Ocak - Tbmm

advertisement
— 114 —
TABLO — 60
1964 ve 1965 yılları Ocak - Eylül
devreleri itibariyle yapılan ithalâtımızın muhtelif madde gr
(Bin dolar)
Ocak - Ağustos
1964
1964
Yatırım maddeleri
İnşaat malzemesi
Makine ve teçhizat
Toplam
Tüketim maddeleri
Hammaddeler
201 504
20 529
180 975
20 027
187 681
178 552
19 028
159 524
17 935
229 693
Genel Toplam
409 212
426 180
(*) Kaynak : Devlet İstatistik
Enstitüsü.
ödemeler dengesi :
1964 ve 1965 yılları Ocak - Eylül devrelerini kapsıyan ödemeler dengesi mukayeseli olarak aşağıdaki 61
Cari işlemler :
a) Dış ticaret
1965 yılı 9 aylık döneminde dış ticaret açığımız, geçen senenin aynı dönemine nazaran % 26.7 azalarak
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu azalış ithalâttaki 17.2 milyon dolarlık artışa karşılık ihracattaki
ileri gelmiştir.
b) Görünmiyen kalemler
Faiz ödemelerinde 2.7 milyon dolarlık bir azalış görülmektedir. Bu azalış 1965 yılında sağlanmış borç t
kısmı ifade etmektedir.
Turizm ve dış seyahatler kaleminin (net) sonucu geçen seneye nazaran 1.4 milyon dolarlık lei'ie bir ge
deki artışın devam etmesine rağmen yurt dışına çıkan turist sayısında da yükselmeler kaydedilmesi sebebi
İşçi gelirleri 1964 yılı başından itibaren Görünmeyen Kalemler açığını önemli oranda azaltan müspet bir
maktadır. Bu gelir kaleminde 1965 Ocak - Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine nazaran 38.4 mil
mektedir.
Kâr transferlerinde geçen seneye nazaran 8.5 .mlyon dolarlık bir artış vardır.
A. B. D. Hükümeti Türk lirası harcamaları, proje kredilerinden hizmet ödemesi ve diğer görünmiyenler
görülmemektedir.
Download