
İHRACAT(milyon dolar)
İTHALAT (milyon dolar)
2009
1.422
221
2010
1.845
452
2011
1.610
337
2012
498
67
2013/6
458
48
2010 yılında 1.8 milyar dolara ulaşan ihracat, 2012 yılında 498 milyon dolara gerilemiştir. 2013
yılının ilk 6 ayında toparlanma sürecine giren ihracatımız 458 milyon dolara ulaşmıştır.
IRAK
YILLAR
İHRACAT(milyon dolar)
İTHALAT (milyon dolar)
2009
5.123
121
2010
6.036
153
2011
8.310
87
2012
10.822
149
2013/6
5.504
56
2003 yılında Irak ile 829 milyon dolar ile ihracatımız başlamıştır. 2001 ve 2002 yıllarında
ihracatımızın bulunmadığı Irak ile 2012 yılında 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
Hazırlayan: Nesli ÖZTÜRK
İzmir Ticaret Odası
LÜBNAN
YILLAR
İHRACAT(milyon dolar)
İTHALAT (milyon dolar)
2009
689
109
2010
618
229
2011
718
283
2012
846
176
2013/6
359
103
İhracat rakamları 2009 yılından bu yana ufak artışlar seyretmektedir.
İSRAİL
YILLAR
İHRACAT(milyon dolar)
İTHALAT (milyon dolar)
2009
1.522
1.075
2010
2.080
1.360
2011
2.391
2.057
2012
2.330
1.710
2013/6
1.295
1.143
İki ülke arasında gerçekleştirilen ticaret 4 milyar dolara ulaşmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 1.3
milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, aynı dönemde 1.1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır.
SUUDİ ARABİSTAN
YILLAR
İHRACAT(milyon dolar)
İTHALAT (milyon dolar)
2009
1.768
776
2010
2.218
1.381
2011
2.763
2.002
2012
3.667
2.171
2013/6
1.882
998
İki ülke arasında 2012 yılında yaklaşık 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılmıştır. 2012 yılında
ülkeye yapılan ihracat 3.6 milyar dolara yükselmiştir.
Download